№ 4 (81) (2020)

Зміст

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ЕВРИСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОТОТИПОЛОГІЧНОГО БЛОКУ ПАМ’ЯТІ (ЗА Г. ПОПОВИМ) PDF
Oleg Maltsev 11-29
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЦИФРОВОЇ СТРАТЕГІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ, МОЖЛИВОСТЕЙ І ПРОРИВНИХ ЗМІН PDF (English)
Mykola Kyrychenko 30-44
ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНИЙ АНАЛІЗ ПРОГНОЗУ НЕЛІНІЙНОЇ НООЕВОЛЮЦІЇ ЛЮДСТВА В ХХІ СТОЛІТТІ PDF (English)
Kostiantyn Korsak, Yurii Korsak, Natalia Kochubej, Maria Nesterova, Larysa Lyashenko, Anatolii Pokhresnyk 45-59
ЕВОЛЮЦІЯ І ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СВІТУ В УМОВАХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ PDF (English)
Vitalina Nikitenko 60-73
COVID-19: ЛЮДИНА ТА СУСПІЛЬСТВО ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ PDF (English)
Oleg Punchenko, Vìtalina Nikitenko 74-91
УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІОІСТОРИЧНИЙ ОРГАНІЗМ PDF
Volodymyr Skvorets 92-107
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ НОВОЇ ПСИХО-КОМП᾿ЮТЕРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF (English)
Oleksandr Sosnin, Maria Kononets 108-125
НАУКОВО-ЕПІСТЕМОЛОГІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ФІЛОСОФІЇ ЕКОНОМІКИ ЯК НОВОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ PDF
Tatyana Teslenko 126-144

ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

ФИЛОСОФІЯ СПОРТУ ЯК СУБСТАНЦІЙНА ОСНОВА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ І ВИРАЖЕННЯ РОДОВОЇ СУТНОСТІ ЗМАГАЛЬНОСТІ PDF (English)
Vlada Bilohur, Regina Andriukaitiene 145-164

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF (English)
Olena Nesterenko, Roman Oleksenko 165-181

ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ГЛОБАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (INDUSTRY 4.0) PDF (English)
Valentyna Voronkova, Oleg Punchenko, Marina Azhazha 182-200
ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА ГАДЖЕТИЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЕВОЛЮЦІЇ ВІД ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ДО РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ PDF (English)
Oleksii Hantsovskyi 201-215