НАУКОВО-ЕПІСТЕМОЛОГІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ФІЛОСОФІЇ ЕКОНОМІКИ ЯК НОВОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ

Автор(и)

  • Tatyana Teslenko Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5810-3569

DOI:

https://doi.org/10.26661/hst-2020-4-81-08

Ключові слова:

філософія економіки, понятійно-категоріальний апарат, людина економічна, цифровізація суспільства

Анотація

Актуальність дослідження у тому, що філософія економіки як новий науковий напрямок повертає економіку до життя, а життя до економіки. Філософія економіки звертається до понять економічного дискурсу на кшталт добра і зла, етики й моралі. Батько сучасної економіки Адам Сміт був професором етики, в основі творів якого була людина економічна, економічна реальність, які він пояснював математичними й економічними моделями, намагався показати зв'язок між економікою та антропологією, філософією, релігієзнавством, соціологією, психологією й політологією. Мета статті – концептуалізація нових знань про понятійно-категоріальний апарат філософії економіки як нового наукового напрямку. Завдання дослідження: 1)    розкрити історію становлення філософії економіки та дати обгрунтування понятійно-категоріального апарату; 2) проаналізувати основні концепти філософії економіки у контексті збереження розмаїття ідей і сприяння їхньому взаємозбагаченню; 3) дати аналіз концептів сучасної філософії економіки - людського капіталу, диференціації, спеціалізації, технології, «кругової економіки» та їх впливу на економічний розвиток. Методологія – використання науково-епістемологічного знання як основи емпіричного дослідження концептів і концепцій філософії економіки, що конституюється у методах аналізу і синтезу, абстрагування, порівняння, історичного і логічного, системності і структурованості, та виявляється в ідеях, смислах, диспозиціях, що дозволяють здійснити гносеологічно-праксеологічну побудову, щоб осмислити онтос, соціум, природу, економіку. Філософія економіки розглядається в контексті взаємозв’язку філософії, логіки, метафізики з метою відтворити сучасні методологічні концепції, щоб реконструювати нову економічну реальність та вирішити нові проблеми у дискурсосмисленні економічного соціуму. Наукова новизна дослідження – використання багатозначної філософської логіки та її моделей–структур для обгрутування філософії економіки як нового філософського знання, нового наукового напрямку та дисципліни. Результат. У результаті соціально-філософського аналізу розкрито історію становлення філософії економіки та представлено понятійно-категоріальний апарат; проаналізовано основні концепти філософії економіки у контексті збереження розмаїття ідей і сприяння їхньому взаємозбагаченню; представлено аналіз концептів сучасної філософії економіки - людського капіталу, диференціації, спеціалізації, технології, «кругової економік» та їх впливу на економічний розвиток. В результаті філософського аналізу філософії економіки підвищено загальний рівень обізнаності про стрімкість розвитку філософії економіки в умовах технологічної революції, окреслено базові економічні проблеми й запропоновано шляхи їх подолання

Біографія автора

Tatyana Teslenko, Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна

Кандидат экономических наук, доцент кафедри «Экономика и менеджменит»

Посилання

Azhazha M. A., 2006. Teoretyko-medolohichni zasady kontseptsii liudskoho kapitalu// Efektyvnist suchasnoho menedzhmentu orhanizatsii: zb. nauk. prats. Х.: ХІМB. 267-271.

Azhazha M. A., 2012. Monitorynh yak instrument zabezpechennia yakosti derzhavnykh ta munitsypalnykh posluh. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii. 50. 270-277.

Azhazha M. A., 2007. Investytsii v osvitu yak faktor intelektualnoho prohresu. Sotsialna perspektyva i rehionalnyi rozvytok:[nauk.-pr. zhurn.]. Zaporizhzhia: TOV «KSK-Alians». 37-40.

Buhaichuk, Oksana, 2019. Strategies of information and innovation activity development at enterprise in digital conditions. HUMANITIES STUDIES: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа: ZNU. 1 (78). 75-85.

Braian Kristian, Hriffits Tom, 2020. Zhyttia za alhorytmamy. Yak robyty ratsionalnyi vybir / per. z anhl. Kateryna Dysa. K.: Nash format. 376.

Voronkova, Valentyna, Metelenko, Natalya, Nikitenko, Vitalina, Silina, Iryna, 2019. System analysis of the economy of sustainable development as environmentally balnced and socially oriented one. HUMANITIES STUDIES: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа: ZNU. 1 (78). 86-97.

Voronkova, V. H., 2008. Filosofiia humanistychnoho menedzhmentu (sotsialno-antropolohichni vymiry): monohrafiia. Zaporizhzhia: RVV ZDIA. 254.

Voronkova, V. H., Kapitanenko N. P., Nikitenko V. O., 2019. Pravovi zasady zakhystu intelektualnoi vlasnosti u tsyfrovomu suspilstvi. Journal «ScienceRise: Juridical Science. 4 (10). 32-37.

Voronkova V. H., 2008. Hlobalizatsiia yak protses universalizatsii stosunkiv mizh derzhavoiu ta rynkom. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii. 35. 15-35.

Voronkova V. H., Teslenko T. V., 2020. Stanovlenye y razvytye tsyfrovykh tekhnolohyi kak faktor realyzatsyy chetvertoi promyshlennoi revoliutsyy. Zhurnal Belorusskoho hosudarstvennoho unyversyteta. Fylosofyia. Psykholohyia. Yzd-vo Belorusskoho hosudarstvennoho un-ta. 2. 4-11.

Zhuravel, Kristina, 2019. Concept of flexible management at enterprise in digitalization and lean production conditions. HUMANITIES STUDIES: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа: ZNU. 1 (78). 98-107.

Kyrychenko, Mykola, 2019. Vplyv tsyfrovykh tekhnolohii na rozvytok liudskoho i sotsialnoho kapitalu v umovakh didzhytalizovanoho suspilstva. HUMANITIES STUDIES: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhia: ZNU. 1 (78). p. 108-129.

Melnik, Victoria, 2019. Agile-management 3.0 concept as a factor of technological progress development in the digital society. HUMANITIES STUDIES: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа: ZNU. 1 (78). 130-139.

Nikitenko, V. O., 2013. Problem field of the geokul′ turnogo phenomenon: scientific approaches. Gìleâ (Research Bulletin): Col. Sciences. Ave: publishing SCIENCE LLC NVP. 500-504.

Oleksenko, R. I., Ortina, H. V., 2018. Osoblyvosti innovatsiino-investytsiinoi polityky antykryzovoho rozvytku realnoho sektoru ekonomiky Ukrainy. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii. 5 (17). 33-39.

Oleksenko, R. I., 2017. Formuvannia kontseptsii kreatyvnoi osobystosti yak faktor kreatyvno-znannievoi ekonomiky v umovakh vyklykiv hlobalizatsii. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii. 71. 118-126.

Porter, Maikl, 2019. Konkurentna perevaha. Yak dosiahaty stabilno vysokykh rezultativ / per z anhl. Iryna Yemelianova, Iryna Hnatkovska. K. : Nash format. 624.

Publichne upravlinnia ta administruvannia v umovakh informatsiinoho suspilstva: vitchyznianyi i zarubizhnyi dosvid [Elektronnyi resurs] : monohrafiia, 2017 / red. S. Chernov, V. Voronkova, V. Banakh, ta in. Zaporizhzhia : ZDIA. 603.

Ridli, Mett, 2019. Evoliutsiia vsoho / per. z anhl. M. Soldatkinoi. Kyiv: Vydavnycha hrupa KM-BUKS. 336

Revort, Keit, 2019. Ekonomika ponchyka. Yak ekonomisty ХХI stolittia bachat svit. K. : Nash format. 296.

Sosnin, O. V., Voronkova, V. H., Azhazha, M. A., 2016. Filosofiia humanistychnoho menedzhmentu (sotsialno-politychni, sotsialno-ekonomichni, sotsialno-antropolohichni vymiry): navchalnyi posibnyk. Zaporizhzhia: Dyke pole. 356.

Upravlinnia liudskymy resursamy: filosofski zasady: navch. posibnyk, 2006 / V. H. Voronkova, A. H.Belichenko, O. M. Popov ta in. K.: Profesional, 576.

Ryzhova, I. S., 2009. Stanovlennia i rozvytok dyzainu yak dukhovno-praktychnoho fenomena v informatsiino-kulturnomu prostori, 2009. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii. 36. 211-224.

Ryzhova, I. S., 2009. Dyzain v tekhnichnykh vuzakh. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii. 37. 87-95.

Teslenko T. V., 2018. «Spirit/mind-body» dihotomy and its impact on the formation of «homo creativus» in the context of economic philosophy: methodological bases. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii: zbirnyk naukovykh prats. Zaporizhzhia: «Vydavnytstvo ZDIA». 75. 53-64.

Teslenko, T. V., 2019. Antropolohycheskye yzmerenyia katehoryi «dukh-dusha-telo» y ykh transformatsyia v эkonomycheskoi, dukhovnoi y kulturnoi pryrode cheloveka. Proceedings of the XIII International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society Vol.3, Warsaw, Poland. May 25.13-19.

Tovarnichenko, Vladimir, 2019. Pseudoscience and information security in smart-society. HUMANITIES STUDIES: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа: ZNU. 1 (78). 15-27.

Foster, Provost, Tom, Fousett, 2019. Data science dlia biznesu. Yak zbyraty, analizuvaty i vykorystovuvaty dani. Kyiv : Nash format. 400.

Fursin O. O., 2012. Mekhanizmy sotsialno-oriientovanoho derzhavnoho upravlinnia. Avtoreferat kandydatskoi dysertatsii z spetsialnosti «Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia»: 25.00. 02. Kharkiv.

Fursin O. O., 2012. Shliakhy i napriamy udoskonalennia mekhanizmiv sotsialno-oriientovanoho derzhavnoho upravlinnia na rivni rehionu. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii. 48. 172-188.

Fursin O. O., 2008. Formuvannia modeli stiikoho ekonomichnoho rozvytku v umovakh konkurentospromozhnosti. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii. 33. 223-230.

Shvab Klaus, 2019. Chetverta promyslova revoliutsiia, Formuiuchy chetvertu promyslovu revoliutsiiu. Kharkiv : Klub simeinoho dozvillia. 426.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-05

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ