Про журнал

Галузь та проблематика

«Humanities  Studies» - науковий часопис, що видається Запорізьким національним університетом у співпраці з Литовським університетом спорту (Каунас, Литва), що є продовженням випуску збірника наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії». Необхідність отримання нового сертифікату журналу 9№23925-13765ПР від 23.04.2019  була викликана тим, що згідно наказу №1168 від 29.10.18р. Міністерством освіти і науки України було здійснено реорганізацію Запорізької державної інженерної академії, в результаті якої Запорізький національний університет став правонаступником і Запорізька державна інженерна академія  стала  його складовою частиною. «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» було трансформовано у «Humanities  Studies», редколегія якого продовжує концепцію попереднього видання.

«Humanities  Studies» є рецензованим часописом з відкритим доступом, який зорієнтований на публікації праць вчених з  актуальних питань гуманітарних наук.  Як наукове видання,  «Humanities  Studies» презентує  самі найсучасніші дослідження з питань гуманітарних наук та знайомить зі структурою філософського знання - соціальної філософії та філософії історії, філософської антропології, філософії культури, історії філософії, філософії освіти, філософії науки та техніки.

В науковому часописі  «Humanities Studies» головними проблемами є філософські та соціальні  (поведінкові)  проблеми сучасного бурхливого світу, що розглядаються у контексті глобалізації і цифровізації.

Часопис демонструє, що світ трансформується, стрімко, до невпізнання, ми перебуваємо на порозі нової промислової і технологічної революцій, які докорінно змінюють плин нашого повсякдення, способи роботи, взаємодії та екзистенції людини. Нічого подібного до четвертої промислової та технологічної революцій людство не зазнавало. Новітні технології міцно поєднують фізичний, цифровий і біологічний світи. З’являються нові бізнес-моделі, перебудовуються системи виробництва, споживання. Ці зміни трансформують людину, природу суспільство і все людство, тому необхідно вчитися ними керувати.

 «Humanities Studies» як науковий часопис є міжнародним виданням, в якому аналізуються сучасні проблеми зарубіжного досвіду у подальшому розвитку суспільного життя, що дає змогу по-новому поглянути на повсякденну реальність, в майбутньому ми бачимо зростання креативного складника у різних сферах діяльності, включаючи соціальну та економічну. Незабаром саме від нього залежатиме організація робочих місць, економічна ситуація на ринку й розвиток міст, що вимагає дієвості нових філософських  концептуальних підходів.

Редакція журналу «Humanities Studies» звертає увагу на формування здорового, розумного і практичного механізму ефективного управління в ХХ1 століття з точки зору філософії Просвітництва 2.0 та гнучкого менеджменту 3.0, до якого залучений аналіз філософських та соціальних проблем. Ми заповнюємо прогалину у формуванні інноваційності сучасного суспільства, скерованого на формування кращого як теперішнього, так і майбутнього - такого, у якому прогрес буде служити людині і суспільству, а не руйнувати їх, та сприяти  досягненню ефективності управління у будь-якій ситуації.

Редколегія часопису  «Humanities Studies» буде намагатися зробити часопис практичним, щоб сформувати цифрове суспільство та управління (розділ «Філософія економіки та управління), яке б сприяло розвитку здорового, креативного та розумного діджиталізованого суспільства. Ми також звертаємо увагу на проблеми філософії культури та філософії освіти у контексті креативності та цифровізації, що презентують широкий спектр освітніх питань -  цифровізації освіти у контексті глобалізації та цифрової революції - цифрової економіки та цифрового менеджменту.

 Склад редколегії «Humanities Studies» представлений дослідниками з України, Литви, Молдови та передбачає не тільки видання журналу, а й проведення наукових конференцій, методологічних семінарів, круглих столів з актуальних проблем філософських та наук.