Політика обміну даними

Редакція журналу "Humanities Studies" заохочує авторів ділитися додатковими даними до статті. Вони можуть бути розміщені у відповідних сховищах або бути опубліковані в якості додаткових даних, якщо це припустимо.

Перед тим як ділитись даними ми радимо видалити всю інформацію, що може ідентифікувати осіб, дотримуватись умов конфіденційності та враховувати потенційні конфлікти інтересів.