Політика видання щодо реклами

Реклама будь-якого характеру та змісту не приймається до публікації в журналі "Humanities Studies" в друкованому або електронному вигляді. Винятком можуть слугувати анонси наукових конференції, семінарів та інших заходів, що будуть безоплатно розміщені на сайті журналу.