ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ЕВРИСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОТОТИПОЛОГІЧНОГО БЛОКУ ПАМ’ЯТІ (ЗА Г. ПОПОВИМ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26661/hst-2020-4-81-01

Ключові слова:

пам'ять, феноменологія пам'яті, фрактальна модель авторитетів, прототип, протипологічний блок пам’яті, діалектика «індивід-група»

Анотація

Актуальність дослідження формування особистості у діалектичному протиріччі «індивід-група» зростає у сучасному формуванні глобалізованих відносин. У предметному полі нашої наукової розвідки актуалізовано дослідження взаємозв'язку «група - індивід» у механізмі реалізації еталонної взаємодії і роль такого гносеологічного інструменту, як модель прототипологічного блоку пам'яті людини, (що сформульовано академіком Г.С. Поповим) у розумінні цих процесів. Метою нашої наукової розвідки є філософське осмислення евристичної моделі прототипологічного блоку пам'яті людини, її устрою і логіки спрацьовування механізмів пам'яті людини у контексті діяльнісного підходу. Гіпотезою нашої статті виступає припущення, що поточна модель авторитетів за Г.С. Поповим відображає фрактальні відносини у процесах перенесення, тиражування і масштабування в діалектиці взаємозв'язку «група - індивід».

Завдання дослідження: 1) дати визначення прототипу і прототипологічного блоку пам’яті, необхідні для подальшого аналізу проблеми; 2) подати погляди академіка Г.С. Попова, його авторську концепцію і теоретичну модель, яка відображає евристичну модель пам'яті людини; 3) визначити специфіку видів механізмів прототипологічного боку пам’яті; 4) описати логіку і теорію функционування механізмів прототиполгічного блоку пам’яті у контексті формування філософії людини з позиції реалізації діяльності людини і 5) розглянути теоретичну модель прототипологічного блоку пам'яті та її специфічні позначення та образні конструкції.

Наукова новизна: вперше представлено дослідження впливу системи еталонів за моделлю Г. С. Попова, що становлять безпосередньо структуру моделі авторитетів, в протиріччі «індивід-група», яке є направленим на визначення детермінантів формування світогляду особистості, у дослідженні загального, універсального і особливого, специфічного у розвитку особистості як суб'єкта життя, і конкретних її проявів. Також новизною даного дослідження виступає підхід до вирішення висунутих до філософського осмислення питань - підхід до дослідження системи формування авторитетів на підставі динаміки і принципів роботи механізмів пам'яті людини

Посилання

Szondi, L., 1944. Schicksalsanalyse. Wahl in Liebe, Freundschaft, Beruf, Krankheit und Tod. Erbbiologische und psychohygienische Probleme. Basel: Benno Schwabe. 520.

Szondi, L., 1956. Ich-Analyse. Die Grundlage zur Vereinigung der Tiefenpsychologie.Teil 1. Bern: Hans Huber. 385.

Gigerencer, G., 2015. Understanding risks. How to choose correct course / Gerd Gigerencer; eng. trans-n by. A. Kuzina. M.: KoLibri, AzbukaAttikus. 352.

Popov, G., 1949. SRIM Archive (Memory SRI, by G. Popov) F. 3 ("Heritage of G. Popov" fund, Vienna 1940). Inv. 3, 1949 1. FC.1-7. 24 - 58. [Memory phenomenology: three Approaches to Study Memory. Manuscript]

West, Jeffrey, 2017. Scale. Universal laws of growth, innovation, sustainability and the pace of life of organisms, cities, economic systems and companies. M.: "Alphabet Atticus».

Lorenz, K., 1973.Die Rückseite des Spiegels. Versuch einer Naturgeschichte des menschlichen Erkennens. München : Piper Verlag. 338.

Kagan, M. S., 1974. Human Activity (Experience of System Analysis) / M.S. Kagan. M.: Politizdat.

Kvietnoy, М. S., 1974. Human Activity: essence, structure, types (sociological aspects). Saratov: Saratov University Ed-n. 224.

Bahtin, M. M., 1986. About the Philosophy of an act. Philosophy and Sociology of Science and Technique. Bulletin. M., P. 114.

Sagatovskiy,V. N., 1999. Developing Harmony Philosophy. In 3 parts.P. 3: Anthropology. Spb.: ООО «Petropolis. 288.

Volovyk, V. І., 2004. History philosophy. Course of lectures / Volovyk, V.І.; ed. 2nd. Zaporizhzhia: Prosvita.

Voronkova Valentyna, Metelenko Natalya, Nikitenko Vitalina, Silina Iryna, 2019. System analysis of the economy of sustainable development as environmentally balnced and socially oriented one. HUMANITIES STUDIES: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа: ZNU. 1 (78). 86-97.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-05

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ