Політика авторства

Всі автори повинні внести значний вклад у дослідження та/або оформлення та підготовку рукопису статті. Особи, що внесли незначний внесок у дослідження можуть бути вказані у розділі Подяки. У разі виникнення сумнівів з боку редакції щодо наявності авторів-примар або авторів-подарунків може бути надіслано додатковий запит на підтвердження вкладу відповідного автора у дослідження.

Large Language Models (LLM), наприклад ChatGPT, не відповідають критеріям авторства, бо не мають відповідного вкладу.

З числа авторського колективу повинен бути обраний автор-кореспондент, який буде відповідальним за листуванням з редакцією, наданням необхідної інформації тощо. Не зважаючи на це на будь-якому етапі редакція може звернутись до будь-кого з авторського колективу.

Зміна авторського колективу на будь-якому етапі роботи над рукописом статті або після її публікації може бути лише у разі достатньо аргументованої причини та зі згоди всіх інших авторів статті.