№ 2 (79) (2019)

Зміст

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

НА ШЛЯХУ ДО «НОВОГО ПРОСВІТНИЦТВА» ЯК АЛЬТЕРНАТИВА СУСПІЛЬСТВУ СПОЖИВАННЯ PDF (English)
Pavel Vodop'yanov, Irina Sidorenko 13-22
САМООРГАНІЗАЦІЯ У СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМАХ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ЦІЛЬОВА ПРИРОДА PDF (English)
Yuliia Karalash 23-38
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 4.0 PDF
Mykola Kyrychenko 39-52
МІФИ, ПСЕВДОНАУКИ, ТОЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ У ХХІ СТОЛІТТІ: НООФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ PDF (English)
Kostiantyn Korsak, Yurii Korsak, Larysa Lyashenko, Anatolii Pokhresnyk 53-69
ФЕНОМЕН ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В ДОСЛІДЖЕННІ СЕРЕДОВИЩА МІСТА (НА ПРИКЛАДІ ФЛОРЕНТІЙСЬКОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ, ВЕРЕСЕНЬ 2019 РОКУ) PDF
Maxim Lepskiy, Oleg Maltsev 70-79
ВПЛИВ ЦИФРОВІЗЦІЇ НА ЗМІНИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У СУЧАСНОМУ ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF (English)
Vitalina Nikitenko 80-94
БАЗОВІ СТРАТЕГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДСТВА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ PDF (English)
Oleg Punchenko, Natalia Punchenko 95-114

ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ТА ІМІДЖУ СПОРТСМЕНА ЯК КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF (English)
Gintare Akranglyte, Regina Andriukaitienė, Vlada Bilohur 115-136
ЧИННИКИ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ ВИЩОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНЦІЙ ПЕРСОНАЛУ СПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF (English)
Bičiušas Šarūnas 137-152

ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ

КОНЦЕПЦІЇ СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ НА ТЛІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ РЕЛІГІЙНОГО ЛАНДШАФТУ СУЧАСНОСТІ PDF
Roman Dziubak 153-168

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

МІСЦЕ І РОЛЬ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ГОЛОВНОГО МЕГАТРЕНДУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF (English)
Roman Oleksenko 169-181

ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЦИФРОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ В УМОВАХ СТОХАСТИЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ: НЕЛІНІЙНА МЕТОДОЛОГІЯ PDF (English)
Valentina Voronkova, Alla Cherep, Vìtalina Nikitenko, Regina Andriukaitiene 182-195