НА ШЛЯХУ ДО «НОВОГО ПРОСВІТНИЦТВА» ЯК АЛЬТЕРНАТИВА СУСПІЛЬСТВУ СПОЖИВАННЯ

Pavel Vodop'yanov, Irina Sidorenko

Анотація


Мета статті – виявити основні ризики і загрози суспільства споживання, яке переворило розум в утилітарний засіб для насилля над природою, і на основі цього розкрити доцільність переходу до «нового» Посвітництва, що передбачає реалізацію стратегії достатнього розвитку і формування ноосферного світогляду.

Методологія дослідження: використана комплексна методологія, а саме: історичний і логічний метод, метод компаративного аналізу, метод історико-філософської реконструкції, системний метод. У якості методологічної бази виступили концепції негативної діалектики і соціальної деструкції Т.Адорно і М.Горкхаймера; концепція суспільства споживання Ж.Бородрійяра; а також авторські розробки стратегії стійкого розвитку і стратегії довгострокового розвитку (П.О. Водоп’янов, В.С Крисаченко), філософії насилля (І.М. Сидоренко).

Наукова новизна дослідження в обгрунтуванні концепції достатнього розвитку на основі «нового» Просвітництва і формування ноосферного світогляду, а також виявлення методологічного потенціалу концепції негативної діалектики і соціальної деструкції для розуміння причин глобальних криз сучасності, зокрема, екологічної. Висновки. В якості основних висновків, автори статті розвивають, по-перше, ідею про те, що подолання екологічних утруднень у взаємовідносинах людини і природи суто технічними засобами є лише однією з необхідних умов досягнення стабільного майбутнього; по-друге, розкривають сутність «нового» Просвітництва як гармонізації розвитку і захисту, що знаходить своє здійснення у концепції достатнього розвитку, що знаходить своє здійсненя у концепції достатнього розвитку і передбачає поєднання дій з поступово-прогресивного розвитку і забезпечення безпеки в єдину систему; по-третє, ідею про особливе значення у подоланні кризових явищ оптимальної екологічної політики, що базується на утвердженні нових світоглядних орієнтацій у взаємодії суспільства і природи, а також на реалізації установки соціуму на достатній розвиток в умовах глобальної трансформації.


Ключові слова


природа; соціум; суспільство споживання; деструкція; насилля; розум; Просвітництво; негативна діалектика; стратегія достатнього розвитку; ноосферний світогляд

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Baudrillard, Jean, 2006. Consumer society. His myths and structures. Translation into Russian: E. A. Samarskaya. M.: Electronic publication: Center for humanitarian technologies.

/26/2008. URL: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/3464

Vodopyanov, P. A. & Krisachenko V. S., 2018. The strategy of humanity: from apocalyptic to noospheric. Minsk. Belarusian Navuka.

Dudnіkova, І. І., 2019. Directly, the problems of anthropogenic influx into nature, ludin, suspension and access to steel roving. Humanitarian newsletter of the Zaporizhzhya State Engineering Academy / Goal. ed. V.H. Voronkova. Zaporizhzhia: «View of ZNU». 77. 23–34.

Sidorenko, I. N., 2017. Frankfurt School of Social Violence as Destruction. Scientific works of the Republican Institute of Higher Education. Philosophical and humanitarian sciences: Sat. scientific Art. Minsk. 16. 316–323.

Horkheimer, M. & Adorno T., 1997. Dialectics of Enlightenment: philosophical fragments. M.; St. Petersburg: Medium of Juventa. 312.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Pavel Vodop'yanov, Irina Sidorenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2708-0390 (Print) 2708-0404 (Online)