МІСЦЕ І РОЛЬ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ГОЛОВНОГО МЕГАТРЕНДУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Roman Oleksenko

Анотація


Актуальність дослідження полягає у системному осмисленні та стратегічному вирішенні проблем, пов’язаних з економічною освітою сучасної молоді. В умовах цифровізації для нашої країни є головним в підготовці висококваліфікованих кадрів для реального сектору економіки − формування готовності молоді до адаптації в умовах соціально-економічного швидкозмінного світу. Ця проблема може бути вирішена за умови формування та розвитку у молоді підприємницьких здібностей, які забезпечуватимуть досягнення реальних успіхів у будь-якій області обраної ними професійної діяльності. Метою статті є визначення місця і ролі економічної освіти як головного мегатренду інноваційного розвитку України. Завданнями дослідження є: 1) дослідити феномен людини економічної та її роль в сучасному житті країни; 2) виявити проблемні складові компоненти освіти при формуванні ринкової свідомості молоді; 3) запропонувати шляхи розвитку вітчизняної економічної освіти при формуванні креативної економічної освіти і культури сучасної молоді. Методологія дослідження. В результаті дослідження цієї проблеми використовувалися: діалектичний, абстрактно-логічний, монографічний та інші методи наукового дослідження. Специфічна методологія аналізу освіти дала поштовх до зародження наукової традиції розглядати освіту як фактор суспільних трансформацій. Результати дослідження. Загальна та професійна економічна освіта сьогодні для будь-якого суспільства, особливо трансформаційного, є ключовим фактором забезпечення його інноваційного розвитку в рамках новітніх загальносвітових глобальних тенденцій. Це, в свою чергу, актуалізує проблему диверсифікації та урізноманітнення форм, методів та організаційних форм надання громадянам України високоякісних освітніх послуг у сфері економічних наук та навчальних дисциплін. Розвиток економічної системи вітчизняного національного суспільства прямо залежить від того, чи в змозі українська освітня спільнота виробити адекватні механізми формування у молоді високого рівня економічної та підприємницької культури сучасного типу. В той же час, і реальні економічні процеси, безумовно, впливають на економічну соціалізацію молоді та рівень її економічно-підприємницької освіченості та вихованості.


Ключові слова


економічна освіта; економічна свідомість; креативність; культура; інноваційний розвиток; підприємець

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Volkov, O. G., Zemlyans`ky`j, A. M., Oleksenko, R. I., Ryabenko, Ye. M., 2017. Filosofiya: navchal`ny`j posibny`k-prakty`kum. MDPU imeni Bogdana Xmel`ny`cz`kogo. – Melitopol. 272.

Voronkova, V. H., 2013. Formy`rovany`e novogo my`rovozzerny`ya, novogo cheloveka, novogo obshhestva budushhego. Antropologichni vy`miry` filosofs`ky`x doslidzhen`. Dnipropetrovs`k. 3. 79–80.

Voronkova, V. H., 2008. Gumanizaciya osvity`, nauky`, polity`ky`, vlady`, suspil`stva // In-t vy`shhoyi osvity` APN Ukrayiny`, Nacz ped. un-t im. M. P. Dragomanova. K.: Vy`d-vo NPU imeni M.P. Dragomanova. 1-2(7). 204-220.

Gipters, Z., 2005. Vy`xovannya dilovy`tosti i tvorchosti majbutnix faxivciv ekonomichnogo profilyu. Ridna shkola. 12. 49 − 52.

Gorbulich, I. O., 2011. Formuvannya gotovnosti do dilovogo spilkuvannya u majbutnix marketologiv. Visny`k Lugans`kogo nacional`nogo universy`tetu imeni Tarasa Shevchenka (pedagogichni nauky`). № 15 (226), serpen`, chasty`na II. 176 − 182.

Gurova, Yu. S., 2007. Rozvy`tok lyuds`kogo resursu i mizhnarodna konkurentospromozhnist` krayin. Dy`sertaciya na zdobuttya naukovogo stupenya kandy`data ekonomichny`x nauk. Special`nist` 08.05.01 − svitove gospodarstvo i mizhnarodni ekonomichni vidnosy`ny. K., 190.

Demby`cz`ka, N., 2008. Social`no-psy`xologichni problemy` ekonomichnoyi socializaciyi molodi. Social`na psy`xologiya. 2 (28). 49 − 59.

Ekonomichna socializaciya molodi: social`no-psy`xologichny`j aspekt, 2008 / zagal`na redakciya V.V.Moskalenko. K.: Ukrayins`ky`j centr polity`chnogo menedzhmentu. 336.

Koval`ova, G. M., 2008. Formuvannya profesijny`x yakostej suchasnogo ekonomista osvitnim seredovy`shhem. Naukovi praci Donecz`kogo nacional`nogo texnichnogo universy`tetu. Seriya: Pedagogika, psy`xologiya i sociologiya. Donecz`k: DVNZ «DonNTU». 2 (133). 374 − 375.

Kremen`, V. M., 2011. Osobly`vosti profesijnoyi diyal`nosti faxivciv z finansiv. Problemy` i perspekty`vy` rozvy`tku bankivs`koyi sy`stemy` Ukrayiny`. Zbirny`k naukovy`x pracz`. Sumy`: DVNZ «Ukrayins`ka akademiya bankivs`koyi spravy`» NBU. 31. 145 − 156.

Kuklin, O.V., 2008. Stanovlennya sy`stemy` ekonomichnoyi osvity` v Ukrayini u konteksti Bolons`kogo procesu. Visny`k Cherkas`kogo universy`tetu. Naukovy`j zhurnal. Seriya: Pedagogichni nauky`. Cherkasy`: ChNU imeni Bogdana Xmel`ny`cz`kogo. 120. 127 − 133.

Lavrenko, O. V., 2011. Ekonomichni nastanovlennya yak chy`nny`k stanovlennya sub'yekta ekonomichnoyi socializaciyi. Problemy` zagal`noyi ta pedagogichnoyi psy`xologiyi. Zbirny`k naukovy`x pracz` Insty`tutu psy`xologiyi imeni G.S. Kostyuka NAPN Ukrayiny` / Za red. S. D. Maksy`menka.T. XIII, chast. 3. K. P. 211 − 219.

Lapina, T., 2011. Formuvannya ekonomichnogo my`slennya u studentiv-faxivciv ekonomichnogo profilyu. Nova pedagogichna dumka. Naukovo-metody`chny`j zhurnal. 1. 55 − 58.

Oleksenko, R., 2013. Pidgotovka i perepidgotovka kadriv u sy`stemi ekonomichnoyi osvity. Vy`shha osvita Ukrayiny`. 2. 59-67.

Oleksenko, R. I. , 2019. Filosofiya ry`nkovy`x vidnosy`n: navchal`no-metody`chny`j posibny`k. Melitopol`: FOP Odnorog T.V. 311.

Oleksenko, R. Ekonomichna osvita v sy`stemi pidgotovky` osoby`stosti do samostijnogo zhy`ttya ta tvorchosti [Elektronny`j resurs]. – Dostupny`j z http://www.ird.npu.edu.ua/files/oleksenko.pdf

Poyasyuk, T. B., 2011. Akmeologichny`j pidxid do psy`xologo-pedagogichnoyi pidgotovky` majbutnix ekonomistiv. Visny`k Lugans`kogo nacional`nogo universy`tetu imeni Tarasa Shevchenka (pedagogichni nauky`). № 10 (221), traven`, chasty`na 1. P. 171 − 177.

Smerichevs`ka, S.V., 2008. Aksiologiya social`noyi vidpovidal`nosti suchasnogo biznesu. Vcheni zapy`sky` Universy`tetu «KROK»: Zbirny`k naukovy`x pracz`. 18, tom 1. 166 − 171.

Filipenko, A. V. , 2009. Gotovnist` molodi do pidpry`yemny`cz`koyi diyal`nosti yak filosofs`ko-pedagogichna problema. Visny`k NTUU «KPI». Filosofiya. Psy`xologiya. Pedagogika. Vy`pusk 3.13 − 19.

Furman, T. Yu., 2011. Rezul`taty` analizu suchasnogo stanu sformovanosti profesijnoyi kompetentnosti majbutnix faxivciv u galuzi ekonomiky` ta pidpry`yemny`cztva. Zbirny`k naukovy`x pracz` Xmel`ny`cz`kogo insty`tutu social`ny`x texnologij Universy`tetu «Ukrayina». 4.175 − 178.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Roman Oleksenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2708-0390 (Print) 2708-0404 (Online)