ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ТА ІМІДЖУ СПОРТСМЕНА ЯК КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Gintare Akranglyte, Regina Andriukaitienė, Vlada Bilohur

Анотація


Як і в будь-якої великої організації, основною цінністю професійного спортивного клубу та його філій повинна бути підтримка формування сильного іміджу, що, природно, може бути кращим інструментом для підтримки позитивної репутації організації та її членів. Добре сформований імідж може бути конкурентною перевагою перед іншими спортсменами, і тому все більша увага приділяється не тільки іміджу організації, а й формуванню іміджу спортсменів у засобах масової інформації. Мета дослідження - проаналізувати елементи іміджу та їх значення у формуванні образу спортсмена у засобах масової інформації. Завдання дослідження: проаналізувати структурні елементи іміджу спортсмена з теоретичної точки зору; визначити роль засобів масової інформації у формуванні іміджу спортсмена, встановивши значущість структурних елементів, визначити роль засобів масової інформації в процесі формування іміджу спортсмена. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема іссседованія полягає у визначенні, які структурні елементи складають імідж і як їх можна використовувати для створення привабливого образу спортсмена в засобах масової інформації. Cornelissen (2001), Mamedaityte (2003), Druteikiene (2003), Scott (2008), Dulworth (2008), Goffman (2000), Arai et al. (2013), Neves et al. (2015), Arai et al. (2014 року), Charumbira (2014; 2018), Hasaan et al. (2016) та інші автори обговорюють аспекти розвитку організаційного та спортивного іміджу, структурні елементи, управління створенням іміджу, вплив позитивного іміджу на конкурентну перевагу, підтримання відносин з цільовими групами, маркетингову значимість побудови іміджу, роль засобів масової інформації у формуванні іміджу та інші важливі теми. Для досягнення цілей дослідження використовуються наступні методи: аналіз і узагальнення наукової літератури; якісне дослідження - структунное інтерв'ю, якісний аналіз тексту. Анкета для інтерв'ю заснована на теоретичному матеріалі дослідження. При підготовці інструменту дослідження перша група питань сформульована на основі моделі Арай та ін. (2013; 2014) (MABI - модель іміджу спортсмена), в якій виділено три важливих аспекти формування іміджу. Друга і третя групи питань засновані на дослідженнях Charumbira (2016, 2018), Hasaan et al. (2016), в яких аналізується роль спортсмена у формуванні іміджу спортсмена, включаючи і роль засобів масової інформації.

Висновки. Образ спортсмена складається з таких структурних елементів, як досвід спортсмена (змагальний стиль, спортивна майстерність і поведінка під час змагань), привабливий зовнішній вигляд, виражений фізичною і соціальною привабливістю, стиль одягу, краса тіла і продемонстрований спосіб життя, який характеризується своєрідною історією життя, відносинами, в яких спортсмен є зразком для наслідування. На основі способу життя формуються образ і репутація спортсмена. При цьому соціальна відповідальність і збереження репутації відіграють важливу роль. Привабливий образ спортсмена впливає на можливість отримати більше часу для реклами, телевізійного висвітлення або збільшення спонсорської підтримки. Засоби масової інформації відіграють ключову роль у формуванні іміджу спортсмена і є важливим інструментом в цьому процесі.


Ключові слова


спортсмен; структурні елементи іміджу; формування іміджу; медіа

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Arai, A., Ko, Y. J., & Kaplanidou, K., 2013. Athlete brand image: Scale development and model test. European Sport Management Quarterly, 13(4), 383–403.

Arai, A., Ko, Y. J., & Ross, R., 2014, Branding athletes: exploration and conceptualization of athlete brand image. Sport Management Review, 17, 97–106.

Akin, J., 2005. Mass Media [interaktyvus]. Beyond Intractability.org: [žiūrėta 2019 m. kovo 22d.] Prieiga per internetą: .

Balčienė, J., Lebrikaitė, S., 2007. Žiniasklaidos ir visuomenės komunikacijos ypatumai. Lietuvos žiniasklaida jaunųjų tyrėjų akimis. Vilnius: VPU leidykla.

Carlson, D. B., Donavan, T. (2013). Human Brands in Sport: Athlete Brand Personality and Identification. Journal of Sport Management, 27, 193-206.

Carlson, D. B., Donavan, T., Cumiskey, K.J., 2009. Consumer-brand relationships in sport: brand personality and identification. International Journal of Retail & Distribution Management, 37 (4), 370-384.

Charumbira, L. T., 2018. The Integrated Conceptual Framework for Understanding Perceived Brand Equity in Professional Sports Teams. International Journal of Marketing and Business Communication, Vol. 7 (4), p.32-44.

Charumbira, L. T., 2014. The effectiveness of the sports marketing strategies used by imbabwean collegiate sports federations. International Journal of Marketing and Business Communication, 3(3/4), 66–75.

Cornelissen, J. P., 2001. Integrated Marketing Communications and the language of marketing development. International Journal of Advertising. 20 (4), 483-498.

Dulworth, M., 2008. The Connect Effect: Building Strong Personal, Professional, and Virtual Networks. Published by Berrett-Koehler Publishers, 220.

Drūteikienė, G., 2003. Organizacijos įvaizdžio ekonominė funkcija. Ekonomika.

Goffman, E., 2000. Savęs pateikimas kasdieniniame gyvenime. Knygos The Presentation of Self in Everyday Life (1959) vertimas. Vilnius: VAGA.

Habermas, J. , 2008. The Structural Transformation of the Public Sphere. Great Britain: Polity Press

Hasaan, A, Kerem, K., Rui Biscaia, R., Kwame J. A. Agyemang, 2016. Athlete brand construction: A perspective based on fans' perception. Motriz, Rio Claro, V.22 n.3, p. 144-159.

Kaynak, E., Gulberk Gultekin Salmam, Tatoglu, E., 2008. An integrative framework linking brand associations and brand loyalty in professional sports. Journal of Brand Management, 15(5):336-357. DOI: 10.1057/palgrave.bm.2007.29

Kingsley,J., 2004. The Role of the Mass Media in Community Development.

James M. Gladden, Richard Wolfe, 2001. Sponsorship of Intercollegiate Athletics: The Importance of Image Matching. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, Vol. 3 (1), pp.29-53, https://doi.org/10.1108/IJSMS-03-01-2001-B005.

Mamedaitytė, S. , 2003. Ryšiai su visuomene. Autorizuota medžiaga kursams. Vilnius: Lietuvos Teisės Universitetas.

Neves, A., Vieira, R., Mourao, F., Rocha, L., 2015. Quantifying complementarity among strategies for influencers‘ detection on Twitter. International Conference On Computational Science, 51, 2435-2444.

Pitrėnaitė, B., 2009 Lietuvos žiniasklaidos vaidmuo ugdant visuomenės savisaugos kultūrą. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 1 (16),p. 206-216.

Sato, S., Jae Ko, Y., Park, C., Tao, W., 2015. Athlete reputational crisis and consumer evaluation. European Sport Management Quarterly, 15 (4), 434-453.

Scott D. M., 2008. Naujosios rinkos ir viešųjų ryšių taisyklės. Verslo žinios.

Urbonas, V., 2007. Žurnalistikos pagrindai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

Uttara, M., 2008. Different Types of Mass Media.

Uznienė, R., 2009. Medijinis ugdymas: švietimas, lavinimas ir ugdymas apie žiniasklaidą: mokomoji knyga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Gintare Akranglyte, Regina Andriukaitienė, Vlada Bilohur

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2708-0390 (Print) 2708-0404 (Online)