ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ ПРО ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА, ЛЮДИНИ ТА ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/hst-2024-19-96-07

Ключові слова:

штучний інтелект, доповнена реальність, цифрове суспільство, антропологічний та онтологічний виміри

Анотація

Актуальність досліджень штучного інтелекту в цифровому суспільстві представляє численні причинно-наслідкові зміни, серед яких: космічні дослідження, біотехнології, нанотехнології, цифрові технології тощо. Наслідки для людей і людської цивілізації є значними, оскільки вони впливають на вирішення низки сучасних проблем економіки, політики, етики, права, психології, конфліктології, соціології та екології. Антропологія має повернутися до існування людей у суспільстві штучного інтелекту, свідомості та навіть фізичного тіла. Дослідження концептуалізує штучний інтелект як фактор росту екосистеми в контексті технологічного, онтологічного та антропологічного вимірів. Цілі дослідження: 1) концептуалізувати штучний інтелект як потенціал і ресурс для використання в усіх секторах соціально-економічної сфери в контексті технологічних вимірів; 2) з’ясувати конвергенцію штучного інтелекту та його основних компонентів у контексті онтологічних вимірів; 3) розкрити роль штучного інтелекту в посиленні цифровізації суспільства та людини в контексті антропологічних вимірів. У дослідженні ми керуємось працями вчених, які вивчають проблеми штучного інтелекту як складного соціального, економічного та культурного феномену: Р. Андрюкайтене, Н. Бостром, А. Венс, П. Діамандіс, С. Котлер, П. Діксон, Л. Кай-Фу, К. Келл. Методологія дослідження. Теорія штучного інтелекту є комплексною мультидисциплінарною наукою, яка знаходиться на межі економіки, соціології, інформатики, математики, психології. Узагальнюючи процеси міждисциплінарної взаємодії штучного інтелекту, зазначимо, що його дослідження потребує міждисциплінарного підходу на основі синтезу наукових знань, як розкриття змісту та принципів функціонування складної інваріантної системи штучного інтелекту. Для аналізу сучасної моделі штучного інтелекту необхідно застосувати системний інституційно-еволюційний підхід. Аналізуючи різні методологічні підходи, необхідно визнати наявність антропогенної складової, оскільки методологія наукових досліджень ґрунтується на методі інформаційно-антропогенного аналізу, який базується на принциповому положенні про те, що без інформації/даних неможливі процеси штучного інтелекту. як об'єкт і людину як суб'єкт пізнання. Крім того, використовувалися такі методи: індукції, дедукції, сублімації, синергетики, еволюційного історизму, моделювання, прогнозування. Результат дослідження. Штучний інтелект (AI) – це широкий термін, який використовується для визначення технологій/ інженерних систем, які імітують людський інтелект, пов’язуючи його з нейрофізіологією, робототехнікою, психологією (розпізнавання образів, моделювання психологічних процесів), трансгуманізмом, кібернетикою (обчислювальна потужність для пошуку закономірностей у великих даних). набори). Штучний інтелект визначається як розроблена програмним забезпеченням система, яка здатна впливати на навколишнє середовище з різним ступенем автономності, виробляючи результати (прогнози, рекомендації, рішення) для певного набору цілей для цифровізації суспільства. З іншого боку, штучний інтелект створює багато проблем, які розглядаються як кібер/ віртуальна залежність, втрата реальності, посилене спостереження, втрата контролю протоколів, проблеми конфіденційності, кібербезпека тощо. Конвергенція великих даних із штучним інтелектом стала єдиною найважливіший розвиток, що формує майбутнє соціальних інститутів у цифровому суспільстві та перспективи реалізації потенційних можливостей. Завдяки новітнім цифровим технологіям, прогресу програмної інженерії та штучному інтелекту, що розвивається, з’являються як нові перспективи для вирішення найскладніших проблем сучасної цивілізації, так і нові виклики в технологічному, онтологічному та антропологічному вимірах.

Посилання

Andriukaitiene, Regina, Voronkova, V. Н., Kyvliuk, O. P., & Nikitenko, V. O. (2017). Formation and development of smart society as high-minded, high-tech and high-intelligent community. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy. 71. 17-25.

Bostrom, Nick (2020). Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies / translated from English Anton Yashchuk, Antonina Yashchuk. Kyiv : Nash Format. 408.

Vance, Ashlee, & Elon, Musk (2018). Tesla SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future / Trans. from English Myroslava Lizina. Eighth edition. Kyiv : PE Forostina O.V. 428.

Voronkova, V. H., & Nikitenko, V. O. (2022). Philosophy of the digital man and the digital society: theory and practice: monograph. Lviv-Torun : Liha-Press. 460. Access mode: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/book/148

Valentina, Voronkova, Vitalina, Nikytenko, Regina, Andryukaitene, & Roman, Oleksenko (2021). Artificial Intelligence as a major decisive force that can change humanity. Quarterly German Scientific/Scientific Popularity Bulletin "Scientific Results"; Sociology, Criminology, Philosophy, Political Science. 2. №6. 32-37. https://sci-result.de/journal/issue/view/6/6 https://sciresult.de/journal/issue/view/5/5%20(Verlag)%20(kostenfrei%20zug%C3%A4nglich

Voronkova, V., Kyvliuk, O., Nikitenko, V., & Oleksenko, R. (2018). "Stem-education" as a factor in the development of "smart-society" : forming of "stem-competence". Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy: collection of scientific works. / Chief editor V.G. Voronkova. Zaporizhzhia : ZDIA. 72. 114-124.

Gupta, Sunil (2020). Driving Digital Strategy: A Guide to Reimagining Your Business / translated from English by I. Kovalyshena. Kyiv : KM-BOOKS Publishing House. 320.

Diamandis, Peter & Kotler, Steven (2021). The future is closer than it seems. How technology is changing business, industry and our lives / translated from English by Dmytro Kozhedub. Kyiv: Laboratory. 320.

Dixon, Patrick (2021). The Future of (Almost) Everything. How the world will change over the next hundred years / translated from English by I. Voznyak. Kharkiv : Vivat. 432.

Dobrodum, O., Kyvliuk, O. (2021). Transhumanism and Posthumanism: Reflection of the Human Civilization Future. Philosophy and Cosmology. 26. 77-89. DOI: https://doi.org/10.29202/phil-cosm/26/6.

Dobrodum, O. V., & Kivliuk, O. P. (2018). Technological miracle of modern India: on the way to artificial intelligence and smart society. Interdisciplinary studies of complex systems : [collection of scientific papers]. 12. Kyiv : Drahomanov National Pedagogical University. 79-91.

Kai-Fu, Li (2020). Artificial Intelligence Superpowers. China, Silicon Valley and the New World Order / translated from English by Vyacheslav Punko. Kyiv : Force Ukraine. 303.

Kelly, Kevin (2018). Unstoppable. 12 technologies shaping our future / translated from English by Natalia Valevska. Kyiv : Nash format. 304.

Kivliuk, O. P. & Mordows, I. O. (2018). Game as a phenomenon of philosophical anthropology in the context of virtualization of social relations. Educational discourse: a collection of scientific papers / Ed. O. P. Kivliuk. Kyiv: Gilea Publishing House. 7. 17-26.

Marienko, V. (2021). Information and communication technologies as a factor in improving the efficiency of the organization's innovation potential. Humanity Studies. 9 (86). 154-167. http://humstudies.com.ua/article/view/252012/249406.

Nikitenko, V. O., Vasylchuk, G. M., & Merzhynskyi, E. K. (2022). The network economy as a factor in increasing the efficiency of digitalization in the context of the development of the digital society from 1G to 5G. Humanities studies: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhia: Publishing house “Helvetica”. 10(87). 112-121. http://humstudies.com.ua/article/view/254715.

Nikitenko, V. O., & Vasylchuk, G. M. (2022). The model of a digital city as a factor of creative development. Humanities studies: a collection of scientific papers. Zaporizhzhia: Helvetica Publishing House. 11 (88). 48-58. http://humstudies.com.ua/article/view/261864/258256.

Oltrade, Dagogo (2021). New thinking. From Einstein to Artificial Intelligence: Science and Technology that Changed the World. Kharkiv: Vivat. 368.

Rowan, David (2021). Non-Bullshit Innovation. Radical ideas from the world's most powerful radicals / translated from English by Natalia Paliy. Dnipro: “Balance Business Books. 464.

Skinner, Chris (2020). The Digital Man. The fourth revolution in human history that will affect everyone. Kharkiv: Ranok Publishing House: Fabula. 272.

Steiner, Christopher (2018). Total automation. How computer algorithms change life / translated from English by Oleksandr Lototskyi. Kyiv: Nash format. 280.

Tegmark, Max (2019). Life 3.0 The Age of Artificial Intelligence / translated from English by Zoryna Korablina. Kyiv: Nash format. 432.

Schwab, Klaus (2019). The Fourth Industrial Revolution, Shaping the Fourth Industrial Revolution. Kharkiv: Family Leisure Club. 426.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-27

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ