ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В КОНТЕКСТІ ВИКЛАДАННЯ «ЦИФРОВОЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/hst-2023-17-94-12

Ключові слова:

«цифрова гуманітаристика», цифрові компетентності, цифрова трансформація освіти, інновації в освіті, технологічні виміри, зарубіжний досвід, самореалізація особистості

Анотація

Актуальність цифрова трансформаці в тому, що вона представляє безперервний процес стратегічного оновлення, який використовує прогрес у цифрових технологіях для створення можливостей, які оновлюють або замінюють освітній процес, підхід до співпраці та культури. Цифрова гуманітаристика використовує великі масиви даних та аналітичні інструменти для вивчення та аналізу соціокультурних та інших явищ. Це може включати в себе застосування методів штучного інтелекту, машинного навчання та інших технологій. Інновації мають вирішальне значення для формування цифрових компетентностей в контексті викладання «цифрової гуманітаристики». Цифровізація суспільства не тільки спрощує доступ до ресурсів, але і створює нові, раніше неможливі, можливості для саморозвитку та самореалізації кожної особистості. Мета дослідження – теоретичні і практичні засади формування цифрових компетентностей в контексті викладання «цифрової гуманітаристики». Результат дослідження. Розкрито технологічні виміри формування цифрових компетентностей в контексті викладання «цифрової гуманітаристики». З’ясовано використання елементів зарубіжного досвіду при формуванні цифрових компетентностей у контексті викладання «цифрової гуманітаристики». Обгрунтовано інноваційні можливості самореалізації особистості при формуванні цифрових компетентностей у процесі викладання «цифрової гуманітаристики». Зроблено висновок, що формування цифрових компетентностей у контексті цифрової гуманітаристики вносить значний внесок у розвиток освіти, науки та суспільства в цілому, враховуючи взаємодію гуманітарних наук із сучасними технологіями. Підготовка студентів до цифрового суспільства потребує формування цифрових компетентностей та дозволяє студентам адаптуватися до швидкозмінюваного цифрового середовища, в якому технології відіграють ключову роль у всіх аспектах життя. Володіння цифровими навичками, спрямованими на гуманітарні науки, робить випускників більш привабливими для роботодавців, оскільки вони можуть комбінувати глибоке розуміння суспільства з технологічними знаннями.

Посилання

Андрюкайтене Регіна, Воронкова Валентина, Нікітенко Віталіна. Розвиток освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки магістрів і PHD в країнах ЄС. Цифрова трансформація соціоекономічних, управлінських та освітянських систем сучасного суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23–24 листопада 2022 року / ред.-упорядник: д. філософ. н., проф., В. Г. Воронкова. Львів – Торунь : Liga-Pres, 2022. С. 604–610.

Воронкова В. Г., Нікітенко В. О. Філософія цифрової людини і цифрового суспільства: теорія і практика : монографія. Львів – Торунь : Liha- Pres, 2022. 460 с.

Метеленко Наталя, Нікітенко, Віталіна, Васильчук, Геннадій, Каганов, Юрій, & Воронкова, Валентина. Цифрова трансформація освіти як тенденція розвитку освітніх реформ та процес соціальних і культурних змін. Humanities studies : Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporizhzhia : Publishinghouse “Helvetica”, 2023. 16 (93). P. 122–134. http://humstudies.com.ua/article/view/288993

Наливайко О. Формування інформаційно-цифрової компетентності як результату професійної підготовки студентів класичних університетів. Педагогічний альманах. 2018. Вип. 40. С. 129–134.

Наливайко О. Stop Motion проекти як засіб формування цифрової компетентності здобувача освіти. Наукові записки кафедри педагогіки. 2019. Вип. 45. С. 13–21.

Нікітенко, Віталіна, Метеленко, Наталя, & Шапуров, Олександр. Концепція цифрової трансформації як чинник підтримки сталого екологічного, соціального та економічного розвитку. Humanities studies : Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporozhzhia: Publishing house “Helvetica”, 2022. 12 (89). P. 142–152. doi: https://doi.org/10.26661/hst-2022-12-89-16

Nikitenko Vitalina. Digital transformation as a factor of professionaly oriented foreign language teaching improvemenT. Humanities studies : збірник наукових праць / гол. ред. В. Г. Воронкова. Запоріжжя : видавничий дім «Гельветика», 2022. Випуск 12 (89). С. 92–97. http://humstudies.com.ua/article/view/266469/262495

Романовський О. та інші. Формування цифрової компетентності майбутніх учителів математики: констатувальний етап. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Т. 65. № 3. С. 184–200.

Сисоєва О. Формування цифрової інформаційної компетентністі у майбутніх вчителів технологій засобами мультимедіа. Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : зб. наук. пр. 2010. Вип. 7. С. 356–358.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-28

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ