ТРАНСФОРМАЦІЯ УЯВЛЕННЯ ПРО САКРАЛЬНЕ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/hst-2024-19-96-16

Ключові слова:

сакральне, релігія, секулярне, секуляризація, десакралізація, цінності, повсякденне

Анотація

Розглядаються уявлення сучасної людини про сакральне, яке в сьогодні розуміється не лише як метафізичне, релігійне а все більше характеризує повсякденні аспекти життя які мають особливо важливе значення для індивіда та суспільства. Трансформація уявлення про сакральне означає поширення розуміння його, що виражає значущі цінності людини, суспільства, явища, предмети, ідеї, символи, відносини секулярного характеру. Таке розширене розуміння сакрального започаткованого Е. Дюркгеймом поділяє та розвиває частина сучасних дослідників. Аналізуються погляди науковців щодо зміни уявлення про сакральне. Обгрунтовується, що такі переконання утверджуються у зв’язку з поглибленням секуляризації яка позначає зменшення суспільного впливу релігії та пов’язаного з нею розуміння сакрального, поширення цінностей індивідуалізму, споживацтва, гедонізму, пріоритетом матеріального над духовним, іманентного над трансцендентним, ціннісним релятивізмом. З’ясовується, що сучасна економічна, культурна ситуація призводять до зменшення відстані між сакральним і профанним, сакралізації повсякденних речей, знаходження сенсу у повсякденності. Зазначається, що трансформація уявлення про сакральне від метафізичного, релігійного до широкого трактування яке все більш значну роль відводить секулярним цінностям, практикам, речам веде до збільшення залежності людини від соціального, матеріального світу, психологічних переживань та позбавлення життя більш глибокого смислу, тайни, повноти. Сучасне суспільство має різні уявлення про сакральне. Збереглися погляди на нього як на те, що стосується метафізичного, божественного виміру буття і є синонімом святого, притаманне насамперед людям, які асоціюють себе з релігійною традицією. Хоча різні духовні течії, практики та їхні адепти мають свої особливості, це метафізичне священне постає повною протилежністю профанному, даючи людині відчуття чогось більшого, ніж вона сама, формуючи цілісну картину світу, спрямовуючи її діяльність, надаючи сенсу життю в якісно іншому вимірі та перспективі. З розвитком секуляризації відбувається зменшення впливу релігії в суспільстві та сформованого нею уявлення про сакральне, відбувається розмежування понять сакрального і релігії, які раніше вважалися тотожними. Зміцнюється розширене розуміння сакрального – як такого, що означає об'єкти, символи, речі та практики, які є важливими для людини і суспільства, відображає повсякденні інтереси, ідеї та практики, більшою мірою залежить від особистості, ніж від впливу традиції та церкви.

Посилання

Costa, P. (2022) The Post-Secular City: The New Secularization Debate. Published with the support of the Research Centre “Religion and Transformation in Contemporary Society”, University of Vienna.

Cusack, C., Digance, J. (2008) Shopping for a Self: Pilgrimage, Identity-Formation, and Retail Therapy. Victor Turner and Contemporary Cultural Performance. Chapter Eleven / edited by Graham St John. 227-241. URL: https://www.jstor.org/stable/j.ctt9qd62m

Drabarek, A. (2017) Revival of the Sacred Founded on the Intuitive Cognition of Goodness. The Secular and the Sacred Complementary and/or Conflictual? Edited by John P. Hogan Sayed Hassan Akhlaq. Cultural Heritage and Contemporary Change Series VII, Seminars: Culture and Values, Volume 35. 13-43

Evans, M. T. (2003) The Sacred: Differentiating, Clarifying and Extending Concepts Review of Religious Research. 45. 1. 32-47.

Guthrie, S. (1996) The Sacred: A Sceptical View. (Ch. 7 in The Sacred and its Scholars, T.Idinopulos and E. Yonan, eds. Leiden: Brill, 124-138. URL: https://www.academia.edu/6643239/

Knott, K. (2013) The Secular Sacred: In-between or both/and? Social Identities between the Sacred and the Secular. ed. A. Day, G. Vincett, C. Cotter. Farnham: Ashgate. 145-160.

Lernatowicz, A. (2017) Complementarity inside Conflict? Between Sacrum, Myth and Rationality The Secular and the Sacred Complementary and/or Conflictual? / Edited by John P. Hogan Sayed Hassan Akhlaq. 353-360

Lynch, G. (2012) On the Sacred. URL: https://www.academia.edu/7475180

May, S. (2021) On Love and the Sacred. Reflections on the Sacred: A comparative phenomenological religious studies seminar organised by Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation. 32-34. URL: https://www.academia.edu/79399635

McAvan, E. (2007) The Postmodern Sacred: Popular Culture Spirituality in the Genres of Science Fiction, Fantasy and Fantastic Horror/ thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at Murdoch University. 291.

Otto R. (1924) The Idea of the Holly/Translated by J.W.Harvey. 258

Righetti, N. (2014) “The Sacred in Current Social Sciences Research.” Italian Sociological Review. 4 (1). 133-163. DOI:10.13136/isr.v4i1.77.

Taylor, Ch.(2007) A Secular Age. 874.

Thurfjell D. (2021) In Search of Universal Sacrality: Do Secular Scandinavians Experience the Sacred like Rudolf Otto? Reflections on the Sacred: A comparative phenomenological religious studies seminar organised by Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation. 21-24. URL: https://www.academia.edu/79399635

Vliegenthart, D. (2020) (Re)Introducing “Secular Religion”: On the Study of Entangled Quests for Meaning in Modern Western Cultures // Numen. 67. 256–279. DOI: 10.1163/15685276-12341575

Von, Stuckrad, K. (2023). Undisciplining the study of religion: Critical posthumanities and more-than-human ways of knowing. Religion, 53(4), 616–635. URL: https://doi.org/10.1080/0048721X.2023.2258705

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-27

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ