ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ РОЛІ ОСВІТИ ТА УНІВЕРСИТЕТУ У ПРИЗМІ ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/hst-2024-19-96-05

Ключові слова:

філософія освіти, освіта XXI століття, трансформація освіти, навчання, глобалізація, університет, інформаційне суспільство

Анотація

Важливість освіти та університетів у XXI столітті складно переоцінити. Освіта – це ключ до особистого розвитку, соціальної мобільності та економічного процвітання. Університети та освітня система відіграють надважливу роль у суспільному розвитку та формуванні майбутнього, у підготовці кваліфікованих кадрів, розвитку наукових досліджень та інновацій, а також у формуванні активних громадян. Мета дослідження – проаналізувати переосмислення ролі освіти та університету у призмі філософсько-антропологічних концепцій. Протягом останніх десятиліть зростає усвідомлення необхідності адаптації цих інституцій до змін у світі. Ці зміни є суттєвими і від того, як ми зможемо переосмислити та реформувати систему освіти, залежить наше майбутнє. Ця стаття присвячена актуальній темі переосмислення ролі освіти та університету в сучасному світі. Зазначаються ключові проблеми, з якими стикається сучасна освітня система, включаючи швидкі технологічні зміни, глобалізацію та зміни в потребах ринку праці. Висвітлюються стратегії та ініціативи, спрямовані на адаптацію освіти та університетів до нових умов, такі як інноваційні методи навчання, міждисциплінарний підхід та активна співпраця зі суспільством. Досліджуються ключові аспекти переосмислення ролі освіти та університету, а також надається висновок щодо необхідності постійного вдосконалення та адаптації освітньої системи до сучасних викликів. Також у тексті статті наводяться і можливі негативні фактори і виклики, які будуть мати місце у майбутньому через впровадження кардинальних змін в уже усталені освітні процеси. Загалом, зміна ролі університетів та освіти в сучасному світі відображає їхню важливість як мотора прогресу та розвитку суспільства. Реалізація цих змін вимагає від університетів постійного адаптування та інноваційного підходу до навчання, щоб готувати студентів до складних викликів майбутнього. Ця стаття спрямована на педагогічних працівників, вчених, студентів та всіх, хто цікавиться майбутнім освіти та її впливом на розвиток суспільства. Спрямованість на інновації, гнучкість, міждисциплінарний підхід та партнерство зі суспільством є ключовими складовими, які допоможуть університетам відповісти на виклики та забезпечити якісну освіту для майбутніх поколінь. Запропоновані стратегії та підходи мають потенціал не лише змінити освітню систему, а й позитивно вплинути на розвиток суспільства в цілому. Прийняття цих змін вимагає спільних зусиль університетів, політичних урядів, громадськості та інших зацікавлених сторін.

Посилання

Белл Д. Прихід постіндустріального суспільства. Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Київ : Либідь, 1996. С. 202.

Калюжна Т. Основні напрями розвитку вищої освіти України у XXІ столітті. Вища освіта України. 2006. Додаток 3. Т. 4 С. 106–114.

Ліотар Ж.-Ф. Постмодерністська ситуація. Після філософії: кінець чи трансформація? Київ : Четверта хвиля, 2000. С. 71–90.

Рогожа М., Курбатов С. Місія університету в західноєвропейській культурі (етичні та соціологічні аспекти). Філософія освіти. 2017. № 2 (21). C. 40.

Bauman Z. The Individualized Society [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://books.google.com.ua/books/about/The_Individualized_Society.html?id=ivFAfmSxrF0C&redir_esc=y (дата звернення: 10.04.2024). - Назва з екрана.

Nikitenko Vìtalina, Regina Andriukaitiene, Valentyna Voronkova, Olga Kyvliuk. Formation and development of smart society as high-minded, high-tech and high-intelligent community. Humanities Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. 2017. С. 71-25.

Nussbaum M. Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691173320/not-for-profit (дата звернення: 10.04.2024). - Назва з екрана.

Readings B. The university in ruins [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=ifoPEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=uk#v=onepage&q&f=false (дата звернення: 15.04.2024). - Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-27

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ