ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ ТА КОМУНІКАТИИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ: ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА, ЕКОНОМІКИ, ЛЮДИНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/hst-2024-19-96-02

Ключові слова:

діджиталізація, глобальна тенденція, цитфрові технології, цифрова економіка, експоненціональний розвиток, штучний інтеоект, роботизація, інформцаійний (когнітвиний) капіталізм, комунікація, комунікативна особистість, комунікативний простір, висока комунікативна компетентність

Анотація

Цифровізація стала не лише ключовою, але й невід'ємною частиною сучасного світу, яку визначають як процес переходу до використання цифрових технологій у всіх сферах життя, включаючи економіку, освіту, медицину та інші. Цифрова економіка, у свою чергу, базується на використанні інформаційних технологій для виробництва, обробки та обміну товарами і послугами. У статті розглядається роль цифровізації як глобального тренду в контексті розвитку цифрової економіки. Розглянуто ключові аспекти впливу діджиталізації на різні сфери людського життя, а також висвітлено переваги та виклики, пов'язані з цією тенденцією. Метою дослідження є концептуалізація цифрових технологій як основи прориву технологічної індустрії, від якої залежить конкурентоспроможність держав, а його завданнями – визначення основних напрямів розвитку цифрових технологій та їх вплив на пріоритетність різних явищ і процесів цифровізації. У контексті методології вивчення цієї проблеми використано інформаціональний метод, відкритий М. Кастельсом у 1989 р., в основі якого аналіз інформації, розвиток інформаційно-комп'ютерних технологій, процесів інформатизації та глобалізації, які стали основою появи такої науки, як інформаціологія. Результат дослідження: 1) проаналізовано еволюцію діджиталізації як вираження технологічного розвитку, яка сприяла зміні праці і спілкування, розвитку нових тенденцій в управлінні, в системі освіти, привела до змін у системі виробництва; 2) визначено напрями розвитку цифрової економіки, що базується на технологіях; 3) з’ясовано місце і роль штучного інтелекту та роботизації як основи прориву у цифрових технологіях; 4) представлено аналіз нового покоління платформ та їх роль у діджиталізованому суспільстві; 5) обґрунтовано експоненціональний розвиток як основу розвитку діджиталізації; 6) розкрито діджиталізацію як чинник становлення інформаційного (когнітивного) капіталізму. Таким чином, зроблено висновок, що діджиталізація визнає, що сучасний світ стає все більш цифровим, що цифрова трансформація є необхідним етапом для досягнення нових рівнів ефективності, продуктивності та конкурентоспроможності. Таким чином, діджиталізація – це концептуальний підхід до розвитку сучасної економіки, який базується на використанні інноваційних технологій для досягнення ефективності, продуктивності та конкурентоспроможності. Дослідження базується на аналізі актуальних джерел і наукових публікацій з цієї теми, що дозволяє зробити висновок про значущість діджиталізації як ключової глобальної тенденції в сучасному світі.

Посилання

Бурашнікова, О. С. Міжнародний досвід побудови цифрових та інтелектуальних податкових сервісів та систем “Vectors of the development of science and education in the modern world ” / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2023. С. 46-66. DOI: 10.51587/9798-9866-95976-2023-014-46-66

Воронкова, В. Г., Нікітенко, В. О. Формування та розвиток цифрової економіки у високорозвинутих країнах світу. Prospective directions of scientific and practical activity : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2023. С. 43-57. DOI : 10.51587/9798-9866-95921-2023-011

Воронкова, В. Г., Череп, А. В., Череп, О. Г. Розвиток мережевої (інтернет-економіки) в умовах цифровізації: принципи, закони, тенденції розвитку. Science and society: trends of interaction : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2023. С.31-48. DOI: 10.51587/9798-9866-95945-2023-012-31-48

Воронкова, В. Г., Каганов, Ю. О., Метеленко, Н. Г. Формування цінностей цифрового суспільства і цифрової людини в умовах глобалізації та INDUSTRY 4. 0. Humanities studies. 2022. Випуск 11 (88). С. 16-25.

Метеленко, В. Г., Воронкова, В. Г., Нікітенко, В. О. Сіліна, І. В. Становлення і розвиток smart-економіки та її модифікацій в умовах цифрового розвитку. “Vectors of the development of science and education in the modern world ” / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2023. С.79-95. DOI : 10.51587/9798-9866-95976-2023-014

Мар’єнко, В. Ю. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на розвиток суспільства, людини, техніки: соціально-філософський аналіз. Освітній дискурс: збірник наукових праць / голов. ред. О.П.Кивлюк. Київ : ТОВ «Науково-інформаційне агентство «Наука-технології-інформація». 2023. Випуск 47 (12). С.61-72. https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/44509/Marienko-61-72.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Максименюк, М. Ю. Нікітенко, В. О. Формування парадигми інформаційно-комунікативного суспільства як різновиду складної соціальної системи і взаємодії. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 66. С. 266-278.

Мetelenko, Natalya, Voronkova, Valentyna, Silina, Iryna, Ohloblina, Viktoriya. Evolution from traditional to intelligent logistics models in digitalization conditions (using international experience). Socio-humanitarian and technicaltechnological explorations of modern science : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2023. Р.79-94 DOI: 10.51587/9798-9866-95983-2023-015-64-78

Nikitenko, Vitalina A., Voronkova, Valentyna H., Andriukaitiene, Regina, Oleksenko Roman I. The crisis of the metaphysical foundations of human existence as a global problem of post-modernity and the ways of managerial solutions (Криза метафізичних засад людського буття як глобальна проблема постмодерну та шляхи управлінського вирішення) Propósitos y Representaciones Jan. 2021, Vol. 9, SPE (1), e928 ISSN 2307-7999 Special Number: Educational practices and teacher training e-ISSN 2310-4635 (Web of Science) http://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/view/928

Нікітенко, В. О., Олексенко, Р. І., Кивлюк, О. П. Формування цінностей цифрової освіти і цифрової людини у діджиталізованому суспільстві. Humanities Studies 2022. Вип. 10 (87). С. 53-63.

Nikitenko, Vitalina A., Voronkova, Valentyna H., Andriukaitiene, Regina, Oleksenko Roman I. The crisis of the metaphysical foundations of human existence as a global problem of post-modernity and the ways of managerial solutions (Криза метафізичних засад людського буття як глобальна проблема постмодерну та шляхи управлінського вирішення) Propósitos y Representaciones Jan. 2021, Vol. 9, SPE (1), e928 ISSN 2307-7999 Special Number: Educational practices and teacher training e-ISSN 2310-4635 (Web of Science) http://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/view/928

Nikitenko, V. O. Education as a factor of creative personality establishment and development in information society. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. Вип. 74. С. 150-158

Олексенко, Р. І., Воронкова, В. Г. Інституціональне забезпечення системи публічної влади в історичному і системному контексті розвитку публічного управління та адміністрування. Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. (Серія "Державне управління"). 2020. Вип. 2 (13). С. 89-104.

Слюсарь, М. Ю. Використання мережевих платформ для розвитку цифрових технологій у медицині. Теоретико-методологічні аспекти філософії медицини як інтелектуально-наукового проекту ХХІ ст. Соціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині): зб. матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 лютого 2024 року). Запоріжжя: ЗДМФУ, 2024. 312 с. С.306-308. Режим доступу: https://mphu.edu.ua/p_2584.html

Шваб, Клаус. Четверта промислова революція, Формуючи четверту промислову революцію. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2019. 426 с.

Цифрова трансформація промислового менеджменту: теорія і практика: монографія / За ред. д.філософ.н., проф. Воронкової В. Г., д.е.н., проф. Метеленко Н.Г. Львів-Торунь: Liha-Pres, 2023. 816 c.

Череп, А. В., Воронкова, В. Г,, Нікітенко, В. О., Череп, О. Г. Становлення і розвиток «нової економіки» як різновиду «економіки знань». Socio-humanitarian and technicaltechnological explorations of modern science : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2023. Р.64-78. DOI: 10.51587/9798-9866-95983-2023-015-79-94

Череп, А. В., Воронкова, В. Г., Череп, О. Г., Нікітенко, В. О. Зелена економіка, економіка замкнутого циклу або низьковуглецева економіка як моделі економічного розвитку. Education and science in the period of global crises and conflicts in the 21st century : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2023. 331 р. с. 40-62 ISBN 979-8-9895146-0-1 DOI : 10.51587/9798-9895-14601-2023-016

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-27

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ