ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ЦИФРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: АКСІОЛОГІЧНІ, ОНТОЛОГІЧНІ, ГЕРМЕНЕВТИЧНІ ПІДХОДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/hst-2024-19-96-01

Ключові слова:

цифрова стратегія розвитку організації, аксіологічний підхід, онтологічний підхід, герменевтичний підхід, цифрові технології, інформаційно-інноваційна діяльність організації

Анотація

Філософські засади цифрової стратегії організації є багатогранним явищем і процесом, що охоплюють основні підходи: аксіологічний, онтологічний та герменевтичний. Стратегії розвитку інформаційно-інноваційної діяльності організації в умовах цифровізації – це, по суті, соціально-економічний і технологічний процес, що проясняється у процесі соціального конструювання, в основі якого люди на, що визначає цінності організації. Мета дослідження – концептуалізація філософських засад цифрової стратегії організації у контексті аксіологічних, онтологічних, герменевтичних підходів. Завдання дослідження: 1) проаналізувати інформаційно-інноваційну діяльність організації в умовах цифровізації як соціальний, культурний, економічний феномен; 2) визначити філософські засади цифрової стратегії організації; 3) розробити стратегії розвитку інформаційно-інноваційної діяльності організації в умовах цифровізац Методологія дослідже Методологія дослідження: 1) метод аксіологічного аналізу, мета якого виявлення цінностей, які лежать в основі цифрової стратегії; 2) метод онтологічного аналізу, в основі якого дослідження сутності та природи цифрової стратегії. 3) герменевтичний метод, мета якого інтерпретація та розуміння змісту цифрової стратегії; детальне вивчення текстів, пов’язаних з цифровою стратегією (звіти, презентації). Аксіологічний підхід акцентує увагу на цінностях, які визначають пріоритети та напрямки розвитку цифрової стратегії, включаючи етичні аспекти, соціальну відповідальність та стійкість. Онтологічний підхід зосереджується на природі та сутності цифрових технологій, їх впливі на структуру та функціонування організації, а також на трансформації робочих процесів і взаємодій. Герменевтичний підхід досліджує інтерпретацію та розуміння цифрових технологій і їх впровадження в організаційний контекст, враховуючи культурні та комунікативні аспекти. Загалом, ці підходи дозволяють більш глибоко зрозуміти і сформувати ефективну цифрову стратегію, яка враховує не лише технічні, але й соціальні, етичні та культурні виміри. Філософські підходи сприяють розробці інтегрованих підходів до цифрової трансформації, що здатні забезпечити довгострокову конкурентоспроможність та стійкість організації в умовах швидкозмінного технологічного середовища. Практичне значення дослідження в тому, що стратегії розвитку інформаційно-інноваційної діяльності організації в умовах цифровізації – це соціально-економічний і технологічний процес, що проясняється у процесі соціального конструювання, в основі якого людина, що визначає цінності організації.

Посилання

Еверетт, М. Роджерс. Дифузія інновацій / Пер. з англ. Василя Старка. К.: Вид-во «Києво-Могилянська академія», 2009. 591 с.

Buhaichuk, Oksana. Strategies of information and innovation activity development at enterprise in digital conditions. Hhumanities studies: Collection of Scientific Paper. Zaporizhzhiа: ZNU. 2019. 1 (78). P.74-84. http://humstudies.com.ua/article/view/191997/192576

Buhaichuk, Oksana. Foreign concepts of information (digital) economy. Management and Entrepreneurship: Trends of Development. 2022. Issue 2 (20). pp.8-19. ua/index.php/journal/article/ view/366 Email: znu@management-journal.org.ua

Buhaychuk, Oksana, Nikitenko, Vitalina, Voronkova, Valentyna, Andriukaitiene, Regina & Malysh, Myroslava. Interaction of the digital person and society in the context of the philosophy of politics. Сuestiones política. Vol. 40 Nº 72 (2022): 558-572. https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/issue/view/3713 DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.4072.32

Бурашнікова, О. С., Воронкова, В. Г. Цифрові технології медицини у країнах ЄС. Соціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині) : зб. Матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 лютого 2023 року). Запоріжжя: ЗДМУ, 2023. 207 с. С.47-49. http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/18321

Voronkova, Valentyna, Nikitenko, Vitalina, Bilohur, Vlada, Oleksenko, Roman, Butchenko, Taras. The conceptualization of smart-philosophy as a post-modern project of non-linear pattern development of the XXI century.

Cuestiones Políticas. Volumen 40, Número 73, julio-diciembre de 2022.Pp.527-538 https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/38416/42

Воронкова, В. Г., Каганов, Ю.О., Метеленко, Н. Г. Формування цінностей цифрового суспільства і цифрової людини в умовах глобалізації та INDUSTRY 4. 0. Humanities studies. 2022. Випуск 11 (88). С. 16-25.

Кивлюк, О. М, Воронкова, В. Г., Нікітенко, В. О. Філософія комунікаційної парадигми постінформаційного суспільства: виклики і перспективи розвитку. Contemporary ukrainian science: theoretical and practical achievements : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2024. С. 138-154. https://www.eo.kiev.ua/resources/arhivMonographs/mono_2024_18/mono_2024_18.pdf

Kyrychenko, M., Nikitenko, V., Voronkova, V., Harbar, H., & Fursin, A. The search for new forms of personal expression in the era of postmodernism.. Amazonia Investiga, 2021. 10 (42), 248-254. https://doi.org/10.34069/AI/2021.42.06.2https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1674/1771

Nikitenko, Vitalina A., Voronkova, Valentyna H., Andriukaitiene, Regina, Oleksenko Roman I. The crisis of the metaphysical foundations of human existence as a global problem of post-modernity and the ways of managerial solutions.

Propósitos y Representaciones. Jan. 2021, Vol. 9, SPE (1), e928 ISSN 2307-7999 Special Number: Educational practices and teacher training e-ISSN 2310-4635 http://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/view/928

Нікітенко, В. О. Олексенко, Р. І., Кивлюк, О. П. Формування цінностей цифрової освіти і цифрової людини у діджиталізованому суспільстві. Humanities Studies. 2022. Вип. 10 (87). С. 53-63.

Райлі, Тім. Хто знає, яким буде майбутнє / Пер. з англ. Юлія Кузьменко. Київ: Наш формат 2018. 448 с.

Слюсарь, М. Ю. Використання мережевих платформ для розвитку цифрових технологій у медицині. Соціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині): зб. матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 лютого 2024 року). Запоріжжя: ЗДМФУ, 2024. С.306-308. Режим доступу: https://mphu.edu.ua/p_2584.html

Trusova, Natalia, Oleksenko, Roman, Kalchenko, Serhii, Yeremenko, Denys, Pasieka, Stanislava, Moroz Svitlana. Managing the intellectual potential in the business-network of innovative digital technologies. Estudios de Economia Aplicada. 2021. Том 39. Вип.5. С. 1-15.

Форд, Мартін. Пришестя роботів. Техніка і загроза майбутнього / пер. з англ. Володимир Горбатько. Київ : Наш формат, 2016. 400 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-27

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ