СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ ПІД ЧАС ВІЙНИ В КОНТЕКСТІ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/hst-2023-17-94-20

Ключові слова:

державні фінанси, інфраструктура та галузі економіки, система соціального захисту, ВПК, державні видатки, освіта, охорона здоров’я

Анотація

Стратегічні пріоритети управління державними фінансами під час війни відображають процеси відбудови України за такими напрямами, як модернізація фізичної інфраструктури в галузях; актуалізація інфраструктури соціальної реабілітації постраждалих від війни; відновлення інфраструктури соціальних закладів; відбудова і реконструкція житлового фонду; відбудова, модернізація і реформування закладів освіти і охорони здоров’я; відновлення і модернізація галузей промисловості на засадах ESG – принципів; відбудова пошкоджених аграрних об’єктів; трендове нарощування промислового потенціалу, зокрема ВПК. Формування сучасних ціннісних пріоритетів управління державними фінансами можуть досліджуватись з різних наукових підходів, включаючи менеджмент, філософію, право, економіку, математику, соціологію та інші галузі. Мета статті – проаналізувати теоретичні та прикладні аспекти сучасних стратегічних пріоритетів управління державними фінансами в контексті повоєнної відбудови України на засадах сучасних трендів індустрії виробництва та принципів ESG. Завдання дослідження: 1) проаналізувати стратегічні напрями фінансування видатків Державного бюджету у 2024 році; 2) виокремити основні елементи трансформації системи соціального захисту у воєнний та повоєнний періоди; 3) оцінити вітчизняний та проаналізувати зарубіжний досвід відбудови інфраструктури, галузей промисловості та ВПК; 4) проаналізувати вектор реформування освіти та сфери охорони здоров’я. Менеджери можуть сформувати нові концептуальні підходи до відбудови України, досліджуючи не тільки управлінській аспект, а і філософські, правові, економічні, фінансові аспекти. Управління та адміністрування за цими напрямами забезпечує комплексність підходів до процесів відбудови та спроможність формувати обгрунтовані стратегії інноваційного розвитку України. Ця тема створює можливість для розвитку міждисциплінарних досліджень, які об’єднують наукові сфери фінансів, економіки, менеджменту, державного управління, філософії та соціології для осучаснення підходів до стратегування, сприяючи створенню теоретичного підгрунтя вирішення глобальних проблем трансформаційної економіки світу та вимірювання їх впливу на сучасне суспільство.

Посилання

Богдан Т. Війна і державні фінанси: скільки потрібно грошей на відновлення і де їх брати. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/11/3/693382/ (дата звернення: 17.12.2023).

Нацбанк презентував стратегію до 2025 року. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3249205-nacbankprezentuvav-strategiu-do-2025-roku.html (дата звернення: 22.12.2023).

Стратегія національного банку. URL: https://bank.gov.ua/ua/about/strategy (дата звернення 17.12.2023).

Бюджетна політика України в умовах воєнного стану: виклики та перспективи. URL: file:///C:/Users/natal/Downloads/5699-6565682705-1-PB%20(2).pdf (дата звернення: 11.12.2023).

Ватульов А. В. Бюджетний механізм в умовах трансформації економіки. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7908 (дата звернення: 06.12.2023).

Кухарська Г. З. Бюджетна політика як інструмент розвитку економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 7. С. 77–81.

Мейш А. В., Ільченко О. М. Бюджетна політика України як основа макроекономічної стабільності. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. № 3. С. 122–127.

Чугунов І., Качула С. Державна фінансова політика забезпечення соціального розвитку суспільства. SCIENTIA·FRUCTUOSA (Вісник Київського національного торговельно-економічного університету). 2020. № 130 (2), 87–98.

План відновлення України. URL: https://recovery.gov.ua/ (дата звернення: 17.12.2023).

Закон України «Про індустріальні парки» № 5018-VI в редакції від 17.09.2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17#Text (дата звернення: 07.01.2024).

Як зміниться бюджетне фінансування медицини в Україні у наступному році та які основні напрями видатків. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/11/17/706712/ (дата звернення: 17.12.2023).

Vоronkova Valentyna, Kaganov Yuriy, Metelenko Natalia. Formation of digital society and digital man values in the globalization conditions and Industry 4.0. Humanities studies : збірник наукових праць / гол. ред. В. Г. Воронкова. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Випуск 11 (88). 222 с.

Нікітенко Віталіна, Метеленко Наталя, Шапуров Олександр. Концепція цифрової трансформації як чинник підтримки сталого екологічного, соціального та економічного розвитку. Humanities studies : збірник наукових праць / гол. ред. В. Г. Воронкова. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Випуск 12 (89). С. 142–152.

Метеленко Н. Г., Шапуров О. О., Попова А. О., Афонов Р. П., Петренко О. В. Cучасні тенденції та перспективи розвитку підприємств ГМК як стратегічного ресурсного потенціалу національної економіки. Промисловий потенціал складних соціально-економічних систем цифрового суспільства: макро-, мезо- та мікрорівень : колективна монографія / за ред. д. філософ. н., проф. В. Г. Воронкової, д.е.н., проф. Н. Г. Метеленко. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика». 2022. С. 246–307.

Метеленко Н. Г., Храпкіна В. В. ESG-ризики та перспективи проєктів сталого розвитку в Україні. Управління розвитком економічного середовища в умовах глобальних трансформацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 23–25 травня 2023 року) : УІПА. 2023. 427. С. 39–42.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-28

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ