ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/hst-2023-17-94-19

Ключові слова:

планування, діяльність територіальної громади, зарубіжний досвід планування, цифровізація, адміністративні послуги, планування діяльності, сталий розвиток території

Анотація

Актуальність дослідження планування діяльності територіальної громади (ТГ) в умовах цифровізації включає в себе використання сучасних технологій та цифрових інструментів для підвищення ефективності та якості надання адміністративних послуг, а також для розвитку та оптимізації різних сфер місцевого життя. Планування діяльності територіальної громади включає: електронне управління та е-послуги, використанняя інтерактивних карт для моніторингу та взаємодії з громадянами, забезпечення доступу до цифрових навчальних ресурсів для місцевого населення, впровадження технологій Інтернету речей (IoT) для моніторингу та управління міською інфраструктурою. Мета статті – концептуалізація питання про планування діяльності територіальної громади у контексті використання сучасних цифрових технологій для оптимізації процесів управління, підвищення якості життя громадян та забезпечення сталого розвитку територій. Аналіз планування територіальної громади в умовах цифровізації може включати в себе застосування різних філософських методів для розуміння основних концепцій, цілей та етичних аспектів цього процесу – аналіз і синтез, узагальнення, кроскультурний метод для з’ясування розвитку планування через вирішення конфліктів та пристосування до змін; герменевтичний метод для тлумачення текстів документів з планування, виявлення прихованих сенсів; історіографічний аналіз для врахування історичного контексту у вирішенні сучасних завдань планування територіальної громади. Результат дослідження. Розглянуто сутність планування діяльності територіальної громади в умовах цифровізації. З’ясовано зарубіжний досвід планування діяльності територіальної громади в умовах цифровізації. Розкрито напрями удосконалення планування діяльності територіальної громади в умовах цифровізації Зроблено висновок, що сучасний етап цифровізації сприяє впровадженню електронних систем управління для оптимізації роботи місцевих органів влади, впровадженню технологій Інтернету речей (IoT) для моніторингу та управління міською інфраструктурою, розробки енергоефективних та екологічних рішень для міст. Планування в цифровому середовищі повинно бути гнучким та враховувати постійний розвиток технологій та потреб місцевої громади. Також важливо забезпечити відкритий та прозорий процес прийняття рішень, враховуючи думку та потреби громади.

Посилання

Ажажа М. А., Бойко М. С. Удосконалення управління комунальною власністю територіальної громади. Актуальні питання сталого науково-технічного та соціально-економічного розвитку регіонів України : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю молодих науковців, 17–20 жовтня 2023 року. Запоріжжя : ЗНУ, 2023. С. 518.

Ажажа М. А., Фурсін О. О., Венгер О. М. Комунікаційний менеджмент як чинник підвищення ефективності публічного управління та адміністрування. Humanity Studies. 2021. № 9 (86). C. 127–137.

Ажажа М.? Коротенко Д. Формування дієвих механізмів публічного регулювання діяльності громади. Формування сучасних концепцій менеджменту організацій та адміністрування в умовах цифровізації : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю створення кафедри менеджменту організацій та управління проектами 23–24 вересня 2021. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. C. 210–217.

Ажажа М., Міхайлов Д. Організаційно-правовий механізм розвитку місцевого самоврядування. Формування сучасних концепцій менеджменту організацій та адміністрування в умовах цифровізації : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю створення кафедри менеджменту організацій та управління проектами 23–24 вересня 2022. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. C. 221–230.

Швець Ю. В., Ажажа М. А/ Стратегічне управління та планування в системі публічного управління. Геостратегічні трансформації та траєкторія національної безпеки в контексті відбудови і сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25–26 травня 2023 року, м. Запоріжжя) / наук. ред. Н. Г. Метеленко ; Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету. Одеса : Олді+, 2023. С. 716–720.

Воронкова В. Г., Бойко М. С. Кібербезпека, види та захист від кіберзагроз. Актуальні питання сталого науково-технічного та соціально-економічного розвитку регіонів України : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю молодих науковців, 17–20 жовтня 2023 року. Запоріжжя : ЗНУ, 2023. С. 526–528.

Воронкова В. Г., Коротких М. В. Напрями удосконалення управління людськими ресурсами в організації в умовах цифровізації. Актуальні питання сталого науково-технічного та соціально-економічного розвитку регіонів України : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю молодих науковців, 17–20 жовтня 2023 року. Запоріжжя : ЗНУ, 2023. С. 544–546.

Коротких Марина. Розробка моделі управління людськими ресурсами. Молода наука-2023 : збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених. У 5 т. / Запорізький національний університет. Запоріжжя : ЗНУ, 2023. Т. 5. С. 216–218.

Нікітенко В. О. Соціальне проєктування у публічному управлінні. Humanities studies : Collec. tion of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporizhzhia : Publishinghouse “Helvetica”, 2023. 16 (9). P. 174–182

Олексенко Р., Нікітенко В. Логіка як наука про прийняття управлінських рішень в інформаційному суспільстві: соціально-філософський аналіз. Humanities studies : Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа : Zaporizhzhia National University. 2021. № 8 (85). C. 40–47.

Фурсін О. О. Територіальне управління та місцеве самоврядування: проблеми, виміри, перспективи. Vectors of the development of science and education in the modern world : collective monograph / Compiled by V. Shpak ; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2023. С. 308–323.

Череп А. В., Воронкова В. Г. Формування плану забезпечення безперервності та відновлення діяльності через кібербезпеку. Синергетичні драйвери розвитку обліку, податковогго аудиту та бізнес-аналітики : збірник тез II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 28 квітня 2023 року. Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. С. 141–143.

Череп А. В. Практичний іноземний досвід медичного страхування. Сталий розвиток економіки: Білоцерківський національний аграрний університет, Університет економіки і підприємництва. Інститут економіки, технологій і підприємництва. 2013. Вип. 2. С. 17–23.

Череп А. В., Васильєва С. І. Розвиток інноваційної діяльності в Україні в сучасних умовах. Ефективна економіка / Національна академія наук України ; Інститут економіки природокористування та сталого розвитку, 2010. Випуск 2.

Метеленко Н. Г. Економіка підприємства: основи теорії та практики : навч. посібник. Донецьк : Юго-Восток, 2008. С. 174–185.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-28

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ