ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/hst-2023-17-94-10

Ключові слова:

цифрові технології, ландшафтний дизайн, цифрове ландшафтно-архітектурне проєктування, віртуальне моделювання, ландшафтний цифровий дизайнер

Анотація

В статті розглядається концептуальна парадигма впливу цифрових технологій на розвиток ландшафтного дизайну. Використання цифрових технологій в цій області призвело до ряду інновацій і змін, які поліпшують якість робіт ландшафтних дизайнерів і роблять їхню роботу більш ефективною та творчою. Цифрові технології відіграють важливу роль у вдосконаленні ландшафтного дизайну, сприяючи інноваціям, створенню стійких та естетично привабливих середовищ. З точки зору розвитку цифрових технологій, ландшафтний дизайн виявляється в нових можливостях та інструментах, які сприяють удосконаленню та творчому розвитку цієї галузі. Мета статті – сформувати цілісну концепцію впливу цифрових технологій на розвиток ландшафтного дизайну. Об’єктом дослідження є ландшафтний дизайн як соціальний, культурний, екологічний феномен. Предметом – вплив цифрових технологій на розвиток ландшафтного дизайну та напрями його удосконалення. Результат дослідження. Розкрито взаємодію між традиційним ландшафтним дизайном та сучасними цифровими технологіями. Представлено визначення ландшафтного дизайну як мистецтва організації простору. Проаналізовано цифрове ландшафтно-архітектурне проєктування (Digital Landscape Architecture), його особливості та елементи. Ландшафтний дизайн розглянуто як мистецтво та науку планування та оформлення природних і архітектурних елементів на земельній ділянці для створення функціонального, естетично привабливого та гармонійного середовища. Зроблено висновок, що цифрові технології охоплюють використання комп’ютерів, програмного забезпечення, Інтернету, мобільних пристроїв та інших електронних засобів для збору, обробки та передачі інформації. Велику роль у розвитку ландшафтного дизайну відіграє віртуальне моделювання ландшафтів. Використання цифрових інструментів для створення віртуальних моделей ландшафтів дозволяє дизайнерам експериментувати з різними концепціями та переглядати їх у тривимірному вигляді перед початком реального втілення проєкту.

Посилання

Voronkova, V. G., Nikitenko. V. O. Philosophy of the creative city. Zhytomyr Ivan Franko State University Journal.

Philosophical Sciences. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомир : Вид-во ЖДУ імені І. Франка. 2022. № 2 (92). С. 48–57. http://philosophy.visnyk.zu.edu.ua/issue/view/16111

Valentina Voronkova, Alla Cherep, Vìtalina Nikitenko, Regina Andriukaitiene Conceptualization of digital reality expertise in conditions of stochaic insurance: nonlinear methodology. Humanities studies. 2020. Випуск 2 (79). С. 182–195.

Урбоекологія: підручник для студентів вищих навчальних закладах / В. П. Кучерявий. Львів : Видавництво «Новий Світ-2000», 2021. 460 с.

Черкес Б. С. Архітектура сучасності: остання третина ХХ – початок ХХІ століть : навч. посібник. 2-ге вид. / Б. С. Черкес, С. М. Лінда. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. 384 с.

Набивач В. М. Основи загальної та хімічної екології: навч. посібник / В. М. Набивач ; М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. зак. Україн. держ. хіміко-технол. ун-т. ДВНЗ: УДХТУ, 2011. 246 с.

Петришин Г. П. Містобудівне проектування. Частина 1: Місто як об’єкт проектування : підручник / С. В. Ганец, А. В. Гоблик, Ю. В. Ідак та ін. ; за ред. Г. П. Петришин, Б. С. Посацького, Ю. В. Ідак. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. 312 с.

Рижова І. Smart-технології як фактор розвитку сучасного дизайну. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць. Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2017. Вип.69. С. 174–184.

Рижова І. С., Прусак В. Ф., Мигаль С. П. Рєзанова Н. О. Дизайн середовища : словник-довідник / за ред. д-ра філос. н., проф. І. С. Рижової. Львів : Простір-М, 2017. 360 с.

Рижова, І. С. Дизайн в технічних вузах України. Гуманітарний вісник Запорізькоï державноï інженерноï академіï. Запоріжжя, 2009. Вип. 37. С. 87–95

Рижова, І. С. Вплив “SMART технологій» на розвиток «SMART-міста» в інформаційному суспільстві.

Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2018. Вип. 72. C. 81–90.

Рижова І. С. Сутність і зміст дизайну. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя, 2012. Вип. 51. С. 206–216.

Stanicław Lose. Ku urbanologii / Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wrocław – Wojnowice, 2020. 488 s.

Павлюк О., Рижова І. Польські архітектори на тлі модерну Катеринослава. Запоріжжя : Дике Поле, 2021. 184 с.

Мигаль С. П. Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища : навч. посібник / С. П. Мигаль, І. А. Дида, Т. Є. Казанцева. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. 228 с.

Русанова І. В. Інженерний благоустрій територій: підручник / І. В. Русанова, Г. М. Шульга. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. 260 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-28

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ