ФІЛОСОФІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ МІФУ В РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ЛЬВОВА: КОМУНІКАТИВНИЙ ДИСКУРС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/hst-2023-17-94-09

Ключові слова:

міф, філософія міфу, типологія міфу, психолого-маніпулятивна дія, комунікативний дискурс, міфічна історія

Анотація

Міфологія та філософія міфу надзвичайно актуальна сьогодні в розвитку туризму міста Львова. Кількість туристів з кожним роком зростає, сама магія легенд притягує туриста до відвідування історичного міста. Місто Львів оповите різними історіями та оповідями, їх персонажами, а це формує – імідж міста. На базі філософії розглядається роль міфів у популяризації культури Львова, що відіграють важливу роль в розвитку туризму. У статті наведено окремий ряд прикладів міфів стародавнього міста, які до сьогодні стали вічними загадками для мешканців міста, що вимагає осмислення історичних оповідей, а можливо правдивої інформації, яка не отримала наукового підтвердження. Метою дослідження є філософія та типологія міфу в розвитку туризму. Обʼєктом дослідження є міф та міфологія, їх типологія в розвитку туризму на прикладі праці Ілька Лемка «Легенди старого Львова». Предметом дослідження є комунікативний дискурс, як важлива складова у розвитку міфології. Відомі філософи періоду античності і науковці-сучасники, які досліджували у своїх історіях міфологічні історії, в процесі аналізу побачили, що міфи мають психолого-маніпулятивну дію впливу на людину, що включає в себе комунікативну систему керування. Дуже часто у міф вірять більший відсоток людей, ніж в правдиву підтверджену міфотворчість, оскільки будь-яка не підтверджена історія стає міфом. У результаті проведеного дослідження запропоновано типологію та класифікацію міфів на: етіологічні, культові, космогонічні, астральні, солярні, антропогонічні, міфи про близнюків, тотемічні, міфи про вмираючого та воскресаючого бога, героїчні міфи, міфи про непорочне зачаття і чудесне народження, міфи про всесвітній потоп та есхатологічні. На прикладі праці Ілька Лемка наведена схема по типології легенд та переказів стародавнього міста. Підводиться підсумок, що філософія міфу має комунікативно-маніпулятивну дію впливу, є багатогранною на жанрову палітру, що, в свою чергу, має сугестивне значення відображення в уяві людини про героя та історичні події, які мають реалістичне підтвердження. Проаналізовано міфи та легенди Львова, в яких можна заглибитись в їх сутність і побачити правдивість так званих «вигадок», що відображають в собі комунікативну фактичність. Міф, як правило, висвітлюється в процесі комунікації, має духовне значення і сутність буття.

Посилання

Дарморіз Оксана. Міфологія : навчальний посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 248 с.

Коробанова Ольга Леонідівна. Міф і реальність у політичній свідомості молоді. Вісник Одеського університету ім. Мечнікова. Серія: Психологія. 2016. № 21. Вип. 1. С. 125–136.

Костюк Ірина. Міф як соціокультурний феномен: функціональне навантаження. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип. 21. С. 367–378.

Костюк Ірина. Міфологема: історія поняття в науковому дискурсі. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Львів : 2011. С. 405–416.

Костюк Ірина. Міфологія в сучасному світі: засади актуалізації / Нове життя старих традицій. Традиційна українська культура в сучасному мистецтві і побуті : матер. Міжнар. наук. конф. у рамках V Міжнар. фестивалю українського фольклору «Берегиня» / за ред. проф. В. Давидюка. Луцьк, 2007. С. 150–158.

Курята Ю. В. (2010). Міф на перетині психологічних та філологічних наук. Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірн. наук. праць. Київ: Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної АПН України. С. 225–232.

Лемко Ілько. Легенди старого Львова. Львів : Апріорі, 2008. 176 с.

Мединська Юлія. Міфологія та міфологічний дискурс. Психологія і суспільство. 2006. № 2. С. 115–122.

Міф. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Міф

Міф. Вікіцитати. URL: https://uk.wikiquote.org/wiki/Міф

Міфологія. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Міфологія

Невідомі легенди Львова: рoмaнтичнa вeрсiя пoхoджeння мiстa, пoтяг-привид тa інше. URL: https://lviv1256.com/history/nevidomi-lehendy-lvova/

Павлюк Людмила. Знак, символ, міф у масовій комунікації Львів (українська). Львів : ПАІС, 2006. С. 89–103.

Томас Гоббс. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної. Переклад з англійської. Київ : Дух і Літера, 2000. 600 с.

Усачов В. І. Звернення до тематики міфу у світовій культурі на рубежі ХIХ–ХХ століть. Наука. Релігія. Суспільство. 2012. № 4. С. 114–120. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nrs_2012_4_22

Франчіа Джиада. Боги та богині давньогрецької міфології / пер. Я. Хоменко. 2018. 80 с.

Цитати українською URL: https://tsytaty.com/tags/міф/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-28

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ