ФІЛОСОФІЯ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЯК НОВИЙ НАУКОВИЙ НАПРЯМОК

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/hst-2023-17-94-06

Ключові слова:

військове управління (менеджмент), філософія війни, війна, концепції війни, трансформація воєнного управління, цифровізація

Анотація

Актуальність дослідження військового менеджменту охоплює різні аспекти, такі як лідерство, планування, організація та прийняття рішень, і всі вони спрямовані на ефективне та результативне досягнення військових цілей. Однією з характерних рис сучасного військового менеджменту є акцент на децентралізованому прийнятті рішень. Трансформація військового управління може включати зміну організаційної структури, розробку нових стратегій та підходів до планування та виконання операцій, а також впровадження нових технологій та систем управління. Цей процес може бути складним та тривати довгий час, але він є надзвичайно важливим для ефективності військових сил у сучасних умовах. Мета статті – теоретичні і практичні аспекти філософії військового управління (менеджменту) як нового наукового напряму. Завдання дослідження: 1) проаналізувати погляди на війну в історії філософської думки; 2) розкрити поняттєво-категоріальний апарат філософії війни та військового управління (менеджменту); 3) обґрунтувати вплив цифрових технологій на трансформацію воєнного управління (менеджменту). Розроблено концепцію філософії військового управління (менеджменту) в умовах цифровізації як нового наукового напрямку. Найвідоміший твір Клаузевіца – «Воєнне мистецтво» (“Vom Kriege”) розглядає природу війни, стратегію, тактику та інші аспекти військового мистецтва. Клаузевіц підкреслював, що війна – це інструмент політики та що вона повинна служити конкретним політичним цілям, що війна – це «продовження політики іншими засобами». Ідеї Карла фон Клаузевіца вплинули на багатьох військових стратегів і теоретиків, а його праці вважаються класичними у галузі військової науки. Як дисципліна, військова філософія переважно вивчає: 1) концепція війни; 2) теорія військового руху; 3) військова епістемологія; 4) теорія військової цінності; 5) відносини військового керівництва; 6) військова методологія. Військове управління (менеджмент) в контексті філософії включає в себе розгляд аспектів управління в армії через призму філософських концепцій та принципів. Такий підхід може враховувати не лише стратегічні та тактичні аспекти військового управління, але й глибокі філософські переконання та цінності, які впливають на прийняття рішень та поведінку військового керівництва. Трансформація військового управління – це процес, в ході якого здійснюється перетворення структури, стратегії, технологій та підходів до управління військовими силами. Головною метою такої трансформації є покращення ефективності та реагування військових сил на сучасні виклики та загрози.

Посилання

Актуальні питання ідеології та ідеологічної роботи в українському війську: монографія / Алещенко В. І., Аранівський В. Ф., Кобзар А. О., Кримець Л. В. / під заг. ред. В. Ф. Баранівського. Київ : Золоті ворота, 2014. 235 с.

Базалук О. А. Філософія війни та миру. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2016. № 66. Заполріжжя : ЗДІА, 2016. С. 239–250

Барановський В. Ф. Релігієзнавчі проблеми військовосоціального управління : монографія / В. Ф. Баранівський, П. С. Прибудько. Київ : Золоті ворота, 2013. 312 с.

Мамчин М. М., Яричевська Я. І. Використання методів війни у бізнесі. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки. Луцьк, 2020. С. 467–469.

Халапсис А. В. Война как бизнес-проект? Наукове пізнання: методологія та технологія. 2013. № 1 (30). С. 191–195.

Карамишев Д. В. Організаційно-правові засади цивільно-військової взаємодії з питань оборони та життєзабезпечення збройних сил України в умовах воєнного стану. Державне будівництво. 2022. № 1 (31). С. 6–20. DOI: https://doi.org/10.26565/1992-2337-2022-1-01

Карамишев Д. В. Організаційно-правові засади цивільно-військового співробітництва в умовах воєнного стану. Публічне управління ХХІ століття: в умовах гібридних загроз : тези XХІI Міжнародного наукового конгресу, 27 квітня 2022 р. С. 15–18.

Професійна та гендерна ментальність військовослужбовців Збройних Сил України: формування на засадах європейських цінностей : навчальний посібник / під заг. ред. Л. В. Кримець. Київ : НУОУ, 2018. 188 с.

Філософсько-методологічні проблеми військової теорії і практики : навч. посіб. / за заг. ред. В. Ж. Богайчука. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2018. 540 с.

Лавриненко Д. М. Інноваційний розвиток та креативність під час військових дій в Україні. Освіта і наука в період глобальних криз та конфліктів у ХХІ столітті : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта і наука в період глобальних криз та конфліктів у ХХІ столітті» (Kиїв, 08–09 грудня 2023 року). / упор. В. Шпак ; за загальною редакцією С. Табачнікова. Київ : ДП «Експрес-об’ява», 2023. С. 41–44.

Тушко К. Ю. Світовий досвід підготовки військовослужбовців у збройних силах зарубіжних країн до професійної взаємодії. Освіта і наука в період глобальних криз та конфліктів у ХХІ столітті : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Kиїв, 08–09 грудня 2023 року). / упор. В. Шпак; за загальною редакцією С. Табачнікова. Київ : ДП «Експрес-об’ява», 2023. С. 207–310.

Череп А. В., Воронкова В. Г., Череп О. Г., Нікітенко В. О. Освіта, наука та цифрові навички ХХI століття. Освіта і наука в період глобальних криз та конфліктів у ХХІ столітті : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Kиїв, 08–09 грудня 2023 року). / упор. В. Шпак ; за загальною редакцією С. Табачнікова. Київ : ДП «Експрес-об’ява», 2023. С. 32–48. DOI 10.51587/9786-1773-89285-2023-017

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-28

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ