КОНСЕРВАТИЗМ: ТРАДИЦІЯ ТА МОДЕРН В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/hst-2023-17-94-05

Ключові слова:

консерватизм, український консерватизм, традиція, модерн, етика, суспільство, традиціоналізм, лібералізм, політична філософія

Анотація

В статті робиться розвідка щодо консерватизму як цілісного поняття. Актуальність дослідження полягає в необхідності поглиблення знань щодо важливого як для історії, так і для сьогодення феномену – консерватизму. З одного боку консерватизм є політичною філософією, проте його філософський потенціал досліджений не до кінця, що вимагає його сучасних філософських візій. Мета та завдання статті полягають в тім, щоби окреслити поле консерватизму як такого, виявити деякі українські консервативні джерела та окреслити можливу перспективу консервативних ідей в сучасній Україні. Методи дослідження полягають як в компаративному аналізі консервативних джерел, так і в філософсько-критичному підході до теми, також частково використовуються методи історичної розвідки та феноменології. Філософія консерватизму як окремий та унікальний підхід сягає початку епохи модерну, тоді коли з’являється і лібералізм. Консерватизм розбирається як актуальна альтернатива до лібералізму, яка пропонує глибший погляд на розуміння доречності тих чи інших змін. Оглядаються джерела консерватизму в Україні та аналізується консервативний вплив на процеси в сучасній Україні. Прогнозується майбутнє загострення проблематики консерватизму-лібералізму та її подальше зростання в публічній сфері. Консерватизм як етична позиція зіставляється з сучасними ідеологічними тенденціями в суспільстві. Наполягається саме на науково нейтральному вивченні консервативної думки, тому що тільки такі дослідження можуть вважатися ідейно неупередженими. Робляться спроби прочитання Г. Сковороди, Т. Шевченка та В. Липинського як представників консервативного світобачення. Результат дослідження. Стверджується, що консервативні тенденції мають чимале значення в політичній та філософській площинах, а отже це значення повинно надалі досліджуватись в філософському контексті. Важливим висновком є знайдення глибокого, але нестандартного зв’язку консервативності з раціональністю. Консерватизм може стати джерелом успіху, якого намагається досягти Україна. Консервативні чинники впливають на наше суспільство та корегують соціальні та політичні відношення. Складність консерватизму полягає в його глибокому, але нестандартному зв’язку з раціональністю.

Посилання

Баумейстер А. Біля джерел мислення і буття. Вибрані філософські етюди. Київ : Дух і літера, 2012. 480 с.

Винайдення традиції / за ред. Е. Гобсбаума та Т. Рейнджера; пер. з англ. М. Климчука. Київ : Ніка-Центр, 2015. 444 с.

Гусерль Е. Ідеї чистої феноменології і феноменологічної філософії; пер. з нім. В. Кебуладзе. Харків : Фоліо, 2020. 348 с.

Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. Вид. 5-те перегл. і допов. Київ : Видавничий дім «Комора», 2017. 304 с.

Консерватизм : Антологія. 2-ге вид. / Упор. О. Проценко, В. Лісовий. Київ : Простір, 2008. 788 с.

Скрутон Р. Консерватизм. Запрошення до великої традиції; пер. з англ. К. Диса. Київ : Наш формат, 2022. 176 с.

Ушкалов Л. Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди. Київ : Дух і Літера, 2017. 368 с.

Честертон Г. К. Ортодоксія. Пер. з англ. О. Гладкого. Львів : Свічадо, 2019. 200 с.

Яневський Д. Відомі історії нашої держави. 1781–1914 роки. Харків : Фоліо, 2022. 288 с.

Ясперс К. Психологія світоглядів; пер. з нім. О. Кислюка, Р. Осадчука. Київ : Юніверс, 2009. 464 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-28

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ