СУЧАСНИЙ ТУРИЗМ: ФІЛОСОФІЯ ЗМІН, ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/hst-2023-17-94-03

Ключові слова:

філософія,соціальні зміни, туризм, криза, світ, суспільство, епідемія короновірусу, виклики сучасності, нові види туризму, туризм в Україні

Анотація

Актуальним і своєчасним є філософський аналіз змін в сучасному туризмі, логіки його розвитку, тематичного різноманіття нових видів туризму та його напрямів. Об’єктом дослідження виступає феномен сучасного туризму, а предметом дослідження виступають особливості буття сучасного туризму, що визначають спрямованість змін у туристичному просторі сьогодення. Результати дослідження полягають в тому, що наголошується, що сучасний міжнародний туризм поступово відновлюється до допандемічного рівня (2019 рік), а вітчизняна туристична галузь перебуває в глибокій кризі через вторгнення Росії на її територію. Автор, підкреслює, що у світоглядних настановах сучасної людини присутнє бажання випробування себе вдалині від цивілізації і її благ. Відзначається зростання попиту на нові і екстремальні види туризму; на відвідування таємничих і містичних місць; освоєння нових регіонів з максимально збереженим природним ландшафтом; на опанування технологічно нових видів туризму – космічного, підводного, повітряного. Нові технології в туризмі загострюють проблему безпеки туризму. Сучасний туризм є складним та динамічним явищем, яке відображає суспільні, економічні та культурні зміни. З одного боку, туризм сприяє обміну культурними досвідами, але, з іншого боку, існує загроза гомогенізації культур під впливом глобальних стандартів туризму. Зростання масового туризму може вести до проблем зі збереженням природних та культурних ресурсів. Збільшення туристичного потоку призводить до збільшення відходів та екологічного забруднення. Природні екосистеми стають схильні до руйнування через масовий туризм. Масовий туризм може призводити до змін в соціокультурному середовищі місцевих спільнот, іноді призводячи до втрати традицій та автентичності. Зазвичай туристична індустрія приносить прибутки, але ці прибутки можуть бути нерівномірно розподілені між різними групами населення. Доведено, що необхідно забезпечити сталість та збалансованість туристичного розвитку, ураховуючи потреби як туристів, так і місцевого населення, ґрунтуватися на принципах екологічної та культурної відповідальності. Використання цифрових технологій для управління туристичними потоками та покращення якості обслуговування. Важливо залучати місцеві спільноти до прийняття рішень та забезпечити їхню участь у розвитку туризму. Сучасний туризм може бути інструментом для позитивних змін, але лише за умови врахування його впливу на природу, культуру та суспільство. Основною метою повинно бути створення сталого та відповідального туристичного середовища. Перспективою подальших досліджень в цьому напрямку є з’ясування логіки регіональних зрушень у структурі туристських прибуттів у світовому туризмі.

Посилання

Воронкова В. Г. Розвиток туризму як соціального і культурного явища в умовах глобалізації та крос-культурної комунікації. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. 2010. Випуск 8. С. 23–35.

Горак Г. І. Екзистенціальність людського буття у природних вимірах та природно-рекреаційні можливості туризму. Всеукраїнський круглий стіл «Філософія туризму». Київ, 2002.

Горський В. С. Подорож як феномен культури. Всеукраїнський круглий стіл «Філософія туризму». Київ, 2002.

Кірдан О. П. Міжнародний туризм у сучасному науковому дискурсі. Економіка та суспільство. № 51. Дніпро, 2023. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/51.

Крапівіна Г. О., Паніотов Є. В. Людські потреби та філософія туризму. Cучасні тенденції, проблеми та перспективи управління розвитком туризму : Mатеріали І Міжнародної науково-практичної конференції» (23–24 березня 2023 року, м. Дніпро, Україна). Дніпро, 2023.С. 71–75.

Крапівіна Г. О., Андрєєв В. Д. Сучасний туризм і філософія туризму: Взаємозв’язок та вплив на сучасний світ. Cучасні тенденції, проблеми та перспективи управління розвитком туризму : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції» (23–24 березня 2023 року, м. Дніпро, Україна). Дніпро, 2023. С. 156–160.

Нікітенко В. Взаємодія освіти, культури, туризму та їх вплив на розвиток креативного потенціалу особистості в умовах інноваційно-інформативного суспільства : автореф. автореферат дис. доктора філософських наук : 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Запоріжжя, 2020. 37 с.

Пазенок В. С. Філософія туризму в системі філософського знання. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. Київ, 2010. Вип. 8. С. 7–22.

Про туризм: Закон України від 15 09 1995 р. № 324/95-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 31, ст. 242 (Редакція станом на 01.10.2023)

Global and regional tourism results: UNWTO. URL: https://www.unwto.org/tourism-data/global-and-regionaltourism-performance.

Державне агентство з розвитку туризму України. URL: https://www.tourism.gov.ua/news-and-announcements.

Формування сучасних концепцій управління туризмом та готельно-ресторанним бізнесом в умовах парадигми сталого розвитку: монографія / за заг. ред. Л. В. Безкоровайної. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2023. 318 с.

Implementation of the European experience of sustainable rural tourism and creative industries complementary development : monograph / A. Cherep, N. Venherska, L. Bezkorovaina et al. ; under the general editorship of Prof.

A. V. Cherep, Doctor of Economics, Assoc. Prof. N. S. Venherska, PhD in Economics. – Zaporizhzhia : Publishing house “Helvetica”, 2023.226 p.

Cherep, А., Voronkova, V.¸ Andriukaitiene, R., Nikitenko V. The concept of creative digital technologies in the tourism business in the conditions of digitalization. Humanities studies. 2020. Том.5. Випуск 82. С. 196–209.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-28

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ