МЕМЕТИЧНИЙ ПІДХІД У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЕТИКО-МОРАЛЬНОГО ДИСКУРСУ ЗАСОБАМИ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/hst-2023-17-94-02

Ключові слова:

невербальна комунікація, Інтернет-мем, меметичний підхід, меметос, етико-моральний дискурс, освітньо-виховний потенціал меметосів

Анотація

В статті обґрунтовано необхідність нового методологічного повороту в дослідженні засобів невербальної комунікації, зокрема розгляд їх в якості інструменту популяризації та розповсюдження етичних концептів і моральних домінант поведінки в сучасному Інтернет-просторі. Мета статті: обґрунтування меметики як перспективного напряму розвитку методології невербальної комунікації; виявлення потенціалу меметосів в якості інструменту популяризації та розповсюдження етичних концептів і моральних домінант поведінки в сучасному комунікативному просторі. Розкрито зміст й доведено перспективність меметичного підходу до вивчення невербального комунікативного впливу на зміст суспільного дискурсу. Меми, що репрезентують морально-етичні смисли у сучасному комунікативному просторі, й одночасно виступають інспіраторами морального почуття, запропоновано номінувати «меметосами», а також визначено їх характерні особливості. Обстоюється думка, що меметоси мають значний потенціал для формування етико-морального освітнього дискурсу. Метою наукової розвідки є обґрунтування меметики як перспективного напряму розвитку методології невербальної комунікації; виявлення потенціалу меметосів в якості інструменту популяризації та розповсюдження етичних концептів і моральних домінант поведінки в сучасному комунікативному просторі. Представлені у статті узагальнення дозволили дійти висновку про можливість розгляду меметичного підходу як перспективного напряму комунікаційного постнеопозитивізму, що з-поміж іншого має на меті дослідження питань адаптації, передачі, дифузії етико-філософського знання гуманістичного спрямування такими засобами невербальної комунікації як меметоси. Результати проведеного дослідження дозволяють поглибити теоретичні погляди на можливість застосування означених засобів для наповнення гуманістичним змістом сучасного освітнього простору. Меметичний підхід, окрім безпосереднього приросту етико-філософського знання, створює також можливості практичного конструювання та управління суспільно-етичним дискурсом, що відкриває нові обрії для подальших досліджень в цьому напрямі.

Посилання

Bjarneskans H., Grоnnevik B. and Sandberg A. The Lifecycle of Memes Accessed January 2, 2013. Р. 27–46. Retrieved from: http://www.aleph.se/Trans/Cultural/Memetics/memecycle.html

Blackmore S. The third replicator is among us. New Scientist – NEW SCI. 203. 2009. Р. 36–39. DOI: https://10.1016/S0262-4079(09)62030-3

Coulson S. ’No one will ever wonder why, they said: Conceptual blending and humorous memes cross the road, they said’. Paper presented at the International Society of Humour Studies Conference. Oakland, CA, USA, 29 June – 3 July, 2015.

Dennett D. The Evolution of Culture. The Monist. № 84 (3). Р. 1–26. 2001. DOI: https://10.5840/monist200184316

Dawkins R. The Selsh Gene: Oxford University Press. New York, 1976.

Huntington Heidi E. Huntington, H. E. Subversive Memes: Internet Memes as a Form of Visual Rhetoric. AoIR Selected Papers of Internet Research, 3. 2013. Retrieved from https://spir.aoir.org/ojs/index.php/spir/article/view/8886

Huntington Heidi E. Partisan cues and internet memes: Early evidence for motivated skepticism in audience message processing of spreadable political media Atlantic Journal of Communication. 2020. Volume 28. Issue 3. Р. 194–208.

Kowalczyk-Purol, Kinga. The Theoretical Difficulties of Memetics. Diametros. 2018. Р. 65–86. DOI: https://10.13153/diam.1285

Laineste L., & Voolaid P. ’Laughing across borders: Intertextuality of internet memes’. The European Journal of Humour Research, Vol. 4 No. 4. 2016. Р. 26–49. Retrieved from: https://doi.org/10.7592/EJHR2016.4.4.laineste Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschafit. Frankfurt : Suhrkamp, 1997. S. 105–109.

Неклесова В. Ю. Меми як частина онімного простору. Записки з ономастики. 2017. Випуск 20. С. 210–222. DOI: https://doi.org/10.18524/2410-3373.2017.20.133817

Окул І. І. Інтернет-мем як культурний феномен. Життя і пам’ять: науковий збірник, присвячений пам’яті В’ячеслава Івановича Шамко / відп. ред. В. М. Букач. Вип. 3. Одеса : Homeless Publishing, 2018. С. 133–148.

Parashar P. & Chaudhary A. Exploring the links between Existentialism and the Internet Meme. The Learning Curve. 2018. Vol. VII. P. 27–30. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/338984300_Existentialism_and_the_Internet_Meme

Rowett, G. The strategic need to understand online memes and modern information warfare theory. 2018. Р. 4437–4442. DOI: https://doi.org/10.1109/BigData.2018.8622051

Рязанов А. С. Мем як комунікативна одиниця: синхронія та діахронія поняття. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». Вип. 14. 2018. С. 9–13.

Shifman, L. Memes in a digital world: Reconciling with a conceptual troublemaker. Journal of computer mediated сommunication. 2013. 18 (3). Р. 362–377. DOI: https://doi.org/10.1111/jcc4.12013

Smith, A. & Hemsley, J.(2022). Memetics as informational difference: offering an information-centric conception of memes. 78. 1149–1163. DOI: https://10.1108/JD-07-2021-0140

Xing, C. A. Memetic Analysis of Public Sign Translation. A Report from Linyi. 2016. DOI: https://10.2991/emcs-16.2016.316

Wibowo, T. & Elvin E. Usage of Meme as Information Sharing Media. Jurnal Ilmiah Betrik. 2020. Vol. 11. № 3. Р. 165–171. DOI: https://doi.org/10.36050/betrik.v11i3.253

Zhao, G. Study on Affixed New Words in Chinese Based on Memetics. 2017. DOI: https://doi.org/10.2991/isss-17.2017.36.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-28

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ