ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ЦИФРОВОГО СПОРТУ В КИТАЇ

Автор(и)

  • Влада Євгенівна Білогур Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна http://orcid.org/0000-0001-6755-7231
  • Ірина Тарасівна Скрипченко Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна http://orcid.org/0000-0001-5895-3099
  • Олександр Вікторович Непша Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна https://orcid.org/0000-0003-3929-9946

DOI:

https://doi.org/10.32782/hst-2023-14-91-10

Ключові слова:

цифровий спорт, Китай, модель управління спортом, спортивні індустрії, здорова нація, національний дух, спорт як цінність

Анотація

Актуальність становлення і розвиток цифрового спорту у Китаї набуває великого значення, тому що країна знаходиться на передовому рубежі цифрового спорту, який відноситься до високоякісної спортивної індустрії. З розвитком таких технологій, як штучний інтелект, великі дані та хмарні обчислення, спортивна індустрія призвела до глибоких змін, сприяючи появі такого спортивного обладнання, як розумні годинники та розумні кросівки, постійному розвитку спортивних онлайн-платформ. На рівні держави приймаються національні програми розвитку цифрового спорту, які можуть сприяти розумній модернізації спортивної індустрії, культивувати нові точки економічного зростання, формувати масове спортивне споживання та надавати новий імпульс для сприяння високоякісному розвитку спортивної індустрії. Методологія дослідження. Для аналізу концепція цифрового спорту в Китаї запропоновано методи системного і структурного аналізу, які дозволяють розглянути цифровий спорт як складну соціальну нелінійну систему, яка має декілька підсистем, що постійно взаємодіють з навколишнім середовищем. Поєднання синергетичного та системного методів та підходів дозволяють пояснити вплив глобалізації і цифровізації на становлення і розвиток концепції цифрового спорту у Китаї. Об’єктом дослідження є концепція цифрового спорту в Китаї як складний соціальний, економічний і культурний феномен. Предметом дослідження є вплив глобалізації і цифровізації на становлення і розвиток концепції цифрового спорту у Китаї. Мета дослідження – теоретичні та практичні аспекти становлення і розвитку концепції цифрового спорту у Китаї. Результат дослідження. 1 Досліджено цифрові технології спортивної сфери та спортивного досвіду як чинник удосконалення концепції спорту у Китаї. 2. Розкрито феномен збору та обробки даних спортсменів у цифровій трансформації спортивної індустрії Китаю. 3. Ппродемонстровано розвиток концепції цифрового людиноорієнтованого спорту на рівні держави. 4. Обґрунтовано розбудову концепції здорового спортивного життя Китаю. 5. Досліджено концепцію побудови спортивної держави Китаю та розвитку спортивної галузі у контексті цифровізації. Зроблено висновок, що високоякісний розвиток спортивної індустрії є важливим джерелом енергії для прискорення будівництва спортивної держави. У «Програмі будівництва спортивної держави» чітко зазначено, що до 2035 року спортивна індустрія стане опорою національна економіка. Цифровий спорт може сприяти розумній модернізації спортивної індустрії, культивувати нові точки економічного зростання, спрямовувати та формувати масове спортивне споживання та надавати новий імпульс для сприяння високоякісному розвитку спортивної індустрії.

Посилання

Bilohur Vlada, Andriukaitiene Regina, Makieshyna Yuliia. Educational policy in the field of sport. during the COVID-19 pandemic: challenges, threats, development trends. Humanities studies. Запоріжжя : ЗНУ, 2021. Вип. 7 (84). С. 65–74.

Bilohur Vlada, Andriukaitiene Regina. Sports culture as a means of improving the integrity of sports personality: philosophicalcultural and anthropological analysis. Humanities studies. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 6 (83). С. 136–152.

Bilohur Vlada, Andriukaitiene Regina. Theoretical methodological sports reflection as a human dimension area of sports activity and possibilities of its humanization in the society. Humanities studies. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. Вип. 5 (82). С. 132–146.

Bilohur V. Formation of the concept of innovative sports management in Ukraine. Humanities studies. Запоріжжя : ЗНУ, 2018. Вип. 1 (78). С. 27–38.

Lekavičius Tomas. Management of human resources in a sports organisation from the point of view of employees. (Управління людськими ресурсами в спортивній організації з точки зору співробітників). Humanities studies. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. Вип. 5 (82). С. 147–159.

Bilohur V. Formation of the concept of innovative sports management in Ukraine. Humanities Studies. 2019. Випуск 1 (78). С. 27–38.

Bilohur Vlada, Andriukaitiene Regina. Philosophy of sports as a substance basis for the development of personality and expression of the general essence of competition (Філософія спорту як субстанційна основа розвитку особистості і вираження родової сутності змагальності). Humanities studies. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. Вип. 4 (81). С. 145–164.

Voronkova Valentyna, Cherep Alla, Nikitenko Vìtalina, Andriukaitiene Regina. Conceptualization of digital reality expertise in conditions of stochaic insurance: nonlinear methodology. Humanities Studies. 2019. Випуск 2 (79). С. 182–195.

Oleksenko Roman. Homo Economicus in Futures Studies. In: Philosophy and Cosmology. 2017. Vol. 19. P. 126–132.

Oleksenko Roman, Molodychenko Valentin, Shcherbakova Nina. Neoliberalism in Higher Education as a Challenge for Future Civilization. In: Philosophy and Cosmology. 2018. Vol. 20. P. 113–119.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-26

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ СПОРТУ