ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ІННОВАЦІЇ, ЕКОСИСТЕМА, МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Автор(и)

  • Марина Ажажа Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні, Запорізький національний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-3549-7718
  • Олександр Фурсін Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні, Запорізький національний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4457-0350
  • Ольга Венгер Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні, Запорізький національний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3758-7891

DOI:

https://doi.org/10.26661/hst-2022-11-88-18

Ключові слова:

регіональний економічний розвиток, місцеве самоврядування, інновації, екосистема, структурні реформи, інноваційна державна політика, зарубіжний досвід.

Анотація

Актуальність теми дослідження у тому, що створення економічних можливостей зростання через розумну макроекономічну політику, розумні інвестиції та структурні реформи є пріоритетом номер один та збільшення робочих місць в усьому ЄС. Структурні та інвестиційні фонди, що належать до ЄС, є основним інструментом інвестування. У всіх країнах вони як найважливіший важіль слугують для економічних перетворень, ключом до цільового призначення, що генерують зростання, – це інновації, цифрові технології, підтримка МСП. Стаття базується на глибокому дослідженні, в основі якого теоретичні доробки Айзенберга (2010) щодо інновацій, Дая (1972) та Себатьє (1986) щодо державної політики та Кантвелла та Мудамбі (2000), Ецковіца (2008) щодо інноваційної державної політики. Стратегії, реалізовані у багатьох країнах, дотримуються подібної моделі, щоб бути успішними у створенні екосистеми, яка уможливлювала розвиток компаній, які генерували б інновації у продуктах, послугах і процесах. Результати економічного розвитку регіонів ЄС пов’язані з створенням потужного кластера високоінноваційних та конкурентоспроможних організацій. Мета дослідження: проаналізувати теоретичні і практичні аспекти зарубіжного досвіду регіонального економічного розвитку. Предмет дослідження – інновації, екосистема, місцеве самоврядування у контексті регіонального економічного розвитку. Завдання дослідження: 1) розкрити інновації як конкурентні переваги регіонального та економічного розвитку та їх роль у формуванні інноваційної екосистеми; 2) проаналізувати напрями розвитку інноваційної та креативної державної політики; 3) дослідити концептуалізацію побудови інноваційних екосистем розумного міста. Методологія дослідження: загальнофілософські методи – аналізу і синтезу, порівняння, історичного і логічного, системного та кросскультурного аналізу, що допомогли виявити сутність інновацій як конкурентної переваги регіонального економічного розвитку регіонів та їх роль у формуванні інноваційної екосистеми. Проведені дослідження дозволили зробити висновок, що дуже важливу роль у цьому процесі відіграють регіональна і місцева влада, яка визначає напрямки розвитку, сприяє підтримці заходів, спрямованих на розвиток інноваційної економіки в регіоні, наприклад, через проєкти співпраці науки та бізнесу. Спільне впровадження проєктів компаній і дослідницьких підрозділів дозволили подолати бар’єри в контактах між цими спільнотами та змінити свідомість підприємців та сприяти зміцненню довіри до громадських структур. Практичне значення дослідження у тому, щоб органи місцевого самоврядування сприяли проведенню розумної макроекономічної політики, упровадженню розумних інвестицій та проведенню структурних реформ.

Посилання

Ажажа М. А., Фурсін О. О. (2021). Модель «4Р маркетинг-микс» Филиппа Котлера и расширение ее переменных до модели 5Р, 7Р. Conference article collection «Management, business, technologies, innovation: trends and challenges». Marijampole university of applied sciences faculty of business and technology. 20–21nd of May Marijampole : Marijampolės kolegija. 23–28.

Афанасьєва, Л., & Олексенко, Р. (2018). Актичні інтеркультурні практики як індикатор взаємодії культурних груп і спільнот поліетнічного міста. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. (18), 40–47.

Lynn, L.H., & Kishida, R. (2004). Changing paradigms for Japanese technology policy: SMEs, universities, and biotechnology. Asian Bus. Manag. 3. 459–478.

Goldfarb, B., & Henrekson, M. (2003). Bottomup versus topdown policies towards the commercialization of university intellectual property. Res. Pol., 32. 639–658.

Pauwels, C., Clarysse, B., Wright, M. & Van Hove, J. (2016). Understanding a new generation incubation model: the accelerator. Technovation, 50–51. 13–24

Mahmood, I.P., & Rufin, C. (2005). Government’s dilemma: the role of government in imitation and innovation. Acad. Manag. Rev., 30. 338–360.

Jucevičius, G. (2014). Grumadaitė. Smart development of innovation ecosystem. Procedia – Soc. Behav. Sci., 156. 125–129.

Albuquerque, E. Suzigan, W., Kruss, G., & Lee, K. (2015). Developing National Systems of Innovation: University– Industry Interactions in the Global South Edward Elgar Publishing.

Dzisah, J., & Etzkowitz, H. (2008). Triple helix circulation: the heart of innovation and development Int. J. Technol. Manag. Sustain. Dev., 7. 101–115

Ning, L., Sutherland, D., & Fu, X. (2017). Local context and innovation in China. Asian Bus. Manag., 16. 117–129

Chen, J. (2013). Innovation management and its future. Technol. Econ., 32. 1–9

Etzkowitz, H., Webster, A.,& Gebhardt, C., & Terra, B.R.C. (2000). The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. Res. Pol., 29. 313–330

Sun, S.L., Chen, V.Z., Sunny, S., & Chen, J. (2018). Venture capital as an ecosystem engineer for regional innovation co-evolution in an emerging market. Int. Bus. Rev.

Opper, S., & Nee V. (2015). Network effects, cooperation and entrepreneurial innovation in China. Asian Bus. Manag., 14. 283–302. Cantwell, J., & Zhang Y. (2009). The co-evolution of international business connections and domestic technological capabilities: lessons from the Japanese catch-up experience. Transnatl. Corp., 18. 37–68

Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Free Press, New York.

O’Riain (2004). The Politics of High Tech Growth: Developmental Network States in the Global Economy. 23.

Shi, W., Sun, S.L., Yan, D., & Zhu, Z. (2017). Institutional fragility and outward foreign direct investment from China. Int. Bus. Stud., 48. 452–476.

Mowery, D., Nelson, R., Sampat, B., & Ziedonis, A. (2015). Ivory Tower and Industrial Innovation: University- Industry Technology Transfer before and after the Bayh-Dole Act. Stanford University Press.

Chesbrough, H.W. (2006). Open Innovation: the New Imperative for Creating and Profiting from Technology Harvard Business Press. Perkmann, M. & Walsh, K. (2007). University–industry relationships and open innovation: towards a research agenda. Int. J. Manag. Rev., 9. 259–280

Sun, S.L., & Zou, B. (2018). Generative capability. IEEE Transactions on Engineering Management. 10.1109/ TEM.2018.2841803

Bekkers, R, & Freitas, I.M.B. (2008). Analysing knowledge transfer channels between universities and industry: to what degree do sectors also matter? Res. Pol., 37. 1837–1853

Franco, M., & Haase, H. (2015). University–industry cooperation: researchers’ motivations and interaction channels J. Eng. Technol. Manag., 36. 41–51.

Ivarsson, I., & Alvstam, C.G. (2017). New technology development by Swedish MNEs in emerging markets: the role of co-location of R&D and production. Asian Bus. Manag., 16. 92–116.

Clayton, P., Feldman, M., & Lowe, N. (2018). Behind the scenes: intermediary organizations that facilitate science commercialization through entrepreneurship Acad. Manag. Perspect., 32. 104–124

Svare, H., &. Gausdal, A.H. (2015). Strengthening regional innovation through network-based innovation brokering. Entrep. Reg. Dev., 27. 619–643

Vedula, S., &. Fitza, M. (2019). Regional recipes: a configurational analysis of the regional entrepreneurial ecosystem for U.S. Venture capital-backed startups Strategy Science, 4. 4–24.

Kanter, R.M. (2012).Enriching the ecosystem. Harv. Bus. Rev., 90. 140–147.

Shi, W.S., Sun, S.L. Pinkham, B. &.Pe, M.W (2014). Domestic alliance network to attract foreign partners: evidence from international joint ventures in China. J. Int. Bus. Stud., 45. 338–362.

Sun, S.L., & Lee, R.P. (2013). Enhancing innovation through international joint venture portfolios: from the emerging firm perspective J. Int. Mark., 21. 1–21.

Kogut, B. (2000). The network as knowledge: generative rules and the emergence of structure Strat. Manag. J. 405–425.

Markoczy, L., Sun, S.L., Peng, M.W, Shi, W.,& Ren B. (2013). Social network contingency, symbolic management, and boundary stretching Strat. Manag. J., 34. 1367–1387.

Huggins, R., & Williams, N. (2011). Entrepreneurship and regional competitiveness: the role and progression of policy Entrep. Reg. Dev., 23. 907–932.

Олексенко, Р. І. (2013). Глобальні проблеми філософії від Античності до сьогодення в дискурсі ринкових трансформацій. In Придніпровські соціально-гуманітарні читання: у 6-ти частинах. Ч. 2: матеріали Дніпропетровської сесії І І Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю. 148–150.

Олексенко, Р. И. (2013). Философия образования как неотъемлемый фактор экономического развития общества. Социосфера, (3), 19–26.

Oleksenko, R., & Voronkova, V. (2020). Формування моделі класифікації соціальних процесів у публічному управлінні та адмініструванні: понятійно-категорійний апарат. Theory and Practice of Public Administration, 3(70), 82–90.

Олексенко Р. І., & Гарбар Г. А. Інноваційна освіта як чинник креативного розвитку особистості в умовах глобальних викликів : монографія / Р. Олексенко, Г. Гарбар. Запоріжжя : Однорог Т. В., 2022. 96 с.

Plewa, C., Korff, N., Johnson, C., Macpherson, G., Baaken, T., & Rampersad, G.C. (2013). The evolution of university– industry linkages-a framework. J. Eng. Technol. Manag., 30. 21–44.

Sarma, S., & Sun S. L. (2017). The genesis of fabless business model: institutional entrepreneurs in an adaptive ecosystem. Asia Pac. J. Manag., 34. 587–617.

Peng, M. W., Sun, S. L., & Markoczy L. (2015). Human capital and CEO compensation during institutional transitions. J. Manag. Stud., 52. 117–147.

Sun, S.L., Peng, M.W., Lee, R.P., & Tan, W. (2015). Institutional open access in the home country and outward internationalization. J. World Bus., 50. 234–246.

Yang, X., Sun, S. L., & Yang, H. (2015). Market-based reforms, synchronization, and product innovation Ind. Mark. Manag., 50. 30–39.

Sun, S.L., Shi, W.S., Prescott, J.E, & Chen, V.Z. (2013). All things work together for innovation: market reform synchronization and firm network prominence. Academy of Management Proceedings, 14664.

Maruyama, G., & Ryan, C.S. (2014). Research Methods in Social Relations (eighth ed.), John Wiley & Sons, Oxford, UK.

Sánchez-Barrioluengo, M. (2014). Articulating the ’three-missions’ in Spanish universities Res. Pol., 43. 1760–1773.

Leten, B., Landoni, P. & Van Looy, B. (2014). Science or graduates: how do firms benefit from the proximity of universities? Res. Pol., 43. 1398–1412

Perkmann, M. et al. (2013). Academic engagement and commercialisation: a review of the literature on university– industry relations. Res. Pol., 42. 423–442.

Delgado, M., Porter, M. E., & Stern S. (2014). Clusters, convergence, and economic performance. Res. Pol., 43. 1785–1799.

Porter, M.E. (1998). Cluster and the new economics of competition. Harv. Bus. Rev., 6. 77–90.

Zhou, Y., &. Wei, Y. D (2011). Globalization, innovation and regional development in China. Environ. Plan, 43. 781–785.

Cowan, R., & Zinovyeva, N. (2013). University effects on regional innovation. Res. Pol., 42. 788–800.

Davidsson, P., Recker, J., & Briel, F. V. (2018). External Enablement of New Venture Creation: A Framework. Academy of Management Perspectives, Forthcoming.

Etzkowitz, H., & Leydesdorff L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. Res. Pol., 29. 109–123.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-25

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ