ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ ТА ПРОЦЕСУ ЇЇ АКТИВНОГО РОЗВИТКУ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК

Автор(и)

  • Юлія Вікторівна Макєшина Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-2879-2930
  • Світлана Олександрівна Лисенко Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4222-7049
  • Марина Григорівна Самошкіна Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-2527-8247
  • Алла Василівна Кравченко Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8596-7274

DOI:

https://doi.org/10.26661/hst-2022-11-88-04

Ключові слова:

соціально-філософські науки, цілісність особистості, самореалізація, людський капітал, філософія спорту та здорового способу особистості

Анотація

Актуальність дослідження формування особистості як цілісної системи та процесу активного розвитку засобами соціально-філософських наук свідчить про те, що сьогодні слід звернути увагу на своєрідний зв’язок між питанням про світ і питання про суб’єкт. Наука має вести людину до самостійності, а відтак до свободи, щоб самосвідомо формувати власне життя. Самоактуалізація уявляється не тільки як зміцнення зв’язку зі своїм «Я» і задоволенням базових потреб, а у разі задоволення базових потреб людина прагне мотивує ті цінності, які виходять за межі власного «Я». Основні системоутворюючі ознаки, характерні для всіх без винятку систем, у тому числі й особистості, – це емерджентність, ієрархічність, поліструктурність та принцип необхідного розмаїття елементів. Будь-яка особистість є системою і людині слід допомогти розкрити свої структурні компоненти, з яких складається її творчий креативний потенціал, а значить розглядати її цілісно. Особистість як цілісна система – це виявлення її потенціалу у цілісній площині правди, краси, зв’язку, пізнання, любові, креативності, творчості, комунікації, призначення, благоговіння та інших трансцендентних переживань, що глибоко уплелися у мереживо природи людини. Об’єктом дослідження є формування особистості як цілісної системи та процесу її активного розвитку. Предметом дослідження – вплви соціально-гуманітарних наук на формування особистості як цілісної системи та процесу її активного розвитку. Мета дослідження – теоретичні та практичні аспекти формування особистості як цілісної системи та процесу її активного розвитку у контексті соціально-філософських наук. Результат дослідження. Здійснено аналіз проблем формування особистості як процесу активного розвитку самого себе у контексті соціально-філософських наук. Розкрито умови формування людського капіталу у контексті соціально-філософських наук. Проаналізовано формування здорового людського життя та здорового способу особистості засобами нових технологій, що реалізуються у медицині та сприяють фізичній активності та здоровому способу життя. Викладання соціально-філософських дисциплін та дисципліни «Філософія спорту та здорового способу особистості» формують нове мислення, що має людину зробити здоровою і щасливою, а для цього вона повинна бути фізично активною, налаштованою на спортивні заняття, мати гарну фізичну форму, щоб реалізувати свій потенціал.

Біографії авторів

Юлія Вікторівна Макєшина, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

кандидат філософських наук, завідувачка кафедри соціально-гуманітарних наук

Світлана Олександрівна Лисенко, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних наук

Марина Григорівна Самошкіна, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

старший викладач кафедри соціально-гуманітарних наук

Алла Василівна Кравченко, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

старший викладач кафедри соціально-гуманітарних наук

Посилання

Bilohur Vlada, Andriukaitiene Regina & MakieshynaYyuliia. Educational policy in the field of sport during the COVID-19 pandemic: challenges, threats, development trends. Humanities studies: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа: Zaporizhzhia National University, 2021. 7 (84). P. 65–74.

Воронкова В. Г. Концепции взаимосвязи человека, сознания, разума в контексте виртуально-информационного пространства. Philosophy and cosmology. Kyiv : ISPC, 2014 (vol. 14) С. 170–182.

Воронкова В. Г. The civil society as a paradigm, concept and social construct fhilosophical discourse.Philosophy and cosmology. Kyiv : ISPC, 2015. Vol.15. С. 198–215. URL: http://ispcjournal.org/journals/2016/11.pdf

Воронкова В, Андрюкайтене P., Кивлюк О., Романенко Т., Рижова И. Концептуализация smart-общества и smart-технологий в контексте развития современной цивилизации. Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos Taptautinė mokslinė-praktinė konferencija. 2017. С. 11–12.

Воронкова Валентина, Кивлюк Ольга, Нікітенко Віталіна, Рижова Ірина.Stem-освітa як фактор становлення і розвитку smart-суспільства. 2017. С. 23–246.

Voronkova Valentina, Cherep Alla, Nikitenko Vìtalina, Andriukaitiene Regina. Conceptualization of digital reality expertise in conditions of stochaic insurance: nonlinear methodology. Humanities studies: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа: Zaporizhzhia. National University, 2019. 2(79). P. 182–195.

Voronkova Valentyna, Punchenko Oleg, Azhazha Marina. Globalization and global governance in the fourth industrial revolution (industry 4.0). Humanities Studies. 2020. Випуск 4(81). С. 182–200.

Діамандіс Пітер & Котлер Стівенс. Майбутнє ближче, ніж здається. Як технології змінюють бізнес, промисловість і наше життя / пер. з англ. Дмитро Кожедуб. Київ : Лабораторія, 2021. 320 с.

Кауфман Скотт. За межами піраміди потреб. Новий погляд на самореалізацію / пер. з англ. Анна Марковська. Київ : Лабораторія, 2021, 400 с.

Nikitenko Vìtalina. Evolution and further development of the real world in the conditions of technological changes in the context of socio-philosophical discourse. Humanities studies: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа: Zaporizhzhia. National University, 2020. 4(81). P. 60–73.

Nikitenko Vitalina, Andriukaitiene Regina, Punchenko Oleg. Formation ofsustainable digital economical concept: challenges, threats, priorities. Humanities studies: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа: Zaporizhzhia. National University, 2019. 1(78). P. 140–153.

Melnik Victoria. Agile-management 3.0 concept as a factor of technological progress development in the digital society. Humanities studies: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа: Zaporizhzhia. National University, 2019. 1(78). P. 130–139.

Nesterenko Olena, Oleksenko Roman. Social philosophical reflection of the individual legal education philosophy as the basis for the democratic society functioning. Humanities studies: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа: Zaporizhzhia. National University, 2020. 4(81). P. 165–181.

Punchenko Oleg, Punchenko Natalia. Basic strategic technology of intellectual duality of humanity in information technology. Humanities studies: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа: Zaporizhzhia. National University, 2019. 2 (79). P. 95–114.

Рижова І. С. Сутність і зміст дизайну. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2012. Випуск 51. С. 206–216.

Рижова І. С. Методи, принципи, підходи до аналізу дизайнерської культури як умови гармонізації від-носин людини, природи, суспільства. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Випуск 66. С. 192–205.

Рижова І. С. Концепція розвитку дизайнерської творчості як специфічного способу самореалізації особистості і вільного освоєння світу. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії.2013. Випсук 55. С. 219–23418.

Стародубець В. С. Саморозвиток особистості керівника як лідера інновацій в умовах систем-них змін. Humanities studies: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа: Zaporizhzhia. National University, 2020. 6 (83). P. 181–197.

Cherep A., Voronkova V., Andriukaitiene R, Nikitenko V. The concept of creative digital technologies in the tourism business in the conditions of digitalization. Humanities studies: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа: Zaporizhzhia. National University, 2020. 5 (82). P. 196–209.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-22

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ