ТЕМПОРАЛЬНІСТЬ В УМОВАХ МИРУ ТА ВІЙНИ: ДО ПИТАННЯ ЗМІНИ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ У СОЦІАЛЬНОМУ ЧАСІ

Автор(и)

  • Олена Олександрівна Гончарова Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6810-6942

DOI:

https://doi.org/10.26661/hst-2022-11-88-03

Ключові слова:

темпоральність, час, війна, мир, минуле, теперішнє, майбутнє, екзистенційна криза

Анотація

Стаття присвячена проблемі зміни в орієнтації у соціальному часі особистості у ситуації війни у порівнянні з її темпоральними орієнтаціями в ситуації миру. Зауважується, що ця різниця у темпоральних орієнтаціях може бути «спусковим гачком» для розгортання тривалої екзистенційної кризи особистості. Мета дослідження – з’ясування залежності екзистенційної кризи особистості від процесів дезорієнтації у соціальному часі в ході війни і визначення можливості подолання такої кризи за рахунок антагоністичних – адаптивних – механізмів пристосування до ситуації часової невизначеності. Об’єктом дослідження виступає конструювання соціального часу в різноманітних світоглядних парадигмах, предметом дослідження – конструювання соціального часу в рамках парадигми повсякденно-буденного світогляду особистістю в ситуації миру та в ситуації війни. Дослідження виходить з аналізу різноманітних типів світогляду як специфічних моделей темпоральної структуризації і спирається на фундаментальні філософські розробки темпоральності у конструкті людської свідомості – на роботи Августина Блаженного, Ісаака Ньютона, Анрі Бергсона. Також був використаний наробок українських психологів Бориса Цуканова та Ярослава Васильєва, які довели, що у свідомості людини є специфічний, індивідуальний відлік часу, що структурує всі процеси її життєвої та сенсотворчої діяльності. Були використані також роботи сучасних зарубіжних вчених, які досліджують питання темпорологічних конструкцій в свідомості особистості, яка переживає ситуацію війни. Методи дослідження – дедуктивний, аналітичний, компаративістський, а також використовується посилання на метод феноменологічної редукції. Результати дослідження. Наголошується на тому, що в ситуації миру в свідомості індивіда наявний транзит між часовими модусами «минуле», «теперішнє», «майбутнє», у той час як у ситуації війни цей транзит може розриватися. Цей темпоральний розрив може супроводжуватися своєрідним «застряганням» свідомості людини або у минулому, або у теперішньому, або у майбутньому, що спричинює глибоку екзистенційну кризу та втрату справжньої суб’єктності. Втрата суб’єктності, у свою чергу, пов’язана з неможливістю будувати довгострокові плани на майбутнє і відповідно до них рефлексувати своє минуле, визначати теперішнє. Повернути транзит між періодами часу можливо, якщо особистість включить наратив війни у свою персональну історію і почне провадити своє життя як творчість – творчість проживання кожного нового дня.

Біографія автора

Олена Олександрівна Гончарова, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

кандидат філософських наук, докторант Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Посилання

Августин Блаженный. Исповедь. М.: Издательство «Ренессанс», СП ИВО – СиД, 1991. 488 с.

Аксенов Г. П. Причина времени, Москва: Эдиториал УРСС, 2000. 243 с.

Бергсон А. Длительность и одновременность. Пер. с фр. Петербург: Academia, 1923. 154 с.

Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания: в 4 т. М.: «Московский клуб», 1992. Т 1. С. 50–155.

Васильев Я. В. Футурреальная психология личности: монография. Николаев: Иллион, 2007. 518 с.

Гайденко П. П. Проблема времени у Исаака Ньютона. Epistemology & Philosophy of Science. 2005. № 2. C. 137–149.

Гребенщиков Б. Музыкальный подкаст «Аэростат». Выпуск 782. URL: https://aerostatbg.ru/release/782 (дата звернення: 26.04.2022).

Кравченко С. А. Темпоральная психология – в измерениях времени и за его пределами. Междисциплинарный семинар по темпорологии. Web-институт исследований природы времени. URL: https://www.youtube.com/watch?v=jN-XIW57KgQ (дата звернення: 26.04.2022).

Ньютон И. Математические начала натуральной философии. Пер. с лат. и примеч. А. Н. Крылова. М.: Наука, 1989. 688 с.

Семенова В. Н. Феноменологическая редукция. История философии. Энциклопедия. / Под ред. А. А. Грицанова. Мн., 2002.

Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. 366 с.

Цуканов Б. И. Время в психике человека: монография. Одесса: Астропринт, 1999. 220 с.

Цуканов Б. И. Фактор времени и природа темперамента. Вопросы психологи. 1988. № 4. C. 129–136.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. Перевод с немецкого М. И. Левина. Москва: Политиздат, 1991. 527 с.

Biehl K. S. Governing through uncertainty experiences of being a refugee in Turkey as a country for temporary asylum. Social Analysis. 2015. № 59 (1). P. 57–75. doi: 10.3167/sa.2015.590104

Biner Ö., Biner Z. Ö. Syrian refugees and the politics of waiting in a turkish border town. Social Anthropology. 2021. № 29(3), P. 831–846. doi:10.1111/1469-8676.13081

El-Shaarawi N. Living an uncertain future temporality, uncertainty, and Well-Being among Iraqi refugees in Egypt. Social Analysis. 2015. № 59 (1). P. 38–56. doi: 10.3167/sa.2015.590103

Fassin D. The humanitarian politics of testimony: Subjectification through Trauma in the Israeli-Palestinian conflict. Cultural Anthropology. 2008. № 23 (3). P. 531–558. doi: 10.1111/j.1548-1360.2008.00017.x

Griffiths Melanie B.E. Out of Time: The Temporal Uncertainties of Refused Asylum Seekers and Immigration Detainees. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2014. № 40 (12). P. 1991–2009. doi: 10.1080/1369183X.2014.907737

Haas B. M. Citizens-in-Waiting, Deportees-in-Waiting: Power, Temporality, and Suffering in the U.S. Asylum System. Ethos. 2017. № 45 (1). P. 75–97. doi: 10.1111/etho.12150

Jacobsen C. M., Karlsen, M., Khosravi Sh. Waiting and the Temporalities of Irregular Migration. New York: Routledge, 2021. 228 p.

Janeja M. K., Bandak A. Ethnographies of waiting: doubt, hope and uncertainty. 2nd edition. London and New York: Routledge, 2020. 229 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-22

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ