Розуміння важливості соціальної відповідальності: думка керівників і персоналу організацій розміщення

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26661/hst-2020-7-84-14

Ключові слова:

КСВ, етика, сприйняття, зацікавлені сторони

Анотація

На стійке зростання сектору туризму і розміщення впливає конкуренція з іншими секторами. Тому в наші дні компанії повинні адаптуватися до постійно мінливих чинників навколишнього середовища. Айдахоса (2019) зауважив, що діяльність в галузі корпоративної соціальної відповідальності набуває імпульсу, коли керівники компаній усвідомили, що для досягнення орієнтованих на прибуток цілей вони повинні забезпечити, щоб їх безпосередня операційне середовище сприяло безперебійній роботі бізнесу. Вонг, Кім, Лі (2019) відзначили, що за останні 20 років корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) була визначена як одна з найбільш обговорюваних тем у науці, бізнесі та суспільстві. В наші дні підприємства все частіше стикаються з такими проблемами, як екологічні та соціальні, які впливають на забруднення повітря, глобальне потепління, порушення прав людини, бідність. У результаті цих проблем підприємства стають основними об'єктами критики через збитки, завдані навколишньому середовищу. Кількість соціальних проблем та їх складність спонукають їх брати на себе відповідальність і знаходити рішення, які стають не тільки суспільною проблемою. Усвідомлення важливості соціальної відповідальності керівників організацій є необхідною умовою для впровадження практики корпоративної відповідальності перед зацікавленими сторонами, а також для формування у співробітників сприятливого ставлення до соціальної відповідальності у бізнесі і створення основи для соціально відповідального етичного спілкування з зацікавленими сторонами. Мета дослідження - оцінити сприйняття важливості корпоративної соціальної відповідальності керівників і персоналу по відношенню до потреб зацікавлених сторін. Об'єктом дослідження є значимість усвідомлення важливості соціальної відповідальності у готельних компаніях у Каунасі. У дослідженні взяли участь 10 оргнізацій розміщення у Каунасі. Результати: Сприйняття етичної та соціальної відповідальності, сприйняття менеджерів з розміщення та некерівного персоналу оцінювалося аналогічним чином. Однак порівняння оцінок поведінки в області корпоративної соціальної відповідальності показує, що менеджери сприймають краще, а оцінки вище. Соціальна відповідальність організації в області захисту навколишнього середовища оцінюється найгіршим чином - нижче всіх останніх критеріїв щодо соцільної відповідальності. Поведінка з персонлу також має бути переглянута з метою поліпшення. Метод дослідження - онлайн-опитування, що складається з шкали PRESOR і шкали визначення рівня соціально-відповідальної поведінки організацій із зацікавленими сторонами. Практична цінність дослідження полягає у стимулюванні наукових дискусій на міжнародних і національних науково-практичних конференціях і у виявленні сприйняття рівня корпоративної соціальної відповідальності в організаціях розміщення.

Посилання

Aldehayyat, J. (2020). The role of corporate social responsibility initiatives, error management culture and corporate image in enhancing hotel performance. Management Science Letters, 11(2), 481-492.

Farooq, M., Farooq, O., & Cheffi, W. (2019). How do employees respond to the CSR initiatives of their organizations: empirical evidence from developing countries. Sustainability, 11(9), 2646.

Idahosa L.O. (2019). Understanding environmental sustainability, corporate social responsibility and responsible tourism in literature vs practice. GeoJournal of Tourism and Geosites, 26(3), 956–973.

Jamali, D. & Karam, C. (2018). Corporate social responsibility in developing countries as an emerging field of study. International Journal of Management Reviews, 20(1), 32-61.

Kim, S. & Kim, D. (2017). Antecedents of corporate reputation in the hotel industry: The moderating role of transparency. Sustainability, 9(6), 951-968.

Lee, K. J. (2019). The effects of social responsibility on company value: a real options perspective of Taiwan companies. Economic research-Ekonomska istraživanja, 32(1), 3835-3852.

Nga, M. N. T. T. (2020). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: A CASE STUDY OF ACCOR HOTELS GROUP. Sustainable tourism: Shaping a Better Future, 203-212.

Nysveen, H., Oklevik, O., & Pedersen, P. (2018). Brand satisfaction: Exploring the role of innovativeness, green image and experience in the hotel sector. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(9), 2908-2924.

Medarić, Z., Planinc, T., & Bogataj, K. (2020). Hotel Employees and Corporate Social Responsibility: The Case of Portorož, Slovenia. Academica Turistica-Tourism and Innovation Journal, 13(1). 111-116

Mohammed, A., & Rashid, B. (2018). A conceptual model of corporate social responsibility dimensions, brand image, and customer satisfaction in Malaysian hotel industry. Kasetsart Journal of Social Sciences, 39(2), 358–364.

Park, S. Y., Lee, C. K., & Kim, H. (2018). The influence of corporate social responsibility on travel company employees. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(1), 178-196.

Úbeda-García, M., Claver-Cortés, E., Marco-Lajara, B., & Zaragoza-Sáez, P. (2020). Corporate social responsibility and firm performance in the hotel industry. The mediating role of green human resource management and environmental outcomes. Journal of Business Research, 123, 57-69.

Wong, A. K. F., Kim, S., & Lee, S. (2019). The evolution, progress, and the future of corporate social responsibility: Comprehensive review of hospitality and tourism articles. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 1-33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-31

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ