Облік витрат на підприємстві транспортних послуг: приклад Великобританії

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26661/hst-2020-7-84-12

Ключові слова:

прямі витрати, накладні витрати, кошторисну документацію, фінансова звітність

Анотація

Облік витрат виник з історії виробництва. Європейська промислова революція 18-19 століть і супутня модернізація промисловості за рахунок її механізації викликали зростаючу потребу в точних виробничих витратах. Необхідно було реєструвати виробничі витрати за принципом подвійного запису. Хоча облік витрат зародився у виробничому секторі, його сучасні сфери застосування охоплюють широкий спектр економічної діяльності. Сьогодні госпрозрахунок практикується у різних секторах промисловості, виробництва, торгівлі та послуг. Організації державного сектора, а саме уряду, різних відомств, також використовують облік витрат для визначення своєї ефективності і прогнозування можливостей для підвищення ефективності. Облік витрат - це система, яка використовується для визначення витрат, понесених бізнесом або іншою організацією. Її можна визначити як систему, яка використовується для запису даних про витрати і визначення вартості виробництва продукту або надання послуги. Керівники використовують інформацію, зібрану під час обліку витрат, для контролю витрат і підвищення прибутковості бізнесу. Проблема дослідження. Розуміння того, як змінюються витрати при зміні продуктивності, є важливою частиною планування, контролю та прийняття рішень. Існує кілька способів оцінки та аналізу витрат, згідно Шармана, тому багато компаній не хочуть міняти свої старі методи і системи розрахунку витрат. Власники компаній неохоче приймають зміни у компанії, покладаючись на високі витрати на заміну старої системи, які можуть виникнути через впровадження нової системи, а також на небажання бухгалтерського персоналу вивчати нові методи і приймати нововведення. Тим часом Окунбор стверджує, що витрати слід використовувати для отримання прибутку, тому виникає питання: чи може облік витрат і результати, які він дає, дійсно допомогти не тільки у досягненні більш ефективних результатів продуктивності, але і в отриманні додаткового прибутку. Мета дослідження - провести порівняльний аналіз госпрозрахунку Великобританії та Литви на прикладі бухгалтерії транспортної компанії Великобританії. Цілі дослідження: 1. Розкрити дискурс витрат та їх облік в контексті Сполученого Королівства і Литви, підкресливши загальні особливості   та відмінності концепцій, що використовуються в обох країнах. 2. Визначити склад витрат в бухгалтерському обліку Великобританії, виділивши основні принципи. 3. Вивчити особливості документування витрат, їх реєстрації та подання їх у фінансовій звітності Великобританії, визначаючи процес обліку витрат. Об'єкт дослідження: госпрозрахунок в Великобританії. Методи дослідження: аналіз наукової літератури та правових актів, статистичний аналіз даних, графічне представлення та інтерпретація.

Біографії авторів

Р. Іванаускене, Маріямпольський университет прикладных наук

Бакалавр

Біруте Пятрошене, Маріямпольський университет прикладных наук

Лектор

Посилання

Ambarasu, J. Overhead, [žiūrėta 2020-04-12]. Prieiga per internetą: file:///C:/Users/testas5/Downloads/Overhead-Joseph-Anbarasu%20(2).pdf

Andriušaitienė, D ir kt. (2016). Ekonomikos teorija. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2016. ISBN 9786094578915.

Bendikienė, D. (2019). Finansinė apskaita. Metodinė priemonė. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2019. ISBN 978-609-8179-21-7

Boersma, R. ( 2013). IR KT. Principles of cost accounting. Southern Amfrica: Oxford university press, 2013. ISBN 978 0 19 904548 8

Companies House. Companies House, Gov UK, [žiūrėta 2020-05-02]. Prieiga per internetą: https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house.

Česnauskė, J. (2018). Apskaitos pagrindai: teorija ir praktika. Mokomoji knyga. Kaunas: Kauno kolegija, 2018. ISBN 978-9955-27-531-2.

Dėl 11-ojo verslo apskaitos standarto „sąnaudos“ tvirtinimas: Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. VAS-38, TAR, 2015-06-16, Nr. 9640.

Drury, C. (2012). Management and Cost Accounting, Eighth Edition. Thomson Learning, 2012.

Gowthorpe, C. (2018). Business Accounting & Finance: Fourth edition. China: RR Donnelley, 2018. 9.

Hansen, Don R., Mowen, M. M. (2015). Cornerstones of Cost Management, 3th ed. Mason, OH: Cengage Learnin.

Hansen, Don R., Mowen, M. M., Guan, L. (2009). Cost management: accounting & control, 6th ed. Mason: South-Western.

Horngren, C.T. ir kt. (2005). Management and Cost Accounting, Third Edition. FT Prentice Hall, Pearson Education Ltd.

Ivanauskienė, A. (2016). Buhalterinės apskaitos pagrindai. Vilnius.

Kanapickienė, R., Rudžionienė, K., Jefimovas, B. (2008). Finansinė apskaita. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISBN 978-9955-33-286-2

Maheshwari, S. N., Maheshwari, S. K., Maheshwari S. K. (2012). A Textbook of Accounting Management: Third edition. India: Vikas publishing house Pvt Ltd..

Mehta, B., K. (2006). Cost and Management Accounting– Latest Edition. Agra: SBPD Publications, 2016. UK Public General Acts. Company Act 2006 November 8, c 46..

Meškelienė, A. (2011). Valdymo apskaita. Mokomoji medžiaga su praktinėmis užduotimis. Klaipėda: Socialinių mokslų kolegija.

Mutya, T. (2018). Cost Control: A Fundamental Tool towards Organisation Performance. Iš: Journal of Accounting & Marketing, 2018 m. Nr. 7 (3), p. 1-11. ISSN: 2168-9601.

Nwokoye, E.S., Ilechukwu, N. (2018). Principles of Economics. Department of Economics, Nnamdi Azikiwe University Awka Nigeria..

Okunbor, J. A. (2013). The application of cost behaviour and estimation in organisational decision making process. Journal of Research in National Development, Nr. 11(1), p. 217-227..

Pope, S. (2019). General Ledger Account: Accounting Record Keeping Books , Simple Income Expense Book, Record Expenses & Income 8.5" x 11". USA.

Regulatory Policy Commitee. Evaluating costs and benefits for regulatory purposes: direct and indirect impacts of regulation on business. [žiūrėta: 2020-04-23]. Prieiga per internetą:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/790107/Evaluating_Costs_and_Benefits_for_Regulatory_Purposes_-_Direct_and_Indirect_Impacts_of_Regulation_on_Business__April_2015.pdf

Sharman, P. A. (2003). The case for management accounting. Strategic Finance, Nr. 85(4), p. 42-47.

Stefanović, R. J. (2011). Cost accounting and company management in a world without walls. International Conference »A World Without Walls 2010: An International Conference on Peacebuilding, Reconciliation and Globalization in an Interdependent World«, Institute for Cultural Diplomacy (ICD), Participant Papers, Conference Book-88, Berlin, Germany.

Taschner, A., Charifzadeh, M. (2016). Management and Cost Accounting. Tools and concept in a Central European Context. Germany: Wiley Verlag & Co. KgaA..

The Companies, Partnerships and Groups (Accounts and Reports) Regulations,2015. [interaktyvus]. [Žiūrėta: 2019-12-13]. Prieiga per internetą: https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2015/9780111127896

Thothadri, S., Nafeesa, S. Syed ahammed jalalutheen, R. B. (2019). Cost Accounting. India: McGraw Hill Education (India) Private Limited.

Werner, R. (2014). How do banks create money, and why can other firms not do the same? An explanation for the coexistence of lending and deposit taking. International Review of Financial Analysis, Nr. 36, 71 – 77.

Žižytė, V., Tamulevičenė, D. (2018). Veiklos sritimis grįsto savikainos skaičiavimo metodo taikymas: buhalterines ir audito paslaugas teikiančios įmonės atvejis. Buhalterinės apskaitos Teorija ir Praktika tomai 17–18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-31

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ