Пошуковий аналіз права жінок на придбання землі в Малі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26661/hst-2020-7-84-09

Ключові слова:

право жінок на доступ до землі, рівень

Анотація

Актуальність дослідження: Ситуація пояснюється декількома факторами, в тому числі поганим обладнанням ферм і відсутністю нагляду і сильної підтримки з боку державноъ влади. Крім цих факторів, серйозною проблемою, з якою стикаються фермери, є відсутність гарантій володіння землею. Ця проблема прав на землю посилюється обмеженим доступом жінок до сільськогосподарських угідь, незважаючи на те, що вони становлять дуже велику частину сільськогосподарської робочої сили. Малі - країна, в економічній структурі якої переважають первинний і третинний сектори. У 2017 році внесок первинного сектора склав 38,34% ВВП, при цьому левова частка припадала на сільське господарство (19% ВВП). У 2019 він оцінюється в 38,43% ВВП. Сільське господарство Малі, як і раніше в значній мірі залежить кількості опадів. Для нього характерним и э низькі врожаї сільськогосподарських культур. Проблема дослідження. Обмежений доступ до прав на сільськогосподарську власність є джерелом демотивації для жінок, які як це не парадоксально, складають основну сільськогосподарську робочу силу. Відсутність легітимного і визнаного права на володіння землею відображає відсутність стимулів для жінок, що частково пояснює низьку продуктивність і низький загальний обсяг сільськогосподарського виробництва. Предмет дослідження: право жінок на доступ до сільськогосподарської власності та його вплив на виробництво в країні. Мета даної статті - розкрити проблеми права жінок на доступ до землі. Завдання дослілдження: визначити правовий арсенал, що відноситься безпосередньо до земельного законодавства і до права жінок на доступ до земельної власності, а також виділити практичні, соціальні і традиційні труднощі, що виникають при реалізації цього права. Отже, необхідно підкреслити зв'язок між цим поганим доступом до прав на сільськогосподарську власність і низьким рівнем сільськогосподарського виробництва у Малі. Методи. Для вирішення цієї теми ми зайняли феміністську і критичну позицію. Новизна дослідження -= у прийнятті феміністської позиції, яка допомагає нам зрозуміти жіночий дискурс у контексті, зазначеному на практиці, та неявним запереченням права жінок на доступ до власності на сільськогосподарські землі. У статті зроблено висновок про те, що критичний підхід дозволяє вийти за рамки цього спостереження і зробити спробу зрозуміти взаємозв'язок сили і влади між чоловіками і жінками у конкретному контексті країни. В результаті дослідження ми прийшли до висновку, що право жінок на володіння землею є визнаним і невід'ємним правом в Малі. Однак соціологічні, традиційні та релігійні обмеження ускладнюють реалізацію цього права на місцях. У результаті, не дивлячись на їх значну вагу як сільськогосподарської робочої сили, жінки мають обмежений доступ до землі, фермам, засобам виробництва та обладнання. Наслідком цієї ситуації є їх низька врожайність і низький внесок у додану вартість сільського господарства.

Біографії авторів

Махомед Траоре, Sup’management University

Доц.,  Доктор наук управління

Даля Пяркумене, Vytautas Magnus University Agriculture Academy

Доц., Доктор юридичних наук

Посилання

Leyronas, Stéphanie, Baudet, Emilie et Bauche, Matieu (2020). La législation foncière au Mali: un premier pas vers la sortie de crise au Mali? Dans «L’économie africaine 2020», paru aux éditions La Découverte.

Agence UEMOA (2020). Mali, 2020. Une économie portée par l’Agriculture, l’extraction et le commerce, le BLOG..

Constitution du Mali 1992, article 2.

Loi N 2017- 001/ du 11 Avril 2017 portant sur le code foncier agricole.

Charmaz, K. (2005). Grounded theory in the 21st century. Applications for advancing social justice studies. Dans N.K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Éds), The Sage handbook of qualitative research (3 éd., pp. 507-535). Thousand Oaks du , CA: Sage.

Blais, M., & Martineau, S. (2006). L’analyse inductive générale: Description d’une démarche visant à donner un sens à des données brutes. Recherches qualitatives, 26(2), 1-18.

Denzin, N. K. (2015). What is critical inquiry? Dans G. S. Cannella, M. Salazar Pérez, & P. A. Pasque (Éds), Critical qualitative inquiry: Foundations and futures (pp. 31-50). Walnut Creek, CA : Left Coast Press.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Éds). (2018). Introduction. The discipline and practice of qualitative research. Dans N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Éds). The Sage handbook of qualitative research (5 éd., pp. 1-24). Thousand Oaks, CA: Sage.

Hélène Charron et Isabelle Auclair (2016). Démarches méthodologiques et perspectives féministes. Dans Revues recherches féministes Volume 29, numéro 1, pp 1-8.

Ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille (2011). Politique Nationale Genre du Mali (PNG-Mali).

Ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille (2012). Plan national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité 2012-2014.

Décret n° 02-492/P-RM du 12 octobre 2002 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du Programme national de lutte contre la pratique de l'excision.

Décret N°09-321/P-RM du 26 juin 2009 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale de la Promotion de l’Enfant et de la Famille.

loi n 2011-087 du 30 décembre 2011 portant Code des personnes et de la famille du Mali.

la loi n 2015-52 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives.

Commission Nationale des Droits de l’Homme (2016).Rapport alternatif au titre de la convention sur l’élimination contre toutes les discriminations faites à l’encontre des femmes, Bamako, Mali.

Loi N 2017- 001/ du 11 Avril 2017 portant sur le code foncier agricole, art 15.

L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (2018). Profil National Genre des Secteurs de l’Agriculture et du développement Durable, Série des Evaluation Genre des Pays, p 28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-31

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА