Охорона здоров'я як глобальна проблема людства та її взаємозв'язок з іншими глобальними проблемами

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26661/hst-2020-7-84-05

Ключові слова:

Covid-19, охорона здоров'я, самоорганізація, «квант», епідемія, стратегія

Анотація

Актуальність теми дослідження. Актуальність теми сьогодні широко пов'язана з практикою боротьби людства за своє біологічне виживання й охопила весь світ. За заявою Всесвітньої організації охорони здоров'я, Covid-19 - це природний патоген, що розповсюджується не в одній країні - Китаї або США, - це продукт спільної негативної діяльності людства в його ставленні до природи, ігнорування коеволюційної взаємодії з нею. Covid-19 розглядається як глобальний гео-, біо-, соціо-, «квант» планети Земля, що негативно впливає не тільки на інтелектуальний розвиток самого Homo Sapiens, а й сфери його буття - політичної, економічної, фінансової, екологічної, соціокультурної, науки, освіти, різко зменшивши не тільки інноваційність в їх поступальному русі, але і внісши хаос у розвиток цих сфер, а у процесі біологічного виживання переріс у соціальний страх. Аналіз негативного впливу Covid-19 дає право сьогодні включити проблему охорони здоров'я у глобальну проблему людства поряд з екологічними, демографічними та іншими проблемами людства, і тому необхідне обгрунтування взаємозв'язку нової глобальної проблеми з іншими, а не обговорення її тільки тоді, коли світова спільнота стикається з епідеміями і пандеміями. Мета дослідження - обґрунтувати охорону здоров'я як глобальну проблему буття людства, показати її взаємозв'язок з іншими глобальними проблемами. Завдання дослідження: 1) розкрити сутність Covid-19 як природного патогена, сукупність причин розколу сформованого укладу життя, як відповідь і помста людству за його хижацьку стратегію природокористування; 2) проаналізувати можливість самоорганізації суспільного життя в умовах коронавирусу. Методологія дослідження: її можна репрезентувати як сукупність методів і підходів сучасного методологічного інструментарію для пояснення сутності досліджуваної проблеми. До методів у роботі слід віднести: аналіз і синтез; історичне і логічне; абдукцію; генетичний метод; синергетичний підхід; узагальнення; інтелігібельність. Результати дослідження: 1) Розкрито Covid-19 як

гео-, біо-, соціальний «квант», що негативно впливає на трансформацію глобалізованого світу. Covid-19, як природний патоген, закономірний наслідок помсти людству за хижацьку стратегію природокористування; постав, як відгук природи на безпорадне ставлення до неї; як процес ігнорування коеволюційного зв'язку людства з природою, у результаті чого різко зросло «вимирання населення» у ході пандемії по всьому світу; посилився розкол у всіх сферах суспільного буття. Covid-19 загострив ритм пристосування людей до калейдоскопічно мінливої ​​картини глобалізованого світу, вніс у цю картину буття хаос, який переріс у соціальний страх і зажадав нової самоорганізації суспільного устрою. 2) Розгорнута боротьба у світі з пандемією коронавируса вимагає реального об'єднання країн в подоланні цього патогена. Необхідно виходити не з політичних амбіцій, а з моральних, людських, адже мова йде не про долю якоїсь нації, народності, а людства у цілому. Практичне значення теми - у необхідності формування стратегії виживання людства, у центрі якої - завдання ефективної боротьби з різними формами епідемій, а сьогодні - об'єднання всього світу для боротьби з Covid-19. І, безсумнівно, «першу скрипку» у цій боротьбі відіграє охорона здоров'я як глобальна проблема людства.

Біографії авторів

О. П. Пунченко, Одеська державна академія технічного регулювання та якості

Доктор філософських наук, професор, професор кафедри стандартизації, оцінки відповідності та освітніх вимірювань

В. Г. Воронкова, Інженерний навчально-науковий інститут Запорізький національний університет

Доктор філософських наук, професор, Академік академії наук вищої освіти України, завідувач кафедри менеджменту організацій та управління проєктами

П. О. Водоп’янов, Білоруський державний університет

Доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії і права

Посилання

Andriukaitiene Regina, Voronkova V., Kyvliuk O. & Nikitenko V. (2017). Formation and development of smart society as high-minded, high-tech and high-intelligent community. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy. Том 71. С. 17-25.

Andriukaitiene Regina, Cherep A., Voronkova V. Punchenko O. & Kivliyk O. (2018). Managing organizational culture as a factor in organizational change. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy: Proceedings Scientific publications / Ed. V. Voronkova. Zaporizhzhie: EPD of ZSEA. Issue 75. P. 169-179.

http://vestnikzgia.com.ua/article/view/155562

Vodopyanov P. & Krisachenko V. (2018). The strategy of human existence. Minsk: Belarusian Navuka.

Voronkova Valentina, Punchenko Oleg & Punchenko Natalia (2019). Megatrends of information and computer technologies as a manifestation of global trends in the development of the digital world. Theory and practice: problems and prospects. Scientific articles.Lietuvos sporto universitetas, 2019. 244-252.

https://www.lsu.lt/wp-content/uploads/2019/07/Mokslas-ir-praktika-2019-Straipsniu-rinkinys.pdf

Voronkova Valentyna, Punchenko Oleg & Azhazha Marina (2020). Gglobalization and global governance in the fourth industrial revolution (Industry 4.0). HUMANITIES STUDIES: collection of scientific works / Ch. ed. V. Voronkova. Zaporizhzhiа: ZNU, 2020. Issue 4 (81). 182-200. DOI:https://doi.org/10.26661/hst-2020-4-81-11

Danilov Aleksandr. To the technology of civilizational development: updating the cultural code content. Humanities Studies. Zaporizhzhiа: ZNU, 2020. Issue 3(80). 22-29.

Voronkova Valentina, Kivlyuk Olga, Nikitenko Vitalina, Ryzhova Irina. Stem-education as a factor in the formation and development of smart-society. Formation and development of the information society as a basis for ensuring Ukraine's competitiveness in the world and sustainable development of society and the state. " Proceedings of the International Scientific and Practical Conference on November 23-24, 2017 / Editor-in-Chief: Doctor of Philosophy, Prof. V.Voronkova. - Zaporizhzhiа: ZDIA Publishing House, 2017.- 276 p. P.81-84.

Zaporozhan V., Donnikova I. & Khanzhi V. (2020). Between good and evil: moral self-determination of man. Odessa: Odessa Medical University.

Nikitenko Vìtalina (2020). Evolution and further development of the real world in the conditions of technological changes in the context of socio-philosophical discourse. Humanities Studies. Zaporizhzhiа: ZNU, 2020. Issue 4(81). 60-73.

Oleksenko Roman (2020). Position and role of modern economic education as the main megatrend of innovative development of Ukraine. HUMANITIES STUDIES: Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporizhzhiа : ZNU. 2 (79). 169-181.

Punchenko Oleg, Punchenko Natalie (2019). Basic strategic technology of intellectual duality of humanity in information technology. HUMANITIES STUDIES: Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporizhzhiа: ZNU. Issue 2(79). 95-114.

Punchenko O. (2014). Civilizational dimension of human history. Odessa: Astroprint.

Punchenko, O. Voronkova, V. Andriukaitiene, Regina.Sociodynamics of the globalizing world in its civilization dimension. Humanitarian Bulletin of the Zaporizhia State Engineering Academy. Zaporizhzhiа: 2018. Issue 74. 48-60.

DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.149652

http://vestnikzgia.com.ua/article/view/149652

Punchenko Oleg, Voronkova Valentina, & Vodop’yanov Pavel (2019). New enlichtemment new fractality in transformation process of education. HUMANITIES BULLETIN of Zaporizhzhe State Engineering Academy: Proceedings Scientific publications / Zaporizhzhia: EPD of ZSEA. 2019. Issue 77. 144-159. DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2019.177746

Punchenko Oleg, Angdrukaitene Regina, & Voronkova Valentina (2020). The impact of technology on human life in the digital age of machines and their role in the development of society. Theory and practice: problems and prospects Scientific articles.Kaunas 2020. 357-366. http://www.tsatu.edu.ua/vmf/wp-content/uploads/sites/17/sobranye-statej_2020_kaunas-maryjampole-1.pdf

Punchenko O. & Voronkova V. (2020). Civilization as a global “quantum” of the unique being of mankind. Collection of scientific works "philosophical research". №7. Minsk: Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Belarus, Belaruskaya Navuka,2020.80-95. http://philosophy.by/wp-content/store/philosophical-studies-nr-7.pdf

Punchenko Oleg, Voronkova Valentina & Punchenko Natalie (2019). Conceptual model of "new enlightenment" as a factor in the development of transformational processes in education. Science and Practice: Current Issues and Perspectives International Scientific-Practical Conference, 2019. Collection of theses (online). 66-67

Cherep Alla , Voronkova Valentyna, Muts Luai Faisal & Fursìn Alexander. Information and innovation technologies as a factor of improving the efficiency of digital economy and business in the Globalization 4.0. Humanities Studies. Zaporizhzhiа: ZNU. 2019. Issue 1(78). 170-181.

Chumakov A. (2020). Globalization in the context of modernity: a pandemic test. M.: The Age of Globalization. Number 3.

Shcherbakov G. Impact and Consequences of the COVID-19 Pandemic: Socio-Economic Dimension. MID (Modernization. Innovation. Development). 2021.T.12. # 1. 8-22.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-31

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ