ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМ У ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОСТРОРІ: ЯКІ ВІДЧУВАЮТЬСЯ ПЕРЕВАГИ?

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26661/hst-2020-6-83-08

Ключові слова:

вища освіта, інтернаціоналізм, співпраця, іноземні студенти

Анотація

Сучасне суспільство, яке живе в умовах постійних змін, також виживає у «часи міжкультурних зіткнень». Суспільство у багатокультурному середовищі неминуче вимагає міжкультурного діалогу і виділення значних зусиль для взаємного співжиття. Крім того, культурне розмаїття має своє власне багатство, у якому ми знаходимо підводні вигоди. Дії на міжнародному просторі дають можливість шукати наукові рішення на основі міжнародного досвіду. Професійні та особисті знайомства з людьми інших національностей, встановлення контактів з ними і знання їх культури допомагають у досягненні цієї мети. Така можливість не була б можливою, якби наука обмежувалася національним простором. Одним з важливих аспектів є відмінність між мобільністю учнів, яка надихає на міжнародну мобільність студентів у навчальних цілях, збагачує людські ресурси і дає можливість працювати в багатокультурному середовищі в майбутньому. Вища освіта у Литві та інших країнах у даний час переживає важкий період під впливом різних факторів глобалізації та політики Болонського процесу. Виникає питання: Яку користь приносять іноземні студенти литовській вищій освіті? Які переваги навчання іноземних студентів у Литві? Чи можемо ми розраховувати на збалансовану вигоду з обох сторін? Ці аспекти є виправданням наукової проблеми цього дослідження. Дивлячись на роль програми Erasmus, не тільки з соціальної, а й економічної точки зору, з тим, щоб з'ясувати, які вигоди відчуваються. Зміни у сьогоднішньому житті передбачають нові вимоги до суспільства, навколишнього середовища і до людини як с амої себе. Ці зміни перетворюються упостійні виклики як для освіти, так і для самої людини. Зміни є неминучими у звязку з тим, що необхідно не тільки адаптуватися до навколишнього середовища, але й зберігати та підтримати вічні цінності. Методологія, яка використовується, - аналіз наукової літератури.

Біографії авторів

Alma Paskevice, Каунаський університет спорту

Докторант

Jurate Pozeriene, Каунаський університет спорту

Професор, доктор наук, проректор з академічної работі

Посилання

Švietimo ir mokslo srities esamos būklės ir tendencijų analizės ataskaita, 2007. LietuvosRespublikos švietimo ir mokslo ministerija, Vilnius: Viešosios politikos ir vadybos institutas, 32, 45, 50-57.

Cibulskienė, D., Tijūnaitienė, R., Bersėnaitė, J., Būdvydytė-Gudienė, A., Steponavičiūtė, V., Dargis, V., 2010. Mokslininkų, tyrėjų organizacijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimo modelis. Šiauliai : Šiaurės Lietuva.

Žilinskaitė, R., 2005. Aukštojo mokslo akreditavimo atsiradimo sąlygos: Europinis kontekstas.Pedagogika, 79,136-141.

Higher Education to 2030 (Vol. 1): Demography, 2008. Executive Summary. ISBN 978-92-64-04065-6. OECD 2008. Interactive: viewed 2019-09-14, fromhttp://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/highereducationto2030vol1demography.htm

Wielemans, W. , 1991. Erasmus Assessing Erasmus. ComparativeEducation,27(2), 165-180.

Guhr, D., Furtado, N., 2014. Understanding imbalances in international student mobility, University World News, Issue 305, 31 January, Interactive: viewed 2020-06-14]fromhttp://www.universityworldnews.com/article.php?story=20140130155355392

Dėl valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030‘ patvirtinimo. (2012). Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas. Valstybės žinios, Nr. 61-3050.

European Commission (EC), 2014. Effects of mobility on the skills and employability of students and the internationalisation of higher educationin stitutions. Publications Office oftheEuropean Union, Luxembourg.

European Comission, 2014. Erasmus – Facts, Figures and Trends. The European Union support for student and staff exchanges and university cooperationin 2012-13, Luxemburg: Publications Office oftheEuropeanUnion.

Organization for Economic Cooperation, Development (OECD), 2009. Education at a glance. Paris, France.OECD publicationscan be browsedorpurchased at the OECD Online Bookshop www.oecdbookshop.org.

Gu, Q., Schweisfurth, M., & Day, C., 2010. Learningandgrowingin a ‘foreign’ context: Interculturalexperiencesofinternationalstudents. Compare, 40 (1), 7-23.

Choudaha, R., & Chang, L., 2012. Trends in international student mobility. World Education News& Reviews, 25(2).

Sirat, M., 2010. Strategic Planning Directions of Malaysia’s Higher Education: University Autonomy in the Midst of Political Uncertainties. Higher Education, 59 (4), 461–73.

Gerulaitis, D., Virgailaitė-Mečkauskaitė, E., Grigaliūnas, M., 2010. Strateginio planavimo ir studijų plėtros Europinės patirties tyrimas. Šiauliai: Šiaulių universitetas.

Raižytė, A. (2013). Iššūkiai švietimo vadybininkams studijų tarptautiškumo skatinimo kontekste. Master's thesis. Kaunas: VDU.

European Commission, 2013. Raginimas spręsti jaunimo nedarbo problemą. Interactive: viewed 2020-09-14] from https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=lt&newsId=8150

Želvys R., 2005. Aukštojo mokslo plėtra ir akademinė didaktika. Vilnius.

Infobalt Lietuva, „IRT specialistų Lietuvoje pasiūlos – paklausos prognozė 2014 – 2016.“ Interactive: viewed 2019-06-12, from https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/file/9945/download?token=ZUfr64GT

Želvys, R., 2006. Internacionalizacijos iššūkiai Lietuvos aukštajam mokslui. ActaPaedagogicaVilnensia, 17, 140-146.

González, C. R., Mesanza, R. B., & Mariel, P., 2011. The determinants of international student mobility flows: anempirical studyon the Erasmus programme. Higher education, 62 (4), 413-430.

Kaklauskienė, G., 2017. Lietuvos švietimo iššūkiai. Kaip Erasmus+ programa gali prisidėti prie jų sprendimo? Švietimo mainų paramos fondas. Interactive: viewed 2019-06-14, from http://erasmus-plius.lt/uploads/files/01grazinakaklauskiene.pdf https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/spotlight-erasmus-opens-your-mind_en

Europos Komisija pristato didžiąją koaliciją užimtumui skaitmeniniame sektoriuje skatinti, 2013. Europos Komisijos pranešimas spaudai. Briuselis, 2013 m. kovo 4 d.Interactive: viewed 2020-06-12, from http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-182_en.htm

Želvys, R., Žilinskaitė, R., 2004. Lietuvos aukštojo mokslo reforma: laimėjimai ir problemos. Vilnius.

Selickaite, D., Reklaitiene, D., 2015. Global Impactof Erasmus Exchange Studentsfor Lithuania: WhenItsSuccessCan Be Named. TransformationsinBusiness&Economics, 14-2B(35B), 42-59.

Kwai, C.K., 2016. Building and Retaining a More Diverse Communityof International Students. Interactive: viewed 2020-11-12, fromhttps://www.aieaworld.org › docs › Session_Materials

Weber, L., 2008. Theresponsibility of universities to promote a sustainable society. InWeber, L. E. & Duderstadt, J. J. (Eds.) (2008). The Globalization of Higher Education (pp. 229-242). Paris: Economica.

Waller, R., Holford, J., Jarvis, P., Milana, M., Webb, S., 2014. Widening participation, social mobility and the role of universitiesin a globalized world. International JournalofLifelongEducation, 33(6),701-704.

Oxford Economics, 2013. The Economic Costsand Benefits of International Students. A report for the University of Sheffield by Oxford Economics, January, available at, Interactive: viewed 2019-10-31, from

https://www.sheffield.ac.uk/polopoly_fs/1.259052!/file/sheffield-international-students-report.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-23

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ