ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ЗА АРАДИГМОЮ «НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26661/hst-2020-6-83-06

Ключові слова:

«Нова українська школа», компетентність, підготовка вчителів, реформа освіти

Анотація

За концепцією «Нової української школи» до педагогів сучасної формації висуваються підвищені вимоги. До базових компетентностей нового вчителя відносяться відкритість, відданість професії, здатність працювати на основі суб’єкт-суб’єктного принципу, соціальна активність та небайдужість. Окрім того, важливо вміти застосовувати найновітніші технології навчання, бути креативним та прагнути до самовдосконалення. Якими мають бути ключові принципи підготовки таких вчителів – ключове питання, що ставиться у статті.

Предметом дослідження є підготовка педагогічних кадрів в дискурсі нової парадигми. Метою статті є визначення принципів підготовки базових компетентностей нового вчителя за парадигмою «Нової української школи». Методологія вивчення привабливості школи ґрунтується на використанні системного, логічного, історичного, діалектичного підходів та методів. Результати наукового дослідження. Ключові принципи підготовки педагогічних кадрів: змістовний (філософсько-педагогічне наповнення діяльності), динамічний (поле професійного розвитку через ідентифікацію до творчої самореалізації); інституційний (організація позитивного гуманного середовища); технологічний (адекватні форми, методи і засоби професійного розвитку особистості вчителя, засновані на співпраці). Професійний розвиток педагога неможливий без постійної самоосвіти, участі у програмах підвищення кваліфікації та будь-яких інших видах і формах професійного зростання. Практична цінність результатів. Професійна компетентність вчителя є необхідною умовою підвищення ефективності процесу навчання, успішної розбудови «Нової української школи». Щоб якісно готувати конкурентоспроможного спеціаліста, педагог повинен швидко реагувати на зміни у соціально-економічному оточенні, адаптувати свою професійну діяльність до нових умов.

Біографія автора

М. І. Кіт, Національний педагогічний університет імені Драгоманова

Aспірант кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики

Посилання

Andriievska, V., 2018. Model pidhotovky maibutnoho vchytelia pochatkovoi shkoly do vykorystannia IKT [Model of preparation of the future primary school teacher for the use of ICT]. Navchannia i vykhovannia obdarovanoi dytyny. Collection of scientific works, vol. 1. 72-81.

Anosov, I., Stanishevska, T., 2018. Osobystisno-profesiinyi rozvytok uchytelia Novoi ukrainskoi shkoly v konteksti antropolohizatsii osvity [Personal and professional development of teachers of the New Ukrainian school in the context of anthropologization of education]. Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia : Pedahohika. Collection of scientific works, no 1. 17-22.

Anosov, I. P., 2005. Pedahohichna antropolohiia: navchalnyi posibnyk [Pedagogical anthropology: a textbook]. K.: Tvim-inter, 264.

Vitiuk, V. V., 2017. Hotovnist pedahohiv do zmin v umovakh realizatsii Kontseptsii “Nova ukrainska shkola” [Readiness of teachers to change in the implementation of the Concept «New Ukrainian School»]. Pedahohichnyi poshuk. Ukrainian scientific journal, no 2. 3–6.

Vitiuk, V., 2019. Profesiinyi rozvytok pedahohiv novoi ukrainskoi shkoly [Professional development of teachers of the new Ukrainian school]. Realizatsiia Kontseptsii «Nova ukrainska shkola» v umovakh innovatsiinoho osvitnoho seredovyshcha:materialy festyvaliu innovatsii. Collection of scientific works. Lutsk: Volynskyi IPPO. 11-18.

Yermolenko, S. Ya., Dziubyshyna-Melnyk, N. Ya., Lenets, K. V., 1990. Kultura ukrainskoi movy [Culture of the Ukrainian language]. K. : Lybid, 315.

Zeliuk, V. V., 2016. Nova shkola: novyi uchytel [New school: a new teacher]. Postmetodyka. Ukrainian scientific journal, no 2. 18–20.

Kondur, O., 2018. Upravlinska komponenta profesiinoi kompetentnosti fakhivtsia v osvitnii systemi [Management component of professional competence of a specialist in the educational system] Vytoky pedahohichnoi maisternosti : zb. nauk. prats. Collection of scientific works, vol. 21. Poltava : PNPU imeni V. H. Korolenka. 95-99.

Polishchuk, N., 2019. Novii ukrainskii shkoli – novoho STEM-vchytelia [New Ukrainian school – a new STEM-teacher]. Realizatsiia Kontseptsii «Nova ukrainska shkola» v umovakh innovatsiinoho osvitnoho seredovyshcha: materialy festyvaliu innovatsii [Materials of the Innovation Festival]. Lutsk: Volynskyi IPPO. 58-64.

Usova, O., 2019. Vchytel novoi ukrainskoi shkoly [Teacher of the new Ukrainian school]. Realizatsiia Kontseptsii «Nova ukrainska shkola» v umovakh innovatsiinoho osvitnoho seredovyshcha:materialy festyvaliu innovatsii [Materials of the Innovation Festival]. Lutsk: Volynskyi IPPO. 96-102.

Yailo, D. K., 2019. Profesiine vdoskonalennia pedahoha u konteksti kontseptsii novoi ukrainskoi shkoly [Professional improvement of the teacher in the context of the concept of the new Ukrainian school] Nova ukrainska shkola v umovakh vyklykiv suchasnosti: zb. tez dopovidei I Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Collection abstracts of reports of the I All-Ukrainian scientific-practical conference]. Mariupol: MDU. 134-136.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-23

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ