ВИСВІТЛЕННЯ СУТНОСТІ ПОСТПОМОДЕРНІЗМУ ЯК ПРЯМОЇ ПРОТИЛЕЖНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО

Автор(и)

  • О. В. Сукенніков Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації http://orcid.org/0000-0002-3362-7999

DOI:

https://doi.org/10.26661/hst-2020-6-83-04

Ключові слова:

індивідуум, людина, суб’єкт, дивідуум, надлюдина, Бог, модерн, постмодерн

Анотація

Актуальність дослідження соціокультурні трансформації частіше за все проявляються не лише у зміні світовідчуття людини, а й зачасту в перетворенні політичного, економічного, соціального життя суспільства, де знецінено аксіологічні установки, що становили основу європейської спільноти, а в результаті все, що вважалося ідеалом, який становив основу життя не лише загалом суспільства, але й конкретної людини, втрачає свою сутність, перетворюючись на ілюзію та постає своєрідним «метанаративом», що створює норми, що в свою чергу позбавляє людину права на реальну свободу. Разом із «метанаративом», вимирає сама людина, образ якої, руйнується під впливом світоглядних та соціокультурних трансформацій. В сучасному світі проблема людини є однією з ключових в філософії, адже є альфою і омегою філософського дискурсу.

Мета і завдання статті полягають у вивченні особливостей соціальної програми постмодернізму крізь призму його протиставлення соціальному проекту модерну та у розробці науково-методологічної бази для систематизації наукових ідей з метою створення нового суспільства, що у свою чергу створить підґрунтя для формування сучасної та оновленої суспільної свідомості. На основі заявлених приписів вважаємо необхідним розглянути постмодернізм як результат на сталі погляди і шаблони модернізму та на основі отриманих висновків визначити його вплив на становлення сучасного суспільства.

Наукова новизна: у статті основна думка полягає в тому, що людина в сучасному розумінні – це не вічна онтологічна даність, а світоглядний концепт парадигми модерну, який утворився у наслідок звільнення західноєвропейського суспільства від зовнішнього примусу. Основну увагу зосереджено на тому, що людина не є альфою і омегою світу, вона виступає вторинною ланкою щодо світу і детермінованим явищем з не сумісними між собою елементами. Підкреслено деструктивну роль соціального проекту модерну, адже він спрямований виявити «смерть людини», що в свою чергу перетворює людину в дивідуума.

Біографія автора

О. В. Сукенніков, Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник управління освіти

Посилання

Lektorskiy, V. A., 2001. Christian values, liberalism, totalitarianism, post-modernism. Voprosyi filosofii (Questions of philosophy). 4. 6-9.

Gegel, G. V. F., 1975. Philosophy of religion, 1. Moscow: Mysl.

Nitsshe, F. The Gay Science. Retrieved from: http://www.nietzsche.ru/works/main-works/svasian/?curPos=1.

Berdyaev, N. Experience of eschatology metaphysics. Retrieved from: http://krtov.info/library/02_b/berdyaev/ 1941_38_08.html

Haydegger, M. Words of Nietzsche "God is dead". Retrieved from: http://ec-dejavu.ru/g/God.html

Nietzsche, F. Human, All Too Human: A Book for Free Spirits . Retrieved from: http://www.ereading.club/book.php? book=41879

Narizhnyi, Yu. Philosophy of post-modernism. Retrieved from: http://postmodern.in.ua/?p=1695

Fuko, M., 1977. The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. Moscow: Progress.

Ilyin, I. P., 1996. Post-structuralism. De-constructivism. Post-modernism. Moscow: Intrada. Retrieved from: http://royallib.com/read/ilin_ilya/poststrukturalizm_dekonstruktivizm_postmodernizm.html#0

Ilyin, A. N., 2010. A subject in a space of philosophy of post-modernism (The Informative humanitarian portal "Knowledge. Understanding. Ability"). Retrieved from: http://www.zpu-journal.ru/ezpu/2010/1/Ilyin_Subject/#_edn20

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-23

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ