ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ З ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ У РОБОТІ СФЕРИ ДОЗВІЛЛЯ: ЧОМУ І ЯК?

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26661/hst-2019-3-80-08

Ключові слова:

физична активність, заходи, організатор дозвілля, проблеми, якістьжиття.

Анотація

Актуальність і новизна. В умовах швидкого зростання міст і промисловості в країнах, що розвиваються, відсутність фізичної активності стає усе більш серйозною проблемою у порівнянні з економічно розвиненими країнами. Відсутність фізичної активності у країнах, що розвиваються, частково пов'язана зі швидко зростаючим населенням, зростанням економічної бідності, високим рівнем злочинності, зростаючим забрудненням повітря, відсутністю парків, тротуарів, спортивного і розважального устаткування, а також з багатьма іншими причинами. Тому потрібні складні ефективні методи поліпшення громадської охорони здоров'я, які можуть змінити звички людей у фізичній активності. Поточний рівень фізичної активності частково базується на непридатній фізичній активності у вільний час і його підвищенні під час професійної діяльності організаторами вільного часу. Через більш високий рівень урбанізації розвинулися деякі чинники, які утримують навіть організаторів дозвілля від будь-якої фізичної активності. Проблемне питання - які проблеми організації фізкультурно-оздоровчих заходівув роботі організатора дозвілля? Чи враховують організатори соціальні вигоди заходів / вплив на суспільство? Предмет дослідження - проблеми організації заходів в роботі організаторів дозвілля.

Мета статті - ідентифікувати проблеми організації заходів для організаторів дозвілля. Завдання статті: показати аспекти організації заходів з фізичної активності; проаналізувати прояв соціальних благ роботи організаторів дозвілля, проаналізувати прояв соціальних переваг роботи організатора дозвілля. Методи - аналіз і синтез, абстракція, порівняльний аналіз сприяють проникненню у складні явища і процеси сучасної реальності, пов'язані з відпочинком в умовах глобалізації. Результати: організація дозвілля і фізична активність є чинниками, сприяючими соціальну активності. Однією з цілей таких заходів з фізичної активності є поліпшення соціальних навичок. Відсутність соціальної активності є серйозною проблемою в епоху сучасних технологій. Заходи фізичної активності мають значення і можуть впливати на це негативне явище. Події такого типу спонукають людей не закриватися від суспільства у будинку перед своїми комп'ютерами або телевізорами, а швидше інтегруватися у суспільство. Заходи з фізичної активності мотивують членів суспільства до спілкування і знайомства з новими людьми. Вони також сприяють самореалізації, освітнім процесам і збереженню сім'ї як фундаментальної  цінності. Крім того, події фізичної активності допомагають розвинути почуття спільності між різними людьми і мають тривалу цінність. Заходи мають унікальну можливість змінити забобони і створити соціальні зміни.Усе це можна розглядати як поліпшення якості життя.

Посилання

World Health Organisation, 2004. Physical inactivity: A Global Public health problem. Available online: http://www.who.int/dietphysi-calactivity/factsheet_inactivity/en/index.html.

Zumeras, R., 2014. Fizinio aktyvumo renginių organizavimas ir vertinimas. Vilnius: Center for Health Education and Disease Prevention, 81.

Hallmann, K., Wicker, P., Breuer, C., & Schönherr, L., 2012. Understanding the importance of sport infrastructure for participation in different sports–findings from multi-level modelling. European sport management quarterly, 12(5), 525-544.

Manxhari, S. M., 2015. The Influence of Motivation on Job Performance Case Study: Managers of Small and Medium Enterprises (SMEs), Kosovo. ILIRIA International Review, 5(2), 41-52.

Oklinskienė, M., 2008. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatingumo ir fizinio aktyvumo įstaigoje ir namuose tendencijų atskleidimas: tėvų ir pedagogų požiūris. Vilnius: Vilnius Pedagogical University.

Černevičiūtė, J., Strazdas, R., Jančoras, Ž., Kregždaitė, R., & Morkevičius, V., 2015. Kūrybinių industrijų plėtojimo kompleksiniai veiksniai: kolektyvinio kūrybingumo ugdymas. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 376.

Šinkūnienė, J. R., 2005. Laisvalaikio studijos ir rekreacijos administravimas. Socialinis darbas, 4(1), 122-130.

Aleksienė, V., & Ambrasaitė, R., 2014. Jaunimo kultūrų įvairovė: gatvės meno projektai kaip nusikalstamo elgesio prevencija. Socialinis ugdymas, 38(2), 68–82.

Lisauskienė, D., & Aleksienė, V. (2016). Socialinis darbuotojas kaip rekreacinės veiklos organizatorius, dirbantis su gatvėje laiką leidžiančiais jaunais žmonėmis. Visuomenės sveikata, 83-91.

Jociutė, A., & Petronytė, G., 2015. Veiksmingos vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo politikos priemonės fizinio aktyvumo bei sveikos mitybos srityje vietos bendruomenių suinteresuotų grupių požiūriu. Sveikatos politika ir valdymas // Health Policy and Management, 1(8), 120–135.

Ahrens, D., 2019. Social skills do not develop en passant! The promotion of social competence in apprenticeship. In B. E. Stalder & C. Nägele (Eds.), Trends in vocational education and training research, Vol. II. Proceedings of the European Conference on Educational Research (ECER), Vocational Education and Training Network (VETNET), 8–16.

Dowson, R., & Bassett, D., 2015. Event planning and Management: A practical handbook for pr and events professionals. Kogan Page Publishers, 328.

Shone, A., & Parry, B. (2004). Successful event management: a practical handbook. Cengage Learning EMEA.

Tien, C., Lo, H-C., Lin, H-W., 2011. The Economic Benefits of Mega Events: A Myth or a Reality? A Longitudinal Study on the Olympic Games. Journal of Sport Management, 25(1), 11-23.

Mikalauskas, R., Statnickė, G., Habánik, J., & Navickas, V. (2019). Management Quality Evaluation of Sports Clubs for the Disabled Applying the Common Assessment Framework (CAF). Economics & Sociology, 12(1), 329-368.

Komskienė, D., Sinkevičius, M.K., 2014. The Expression of the Impact of Social Benefits of Sports Events on the City’s Image, in Lithuanian. Theory and practice: problems and prospects: scientific articles, 110-118.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-07

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ