ОСНОВНА ПЕРЕДУМОВА ГАРМОНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

Olena Starykovska

Анотація


Актуальність дослідження зумовлена необхідністю розвитку вільного ринку думок різного масштабу та соціального діалогу між державою і громадським суспільством, що зараз забезпечується в Україні не в повній мірі. Функціонування громадської думки в українському суспільстві ускладнюється факторами, які існують у соціальному бутті та виявляються у суспільній свідомості соціальних суб’єктів. Підвищення рівня медіаінтенсивності, ігнорування інтересів соціальних суб’єктів з боку держави, посилення впливу на державу корпоративно-групової думки та позицій транснаціональних корпорацій сигналізує про необхідність гармонізації процесу функціонування громадської думки в Україні. Мета статті полягає у обґрунтуванні основних детермінант оптимізації взаємозв’язку держави і громадянського суспільства як передумови гармонізації  процесу функціонування громадської думки в Україні. Для досягнення мети бути поставлені такі завдання: 1) визначити роль взаємозв’язку держави і громадянського суспільства у процесі функціонування громадської думки 2) дослідити стан функціонування громадської думки в Україні 3) сформувати основні фактори оптимізації взаємозв’язку держави і громадянського суспільства як шляху до гармонізації функціонування громадської думки в Україні. Результати дослідження підтверджують, що в Україні виявлено порушення процесу формування та функціонування громадської думки як прояв дисгармонії взаємозв’язку держави і громадянського суспільства. Для оптимізації взаємозв’язку держави і громадянського суспільства як джерела громадської думки виділено концептуальні напрями, що побудовані на принципах: взаємності та діалогізму, гуманізму, історизму та спадкоємності, гласності та прозорості, законності та демократизму, системності та комплексності, відповідності між соціальною теорією і соціальною практикою, об’єктивності та обґрунтованості. Розвиток відносин між державою і громадянським суспільством можливий на основі опори на державницько-інституційні та громадянсько-самоорганізаційні детермінанти його оптимізації, які є передумовою гармонізації процесу функціонування громадської думки в Україні.

Ключові слова


громадська думка; взаємозв’язок; функціонування; держава; громадянське суспільство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Balutska, L., 2012. Hromadska dumka yak skladova protsesu instytutsializatsii demokratii v suchasnii Ukraini. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filosofsko-politolohichni studii. 2. 198-204.

Boden, Zh., 2000. Metod lehkoho poznanyia ystoryy / per. s fr. M.S. Bobkovoi. M.: Nauka. 412 s.

Voronkova, V.H., 2013. Formyrovanye novoho myrovozzrenyia, novoho cheloveka, novoho obshchestva budushchoho. Antropolohycheskye yzmerenyia fylosofskykh yssledovanyi: Dnepropetrovskyi natsyonalnыi unyversytet zheleznodorozhnoho transporta ym. akademyka V. Lazariana. 3. 69-79.

Kandarhura, K.S., 2013. Mekhanizmy vprovadzhennia komunikatyvnykh proektiv u pobudovi vzaiemovidnosyn vlady z hromadskistiu. Naukovi rozvidky z derzhavnoho ta munitsypalnoho upravlinnia. 1. S. 149-160.

Mazuryk, O.V., Skliarova, I.A., 2019. Nederzhavnyi kontrol derzhavnoi diialnosti: umovy ta mozhlyvosti dlia Ukrainy. Aktualni problemy sotsiolohii, psykholohii, pedahohiky. 4 (43). S. 95-106.

Melnyk, L.A., 2019. Vzaiemodiia derzhavy ta instytutiv hromadianskoho suspilstva: osnovni poniattia, problemy ta stratehichni napriamky. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. 2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1395 (data zvernennia: 17.06.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.28

Smyrnova, V.O., 2015. Kolektyvna volia bilshosti yak suspilno-politychnyi fenomen. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. 16. S. 123-128.Starykovska O., 2017. Stan funktsionuvannia hromadskoi dumky v Ukrainskomu suspilstvi. Aktualni problemy filosofii i sotsiolohii. 20. 127-131.

Starykovska O., 2017. Stan funktsionuvannia hromadskoi dumky v Ukrainskomu suspilstvi. Aktualni problemy filosofii i sotsiolohii. 20. 127-131.

Tovarnichenko V. Psevdonauka ta informatsiina bezpeka u start-supilstvi. HUMANITIES STUDIES: zbirnyk naukovykh prats. 1 (78). S. 15-26.

Nye J.S., 2004. Soft Power. The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs. 145 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Olena Starykovska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2708-0390 (Print) 2708-0404 (Online)