КРИТЕРІЙ РЕЛЕВАНТНОСТІ ДЛЯ ОЦІНКИ АРГУМЕНТАЦІЇ: ПРАГМАТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26661/hst-2019-3-80-01

Ключові слова:

неформальна логіка, оцінка аргументації, діалектична релевантність.

Анотація

 У статті розглядається критерій релевантності для оцінки аргументації у межах неформальної логіки. Зокрема, увага фокусується на понятті діалектичної релевантності, яке виникає в результаті діалогічної інтерпретації процесу аргументації.

Актуальність дослідження пов’язана з відсутністю єдиного розуміння поняття релевантності у сучасній теорії аргументації. Аналіз цього поняття важливий у зв’язку з причетністю релевантності до оцінки аргументації в якості одного з критеріїв хорошого аргументативного міркування. Виключення суперечностей у його інтерпретаціях може бути кроком на шляху як до удосконалення практичного використання оцінки аргументації, так і побудови інтегративної теоретичної концепції релевантності.

Мета статті – виявити специфічні ознаки діалектичної релевантності у порівнянні з іншими видами релевантності. Задля досягнення поставленої цілі у статті, по-перше, здійснено аналіз ключових характеристик діалогічної моделі аргументації у аспекті релевантності. По-друге, виявлено сутнісні ознаки діалектичної релевантності та нерелевантності. По-третє, проведено компаративний аналіз діалектичної релевантності та релевантності засновків.

Методологія дослідження базується на діалогічному підході та підході неформальної логіки  до аналізу аргументативних міркувань та аргументації.

Новизна дослідження полягає у тому, що вперше здійснено порівняння релевантності засновків та діалогічної релевантності. У результаті дослідження встановлено, по-перше, що діалектична релевантність є саме діалектичним, а не логічним поняттям. По-друге, що діалектична релевантність стосується процесу аргументації, а не аргументативних міркувань самих по собі. По-третє, що діалектична релевантність та релевантність засновків мають спільні риси, такі як відношення до обґрунтування висновку. Проте, до специфічних ознак діалектичної релевантності відносяться підпорядкування діалогічним правилам, динамічний та діалектичний характер та відношення до коректності аргументації.

Посилання

Blair J. A. 2004. Argument and Its Uses. Informal Logic, Vol. 24, No. 2: pp.137-151

Blair J. A. 2012. Premissary relevance. Groundwork in the Theory of Argumentation Springer Science+Business Media B.V., P. 355

Copi I., 1982. Introduction to Logic (6th ed.), Macmillan, P. 223.

Eemeren F. H. van, Grooterdorst R., Kruiger T. 1987. Handbook of argumentation theory. A critical survey of classical backgrounds and modern studies, Foris Publications, Dordrecht/Providence, PDA 7: Р. 335.

Govier T. 1980. Assessment arguments: Range of Standards? Informal logic, Vol. 3 (1): Pp. 2-13

Hitchcock D. 2017. On Reasoning and Argument Essays in Informal Logic and on Critical Thinking. Springer r International Publishing AG: Р. 553

Johnson, R.H., Blair J.A. 1994. Logical Self–Defense. McGraw-Hill, Inc., US edition: P.312

Macagno F., Walton D. 2000. Types of dialogue, dialectical relevance and textual congruity. Antropology and philosophy, Vol. 8 (1-2), pp. 101-121

Tindale Ch. 1992. Audiences, Relevance, and Cognitive Environments// Argumentation Vol. 6, pp. 177–188

Walton D. 1999. Dialectical Relevance in Persuasion Dialogue Informal Logic Vol. 19, No.2&3 pp.119-143.

Walton D. 2004. Relevance in Argumentation, Lawrence Erlbaum Associates. Publishers, Mahwah, New Jersey: P. 311.

Walton D. 2010. Types of dialogue and burdens of proof Computational Models of Argument: Proceedings of COMMA 2010. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications: pp. 13-24.

Walton D., Krabbe E. 1995. Commitment in dialogue: basic concepts of interpersonal reasoning. SUNNY Press, P. 223

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-07

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ