КОНЦЕПЦІЯ AGILE-МЕНЕДЖМЕНТУ 3.0 ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОГРЕСУ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА

Victoria Melnik

Анотація


Анотація. Актуальність дослідження філософії Agile менеджменту 3.0 як чинник розвитку технологічного прогресу в умовах цифрового суспільства має значну новизну та велике практичне значення, тому що вона сприяє технологічному прогресу в умовах цифрового суспільства. Мета дослідження - сформувати концепцію Agile менеджменту 3.0 як чинник розвитку технологічного прогресу в умовах цифрового суспільства. Формування цілей дослідження: виявити значення Agile-менеджменту для підготовки співробітників у ролі коучів;            прослідкувати еволюцію платформ, що надають послуги за запитом; розкрити діяльність компаній нового покоління, що користуються технологіями; дослідити еволюцію країн до інформаційного чи цифрового суспільства; обґрунтувати напрями формування цінностей індустрій та інновацій на основі цифрових технологій. Методи дослідження: для вирішення нових проблем було використано теорію та методологію складності, в  основі якої синергетичні принципи самоорганізації.  Сьогодні відбувається сучасна еволюція від краудсорсингу до краймсорсингу. Краудсорсинг розпочався як законний інструмент для збільшення складних виробничих і наукових завдань Аналіз останніх досліджень та публікацій по розглянутому питанню.  Ми спираємося на роботи О’РайліTіма «Хто знає, яким буде майбутнє» (К., 2018. 448 с.);   Ross A.  «Theindustriesofthefuture» (К., 2017, 320 s.);  Brynjolfsson E., McAfee E. «TheSecondMachineAge: Work, ProgressandProsperityin a TimeofBrilliant Technologies» (Kyiv, 2012,  236 s.). Гудмен Марка  «Злочини майбутнього» (Харків, 2019, 592 с.). Позитивні аспекти цієї технологічної еволюції не викликають сумнівів, проте існує і зворотна сторона цієї взаємної пов’язаності – людини і техніки, людини і машини, людини і цифрового світу. Висновок - за умови правильного використання Agile менеджменту 3.0, його принципи будуть сприяти підвищенню ефективності, функціональності, оптимальності, давати блискучі результати і сприяти розвитку, налаштованого на зміни, високому рівню компетентності працівників, ефективному прийняттю управлінських рішень, передбачуваності та керування організаційними змінами, що в цілому складає концепцію філософії Agile-менеджменту. Розроблено практичні рекомендації, направлені на ті, що  постійно аналізують зворотний бік технологічних інновацій і наслідки, якими вони загрожують нашому взаємопов’язаному й нескінченно уразливому світу.


Ключові слова


концепція Agile-менеджменту 3.0; технологічний прогрес; цифрове суспільство; еволюція платформ; формування цінностей та інновацій

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ross Alec (2017). Industries of the future / trans. from English. Natalia Koshmanenko. Kyiv: Our Format. 320.

Appelo Jurgen (2019). Management 3.0. Agile management. Leadership and Team Management. " Kharkiv: Morning: Fabula. 432.

Voronkova V.H. (2008). Фiлософiя гуманiстичного менеджменту (соцiально-антропологiчнi вимiри): монографія. Запоріжжя: РВВ ЗДІА. 254.

Goodman Mark (2019). Crimes of the future. / Trans. from English. I. Mazarchuk, Y.Mashiko.-Kharkov: Issue: "Morning": Fabula. 592.

Cherep A.V., Cherep O.H., Krylov D.V. and Voronkova V. H. (2019). Methodological approach to the redistribution of investment projects within a company According to formal criteria // Financial and credit activity-problems of theory and practice. Volume 28, Issue 1. 256-263.

O'Reilly T. (2018). Who knows what the future will be like / Per. from English.YuliaKuzmenko. K. Our format. 16.

Ross A. (2017). The industries of the future / Trans. from English by N. Koshmanenko. K.: Nash format. 55-90.

Brynjolfsson E., McAfee E. (2016). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. Kyiv: FUND. 78-86.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Victoria Melnik

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2708-0390 (Print) 2708-0404 (Online)