ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИХОВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ МОЛОДІ В УМОВАХ НОВОЇ ПСИХО-КОМП’ЮТЕРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Oleksandr Sosnin, Maria Kononets

Анотація


Анотація. Актуальність дослідження в тому, що динамізм і глобальність інформатизації у всіх сферах життєдіяльності сучасного постіндустріального суспільства, крокує до інформаційного, обумовлює необхідність проведення багатоаспектних та багатовимірних наукових дискусій про інформатизацію, високих технологіях та інноваційних проривів у площині нової психо-комп’ютерної реальності, яка потребує формування  нових психологічних знань існування людини  в інформаційному світі, потребує впровадження знань і правил поводження з інформацією та комп’ютером як ресурсом добування інформації. Мета дослідження – розкрити сутність і значення виховання інформаційно-комунікаційної стійкості молоді в умовах нової психо-комп'ютерної реальності, яка сприяє подоланню кризової свідомості та досягнення цілісності інформаційної особистості. Завдання дослідження: проаналізувати вплив інформатизації на інтелектуалізацію людської діяльності; вивити умови, за яких молода людина може досягти успіху у сучасному суспільстві; показати, що в умовах нової психо-комп'ютерної реальності відбувається  ycвiдoмлeнe спотворення світогляду молоді через  маніпуляції за рахунок можливостей цифрових технологій. Методи дослідження – системного аналізу і синтезу, синергетичного, методології складності, які дозволять проаналізувати проблеми виховання інформаційно-комунікаційної стійкості молоді в умовах нової психо-комп'ютерної реальності, які радикально змінять  свідомість, світогляд, культуру особистості, саму людину. Методологія дослідження - системний і структурно-функціональний аналіз проблеми інформаційно-комунікаційної стійкості молоді в умовах нової психо-комп’ютерної реальності. Наукова новизна дослідження - в структуруванні проблем виховання інформаційно-комунікаційної стійкості молоді в умовах нової психо-комп'ютерної реальності  та пошуки шляхів їх вирішення. Висновки - практична реалізація завдань психологічної науки у вирішенні проблем виховання  інформаційно-комунікаційної стійкості молоді в умовах нової психо-комп’ютерної реальності.


Ключові слова


інформаційно-комунікаційна стійкість; виховання молоді; нова психо-комп’ютерна реальність; проривні технології; нова державна інформаційно-комунікаційна політика в освіті

Повний текст:

PDF

Посилання


Бернс Р. (1986). Развитие Я-концепции и воспитание / Пер. с англ. М.: «Прогресс». 422с.

Бех І. Д. (1995). Від волі до особистості. К.: Україна Віта, 202.

Кононець, М. О. (2019). Психологічні аспекти формування лідерської культури керівника у контексті рефлексивної моделі управління // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. Запоріжжя : «Видавництво ЗНУ». Вип. 77. 181-191.

Психологія : навч. посіб. (2009) / Винославська О. В., Бреусенко-Кузнєцов О. А., Зливков В. Л. та ін.; за наук. ред. О. В. Винославської. 2-е вид., переробл. і доповн. К. : ІНКОС. 390.

Соснін, О. В., Гордієнко, С. Г. (2019). Окремі елементи розробки нової інституціональної матриці розвитку України // Загальнонаціональний правовий тижневик «Юридичний вісник України № 37 (1262) 13-19 вересня 2019 року. 12-13; № 38 (1263) 20-26 вересня 2019 року. С. 10-11.

Трейси, Б. (2016). Достижение максимума: 12 принципов. М.: Попурри, 2016. 352 с. С.3-4.

URL: http://loveread.ec/read_book.php?id=53584&p=71(дата звернення 10.11.2019 р.)

Трейси, Б. Достижение максимума: стратегии и навыки, которые разбудят ваши скрытые силы и помогут вам достичь успеха: научное издание/ Пер. с англ. Д. Белецкой. 7-е изд., стереотипное. М.: Омега-Л, 2014. 315 с. С. 14-22.

Фромм, Э. (1990). Бегство от свободы / Пер. с англ. П.С. Гуревича. М.: Прогресс, 1990. 272.

Блаватская, Е. П. (1978). Голос Безмолвия, T.I. 63.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Oleksandr Sosnin, Maria Kononets

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2708-0390 (Print) 2708-0404 (Online)