ПІДВИЩЕННЯ ГРАМОТНОСТІ АКАДЕМІЧНОЇ ЧЕСНОСТІ І ПОДОЛАННЯ МОЖЛИВИХ ПРОЯВІВ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЛИТВИ

Kristina Mejeryte-Narkeviciene, Diana Karanauskiene, Vida Cesnaitiene

Анотація


Анотація. В останні роки у системі вищої освіти надзвичано актуальними є проблеми грамотності академічної чесності і боротьби з корупцією. У внутрішній і зовнішній політиці Литви виражається зацікавленість у скороченні корупції з метою покращення міжнародного іміджу Литви у всіх секторах. В дослідженнях останніх років не вистачає просвітництва громадськості з антикорупційих тем, а імідж безпокараності надзвичайно актуальний. В системі освіти корупція проявляється у багатьох формах та вимірах. У всіх випадках корупція підриває якість освіти і, отже, впливає на соціальний та економічний розвиток суспільства. Мета дослідження в тому, щоб проаналізувати документацію, доступну спільноті вищої освіти, з метою підвищення грамотності у питаннях академічної чесності і подолання можливої корупції у системі вищої освіти, а, отже, оцінити їх наглядність і доступність для наукових кіл і суспільства. Завданнями є: проаналізувати документи, доступні для спільнот вищих навчальних закладів, пов’язаних з цілісністю академічної грамотності, оцінити наглядність і доступністьь документів для академічних кіл і громадськості, визначити дані документи, проаналізувати і дослідити членами академічного товариства.  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Академічна грамотність і подолання корупції у вищій освті є зростаючою темою в освітянських дослідженнях. І. Сілова, М. Джонсон, С. Хейнеман (2007), Е. Денісова-Шмідт (2016) більше підкреслюють, як корупція впливає на ефективність економіки. Р. Бікульчюте і Р. Мразаускайте (2013) виявили  проблеми грамотності  академічної чесності. Н.Л. Румянцева (2005) представила таксономію корупції у системі вищої освіти. А.Л. Осипян (2008), С. Танака (2001),  Г. Мохамедбхай (2015)  та інші відмічали про виявлення прихованої і відкритої корупції чи корупційні форми. Висновки. На  своїх веб-сайтах вищі навчальні установи публікують всі документи, що регламентують їх діяльність, у тому числі дослідження, які дозволяють подолати не тільки відкриту корупцію, але й приховану форму корупції чи, зокрема, її зменшити. Підвищена освідомленість про етичний кодекс та внутрішні правила процедури може бути використана у якості превентивного заходу. Проте у боротьбі з корупцією слід систематично використовувати різноманітні форми, такі, як тематичні тренінги, семінари чи опитування.


Ключові слова


грамотність академічної чесності; академічна чесніть; корупція у вищій освіті; приховані форми корупції

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Anderson, M. S., Oju, E. C., Falkner, T. M. R. (2001). Help from faculty: Findings from Acadia Institute Graduate education Study. Science and Engineering ethics. 7(4), 487-504.

Bikulčiūtė, R. (2013). Akademinio nesąžiningumo problema aukštajame moksle: užsienio patirtis sprendimams Lietuvoje. Vilnius: Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto Studentų atstovybė. Prieiga internetu http://vusa.lt/uploads/user/files/naujienoms/akademinis_saziningumas._uzsienio_patirtis_sprendimams_lietuvoje.pdf

Denisova-Schmidt, E. (2016). The slippery business of plagiarism. The Boston College Center for International Higher Education.

Denisova-Schmidt, E. (2017). The challenges of academic integrity in higher education: Curent trends and prospects. The Boston College Center for International Higher Education.

Denisova-Schmidt, E., & Prytula, Y. (2017). Ukraine: Endemic Higher Education Corruption. International Higher Education, 90, 16-18. doi: http://dx.doi/org/10.6017/ihe.2017.90.9745

Europos mokslininkų chartija ir Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodeksas (2006)

https://cdn3.euraxess.org/sites/default/files/brochures/kina21620b4c_lt.pdf

Lietuvos studentų sąjunga (2013) [Lithuanian National Union of Students](2013). Akademinio sąžiningumo indeksas 2013[AcademicIntegrityIndex 2013]. Retrieved from http://www.lss.lt/wp-content/uploads/2013/01/ASI-tyrimo-pristatymo-medžiaga.doc

Lietuvos korupcijos žemėlapis 2014 (2014). Gyventojų apklausa [Lithuanian Map of Corruptionin 2014. Population Survey] (2014). Vilmorus: visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimai.

LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus ataskaita (2017). Akademinės etikos kodeksų ir susijusios informacijos pateikimas mokslo ir studijų institucijose.

http://www.etika.gov.lt/wp-content/uploads/2016/02/etikos-kodeksai-Ikelimui.pdf

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-16, patvirtintos Mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksų priėmimo, įgyvendinimo ir priežiūros rekomendacijos.

http://www.etika.gov.lt/wp-content/uploads/2015/04/Rekomendacijos.pdf

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrės 2018 m. spalio19 d. įsakymas Nr. V-843 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos korupcijos prevencijos priemonių 2018-2020 metų veiksmų plano.

https://www.smm.lt/uploads/documents/veikla/korupcijos_prevencija/Isakymas_korupc_prevenc.pdf

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. ISAK-2485 Dėl rekomendacijų akademinės etikos kodeksams patvirtinimo. Negalioja de jure.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.267686

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas 2011 m. rugsėjo 15 d. Nr. XI-1583 Dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos įsteigimo ir Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatų patvirtinimo.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=13iq21zn01&actualEditionId=tJpalsCFjN&documentId=TAIS.406672&category=TAD

Mohamedbhai, G. (2015). Higher education: A hotbed of corruption? Inside Higher Education. Prieiga internetu https://www.insidehighered.com/blogs/world-view/higher-education-hotbed-corruption

Mrazauskaitė, R. (2015). Akademinis sąžiningumas – skaidresnės Lietuvos link. TransparencyInternational Lietuvos skyrius. Retrieved from http://www.transparency.lt/wp-content/uploads/2015/12/Akademinis-saziningumas-Skaidresnes-Lietuvos-link1.pdf

Mykolo Riomerio universiteto Senato 2011 m. sausio 27 d. nutarimas Nr. 1SN-17 Dėl Mykolo Riomerio universiteto studijų tvarkos patvirtinimo (2016 m. rugsėjo 27 d. redakcija)

https://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/centrai/akademiniu_reikalu_centras/teises_aktai/Studiju_tvarka_akt_redakc_2016_09_27.pdf

National Council of Teachers of English [NCTE](2013).The NCTE definition of 21st century literacies. Retrieved from http://www.ncte.org/positions/statements/21stcentdefinition

Osipian, A. L. (2008). Corruption in Higher Education: does it differ across the nations and why? Research in Comparative and International Education, 3(4), 345-365. http://dx.doi.org/10.2304/rcie.2008.3.4.345

Petrov, G., & Temple, P. (2004) Corruption in Higher Education: Some findings from the states of the former Soviet Union. Higher Education Management and Policy, 16(1), 82-94.

Rumyantseva, N. L. (2005). Taxonomy of corruption in higher education. Peabody Journal of Education, 80(1), 81-92.

Shapoval, R., Matulienė, S., Juodkaitė-Granskienė, G. (2016). Ukrainian Higher Education Law: Key Highlights and Relationships with Lithuanian Science and Study Policy. Pedagogika, 2016, 121(1), p. 198–208.

Sawahel, W. (2018). Roadmap for corruption-free higher education proposed. University World News: The Global Window on Higher Education, 505. Prieiga internetu http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20180511105847226

Seniwoliba, J. A., & Boahene, B. E. (2015). Manifestation of corruption in higher education: The role of the University administrator. Research Journal of Educational Studies and Review, 1(3), 78-88.

Silova, I., Johnson, M. & Heyneman, S. (2007) Education and the crisis of social cohesion in Azerbaijan and Central Asia. Comparative Education Review, 51(2), 159-180. http://dx.doi.org/10.1086/512022

Tanaka, S. (2001). Corruption in education sector development. A suggestion for participatory strategy. The International Journal of Educational Management, 15(4), 158-166.

Tannenberg, M. (2014). Role of universities in the fight against corruption. The Global Window on Higher Education, 343. Prieiga internetu http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20141113110707222

The European Code of Conduct for Research Integrity (2017). http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/03/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017-1.pdf

The University of Newcastle (2008). Student AcademicI ntegrity - Policy 000608. Retrieved from http://www.newcastle.edu.au/policylibrary/000608.html

Transparency International. FAQs on Corruption. Prieiga internetu [2018-06-19] https://www.transparency.org/whoweare/organisation/faqs_on_corruption/2/#defineCorruption

Transparency International Global Corruption Barometer 2013: Report (2013). Prieiga internetu https://www.transparency.org/gcb2013/report

Transparency International 2013 Global Corruption Report: Education (2013). Prieiga internetu https://www.transparency.org/gcr_education/content/higher

Valutytė R., Daukšienė I. (2018). Studentų procedūrinių teisių užtikrinimo tiriant akademinės etikos pažeidimą teisinės prielaidos. Jurisprudencija/Jurisprudence, 2018, 25(1), p. 154-171.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Kristina Mejeryte-Narkeviciene, Diana Karanauskiene, Vida Cesnaitiene

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2708-0390 (Print) 2708-0404 (Online)