ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

Vlada Bilohur

Анотація


Актуальність дослідження полягає в тому, що в сучасних умовах концепція інноваційного спортивного менеджменту в Україні виступає як основна тенденція розвитку сучасного світу; це відзначено на Давоському форумі в 2019 році. Набувають розвиток всі сфери життєдіяльності суспільства, держави і людини - від політики, економіки - до спорту і гендерної рівності. Проблема дослідження -  концепція інноваційного спортивного менеджменту в Україні як перетворення спорту в явище глобального, загальнолюдського характеру, яке має суттєвий вплив на всі сторони життєдіяльності суспільства. Тому сфера спорту і спортивної культури виступають як об'єкт наукового дослідження. Спорт стимулює і формує соціальну та культурну рефлексію світового масштабу, відроджуючи ідею взаємозалежності людства в спорті і через спорт. Єдність формується завдяки безлічі чинників, серед яких мережа комунікаційних технологій, фінансових, політичних і культурних взаємозалежностей, нових культурних форм взаємодії, які дають поштовх спортивним взаємодіям, формуючи єдиний світовий ринок товарів, послуг, поведінкових стандартів, моделей соціальності, модерних цінностей у досягненні спортивного успіху. Проблема глобалізації у спорті пов'язана з європоцентризмом, в основі якого - формування європейських цінностей спорту, спортивної культури та спортивного успіху, а в цілому-спортивного менеджменту. Об'єкт дослідження - концепція інноваційного спортивного менеджменту як умова розвитку спортивної культури в умовах України. Цілі дослідження - проаналізувати нові тенденції глобального розвитку людства, які впливають на розвиток спорту та спортивної культури, сприяють самовдосконаленню людини фізично та духовно, піднімають пріоритет творчої особистості. Методи - аналізу і синтезу, абстрагування, кроскультурного, логічного, історичного, порівняльного аналізу- сприяють проникненню в складні феномени і процеси сучасної дійсності, пов'язані зі спортом в умовах глобалізації. Результати. Концепція інноваційного спортивного менеджменту як умова розвитку спортивної культури в умовах України змінює звичайний спосіб людей в спорті, разом з багатьма плюсами має низку негативних, хворобливих проблем, пов'язаних з відвертою комерціалізацією. Концепція інноваційного спортивного менеджменту як умова розвитку спортивної культури в умовах України увійшла в єдину структуру мікросистеми як процес інтеграції і економічного (спортивного) обміну; глобальні артефакти присутні в спортивному менеджменті, остільки спорт інституціоналізований в масштабах глобальних спортивних спільнот. Під формою спортивної глобалізації мається на увазі конкретний спосіб, в якому відбувається структурування проблем спорту і переведення їх на рівень глокалізації (регіонального) вирішення проблем, тобто відбувається єднання глобального і глокального. Висновок. Концепція інноваційного спортивного менеджменту як умова розвитку спортивної культури в умовах України означає збільшення доступних способів організації спортивних заходів, що вимагає формування концепції спортивного менеджменту, - транснаціональних, інтернаціональних, міжрегіональних, макронаціональних, регіональних муніципальних, локальних організацій, які потребують вдосконалення спортивного менеджменту. Ці сходи адміністративних рівнів розсікають функціональні мережі корпорацій, міжнародних та неурядових організацій, а також ряд професійних міжнародних організацій. Формується інтернаціоналізація спорту, яка детермінується глобалізацією.


Ключові слова


концепція інноваційного спортивного менеджменту; глобалізація 4.0; комерціалізація спорту; самовдосконалення людини

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Vizitei, N. (1980). The social nature of modern sport. Shtiintsa, 84.

Vizitei, N. (1986). Physical culture and sport as a social phenomenon. Chisinau: Shtiintsa, 160.

Voronkova, V. H. (2004). Municipal Management: Teaching manual. Kiev: Professional, 254.

Gobikas, Mindaugas and Akranglyte, Gintare (2019). Image creation of professional athletes using contemporary social media. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 76, 76-83.

Morgan, W. (2003). The Philosophy of Sport: A Historical and Conceptual Overview and a Conjecture regarding its Future. Handbook of Sports Studies, 205–213.

doi: https://doi.org/10.4135/9781848608382.n12

Hambrecht, H., (2012). Praise sporting beauty. Kyiv: Spirit and Letter, 216.

Edensor, T. (2002). National Identity, Popular Culture and Everyday Life. Oxford-New York.

doi: https://doi.org/10.5040/9781474215305

Ibrahimov, M. (2011). "Philosophy of Sport": Will a fruitful philosophy in the field of sports? Young sports science of Ukraine, 4, 54.

Holowchak, M. and Reid, H. (2011). Aretism: an ancient sports philosophy for the modern sports world. Lanham, Md.: Lexington Books, 15–16.

Olexenko, R. (2017). Formation of the creative personality concept as a factor of the creative knowledge economy in conditions of globalization. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 71, 118–126.

doi: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.124895

Pozhuev, V. (2010). Understanding the place and role of information in modern society. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 42, 4-13.

Melnyk, V. (2014). Globalization in the Cultural Sphere: Theoretical and Methodological Analysis. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 87, 219-225.

Melnyk, V. (2011). Socio-philosophical analysis of interaction and interaction of personality and globalized society. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 46, 96-108.

Mechikoff, R. and Estes, S. (2006). History and philosophy of sport and physical education: from ancient civilizations to the modern world. Boston: Mass: McGraw-Hill, 12.

Scott, R. (2005). Practical philosophy of sport and physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics, 91.

Nikitenko, V. (2013). Modern geoculture as a sociocultural phenomenon // Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 53, 261-270.

Oleksenko R. The Age of Globalization, its Impact on the Information Society / R. Oleksenko // Fifth All-Ukrainian Scientific Conference "Contemporary Socio-Humanitarian Discourses". 2015. Pp.56-59.

Ryzhova, I. S. (2009). Design in technical universities. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 37, 87-95.

Ryzhova, I. S. (2011). Culture as the most fundamental way of human existence // Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 46, 126-134.

Dick Swab. Our creative brain.Kharkov: Family Leisure Club. 2019. p. 464.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Vlada Bilohur

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2708-0390 (Print) 2708-0404 (Online)