ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА І ЦИФРОВОЇ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА INDUSTRY 4. 0

Автор(и)

  • Валентина Григорівна Воронкова Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0719-1546
  • Юрій Олегович Каганов Запорізький національний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6889-7377
  • Наталя Георгіївна Метеленко Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-6757-3124

DOI:

https://doi.org/10.26661/hst-2022-11-88-02

Ключові слова:

цінності цифрового суспільства і цифрової людини, глобалізація, INDUSTRY 4.0, цифрова модель трансформації економіки, ІТ-прогнози

Анотація

Актуальність формування цінностей цифрового суспільства і цифрової людини в умовах глобалізації та INDUSTRY 4.0 не викликає суминівів, так як процес глобалізації економіки в умовах цифровізації прискорився в останні десятиліття. Ринки капіталу, технологій, товарів, праці стали все більш взаємопов’язаними та інтегрованими у багатошарову мережу Інтернету, глобалізації та INDUSTRY 4.0. Метою дослідження є концептуалізація формування цінностей цифрового суспільства і цифрової людини в умовах глобалізації та INDUSTRY 4.0. Методологія дослідження формування цінностей цифрового суспільства і цифрової людини в умовах глобалізації та INDUSTRY 4.0 може бути проаналізована за допомогою сукупності методів синергетичного, стуктурно-функціонального, системного, феноменологічного, логічного та історичного, які у своїй сяукупності допомогли проникнути в нові феномени. Здійснено аналіз зростання швидкості змін в епоху глобалізації та цифровізації, що сприяли формуванню цифрових цінностей, пов’язаних з новими процесами INDUSTRY 4.0. Досліджено цифрову модель трансформації економіки, яка вимагає формування нових цінностей. 3. З’ясовано ІТ-прогнози, що сприяють формуванню цінностей цифрової трансформації економіки. Результатом трансформації цих процесів є перехід до мережевої взаємодії та утворення цінностей цифрового суспільства – екосистем постачальників, партнерів, споживачів та конкурентів навколо мережевих компаній. Швидкість виведення нових товарів ринок постійно збільшується. Розвиваються нові бізнес-моделі, що базуються на принципах «економіки спільного споживання» та електронних платформах. Цифрова модель трансформації економіки – це модель економіки, заснованої на цінностях цифрових технологіях, що включають область електронних товарів та послуг. Необхідною умовою є формування цінностей спільної участі у цифрових процесах державного сектору економіки, приватної сфери і громадянського суспільства. Компанії прагнуть до підвищення ефективності хмари та досягнення ефективності, конкурентоздатності та створення нових цінностей, оскільки хмарні технології будуть займати центральне місце у корпоративних хмарах.

Біографії авторів

Валентина Григорівна Воронкова, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

доктор філософських наук, професор, Академік академії наук вищої освіти України, завідувач кафедри менеджменту організацій та управління проєктами

Юрій Олегович Каганов, Запорізький національний університет

доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи

Наталя Георгіївна Метеленко, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

доктор економічних наук, професор, академік АЕНУ

Посилання

Andriukaitiene R., Voronkova V., Kyvliuk O., &Nikitenko V. Formation and development of smart society as highminded, high-tech and high-intelligent community. Humanities Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. 2017. Том 71. С. 17–25.

Voronkova, Valentyna, Kaganov, Yuriy, & Metelenko, Natalia. Conceptual basis of «the digital economy forsite model»: european experience. Humanities studies : Collection of Scientific Papers / ed. V. Voronkova. Zaporozhzhia : Publishing house «Helvetica№», 2022. 10 (87). С. 9–19. URL: http://humstudies.com.ua/article/view/254692

Voronkova Valentyna, Punchenko Oleg, & Azhazha Marina. Globalization and global governance in the fourth industrial revolution (industry 4.0). Humanities Studies. 2020. Випуск 4(81). С. 182–200.

Воронкова В. Г., &Нікітенко В. О. Філософія цифрової людини і цифрового суспільства: теорія і практика: монографія. Львів-Торунь : Liha-Pres, 2022. 460 с. URL: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/book/148

Kyrychenko Mykola.The impact of digital technologies on the development of human and social capital in the conditions of the digitalized society. Humanities Studies. 2019. Вип. 1(78), С. 108–129.

Нікітенко В. О., Васильчук Г. М., & Мержинський Є. К. Мережева економіка як чинник підвищення ефективності цифровізації у контексті розвитку цифрового суспільства від 1G до 5G. HUMANITIES STUDIES : Collection of Scientific Papers / ed. V. Voronkova. Zaporozhzhia : Publishing house “Helvetica”, 2022. 10 (87). С. 112–121. URL: http://humstudies.com.ua/article/view/254715

Нікітенко, В. О., Олексенко, Р. І., & Кивлюк О. П. Становлення і розвиток освіти у діджиталізованому суспільстві. HUMANITIES STUDIES : Collection of Scientific Papers / ed. V. Voronkova. Zaporozhzhia : Publishing house “Helvetica”, 2022. 10 (87). С. 53–63. URL: http://humstudies.com.ua/article/view/254703

Nikitenko V., Andriukaitiene R., & Punchenko O. Formation of sustainable digital economical concept: challenges, threats, priorities. Humanities Studies : Proceedings Scientific publications. Issue 1. Zaporozhzhia : ZNU. 2019. 1 (78). Р. 139–152.

Nikitenko Vitalina, R. Andriukaitiene, & Punchenko Oleg. Formation ofsustainable digital economical concept: challenges, threats, priorities. Humanities Studies. Zaporozhzhia : ZNU. 2019. Випуск 1(78). С. 140–153.

Nikitenko Vitalina. Evolution and further development of the real world in the conditions of technological changes in the context of socio-philosophical discourse. Humanities studies. Zaporozhzhia : ZNU. 2020. Випуск 4 (81). С. 60–73.

Maksymenyuk M., & Nikitenko V. Informatsiyno-komunikatyvne suspil’stvo yak riznovyd skladnoyi sotsial’noyi systemy i vzayemodiyi. Humanitarnyy visnyk Zaporiz’koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi – Journal of Humanities Zaporizhia State Engineering Academy. Zaporozhzhia, 2016. С. 266–278.

Олексенко Р. І. Людина в умовах інформаційного суспільства як об’єкт соціально-економічної рефлексії. Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави. Київ, 2017. С. 59–62.

Тегмарк Макс. Життя 3.0 Доба штучного інтелекту/ пер. з англ. Зорина Корабліна. Київ : Наш формат, 2019. 432 с.

Тапскотт Дон, Тапскотт Алекс. Блокчейн революція. Львів : Літопис, 2019. 492 с.

Тетлок Філіп, Гарднер Ден. Суперпрогнозування. Мистецтво та наука передбачення / пер. з англ. Ірина Мазарчук. Київ : Наш формат, 2018. 368.

Tovarnichenko Vladimir. Pseudoscience and information security in smart – society. Humanities Studies. 2020. Випуск 1(78). С. 15–26.

Чандран Наїр. Держава сталого розвитку. Майбутнє урядування, економіки та суспільства. / пер. з англ. Ірина Гнатовська. Київ : Наш формат, 2020. 288 с.

Cherep А.V., Voronkova V.H., & Kurdupa V.S. Assessment of the competitiveness of Ukraine and the quality of life of the population. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 1 (49). С. 79–83.

Шваб Клаус. Четверта промислова революція, Формуючи четверту промислову революцію. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. 426 с.

Шарма Ручір. Передові країни. В очікуванні нового «економічного дива» / пер. з англ. Андрій Іщенко. К. : Наш формат, 2018. 296 с.

Шейн Гарріс. Війн@ : битви в кіберпросторі. Київ : Ніка-Центр; Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2019. 296 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-22

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ