Формування концепції соціально-відповідальної держави як чинник підвищення ефективності публічного управління та адміністрування

Автор(и)

  • В. Г. Воронкова Інженерний навчально-науковий інститут Запорізький національний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0719-1546
  • Р. І. Олексенко Таврійський державний агротехнологічний університет імені, пр. Хмельницького , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2171-514X
  • О. О. Фурсін Інженерний навчально-науковий інститут Запорізького національного університету, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4457-0350

DOI:

https://doi.org/10.26661/hst-2020-7-84-13

Ключові слова:

концепція соціально-відповідальної держави, нестабільність, криза, COVID-19, цифровізація

Анотація

Актуальність теми обумовлена тим, що сьогодні підвищується значення соціально-відповідальної держави   як чинник подолання нестабільності та кризи в умовах COVID-19, що потребує переформатування засад публічного управління та адміністрування,   виживання організацій та їх адаптації до змін в умовах невизначеності,  що відбувається у навколишньому середовищі та потребує постійної модернізації. Щоб сформувати концепцію соціально відповідальної держави в умовах COVID-19, слід подолати умови кризи та нестабільності, створити умови сталого розвитку, перезавантажити управлінські засади публічного управління та адміністрування, сформувати нові  цінності виживання організацій, які знаходиться у «ситуації  ризику». Мета дослідження: теоретичні і практичні аспекти формування концепції соціально-відповідальної держави як чинник подолання нестабільності та кризи в умовах COVID-19. Завдання дослідження: 1. Дослідити формування концепції соціально-відповідальної держави як чинник подолання нестабільності та кризи в умовах COVID-19. 2. Проаналізувати методологію дослідження соціально-відповідальної держави   як чинник подолання нестабільності та кризи в умовах COVID-19. 3. З’ясувати складність як ознаку нестабільного і незбалансованого публічного управління та адміністрування. 4. Виявити збільшення складності організацій в сучасних умовах та необхідність самоадаптації та  саморегулювання систем. Методологія дослідження. AGILE-методологія виступає, яка вис тупає як система нових цінностей, що розповсюджується на багато сфер діяльності, у томі числі й на публічне управління та адміністрування. Методи синергетичного аналізу, що включають теорію самоорганізаційних відкритих систем, які потрапляють у точки нерівновагомості, невизначеності, біфуркації (роздвоєння), стохастичності  інформації (не вистачає інформації), дрейфу системи, у результаті чого відбувається зміна пріоритетів. Результат дослідження. Зроблено висновок, що  держава  повинна усвідомити і нести відповідальність за свій вплив на суспільство, сприяти соціально відповідальному ставленню до всіх процесів, що відбуваються у суспільстві, для чого перебудувати свідомість, принципи та методи діяльності, які б були  орієнтовані на отримання соціального, економічного й екологічного ефекту, які не зашкоджують суспільству, людині  і навколишньому середовищу.

Біографії авторів

В. Г. Воронкова, Інженерний навчально-науковий інститут Запорізький національний університет

Доктор філософських наук, професор, Академік академії наук вищої освіти України, завідувач кафедри менеджменту організацій та управління проєктами

Р. І. Олексенко, Таврійський державний агротехнологічний університет імені, пр. Хмельницького

Доктор філософських наук, професор, професор кафедри публічного управління та права

О. О. Фурсін, Інженерний навчально-науковий інститут Запорізького національного університету

Кандидат наук державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту організацій та управління проєктами

Посилання

Andriukaitiene, Reginа, Cherep A. V., Voronkova V. H., Punchenko O. P. & Kivliyk O. P. (2018). Managing organizational culture as a factor in organizational change (Управління розвитком організаційної культури як чинник впливу на зміни в організації). Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy : Proceedings Scientific publications / Ed. V. Voronkova. Zaporizhzhie: EPD of ZSEA. 75. 169-179.

http://vestnikzgia.com.ua/article/view/155562

Andriukaitiene, Regina, Janulionis, Ernestas & Voronkova, Valentyna (2019). The concept of corporate social responsibility and its implementation in the activity of organizations. Humanities bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy: Proceedings Scientific publications. Zaporizhzhie : EPD of ZSEA.76. 184-196. http://vestnikzgia.com.ua/article/view/165128

Voronkova, V. H., Romanenko, T. P. & Andryukaytene, Rehina (2016). Kontseptsiya rozvytku proektno-oriyentovanoho biznesu v umovakh tsyfrovoyi transformatsiyi do smart-suspilʹstva. Humanitarnyy visnyk Zaporizʹkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi» : zbirnyk naukovykh pratsʹ. Zaporizhzhya: RVV ZDIA, 67. 13-27. http://vestnikzgia.com.ua/article/view/86468

Voronkova, Valentyna, Metelenko, Natalya, Nikitenko, Vitalina & Silina, Iryna (2019). System analysis of the economy of sustainable development as environmentally balanced and socially oriented one. Humanities studies : сборник научных трудов. Запорожье : ЗНУ. 1(78). 86-97. http://humstudies.com.ua/article/view/192051

Venherska, N. S. & Kalantarova, A. R. (2014). Eksportnyi potentsial kharchovoi promyslovosti Ukrainy [The export potential of food industry of Ukraine]. Ekonomika rozvytku–Economics of Development. 72.

. Venhersʹka, N. S. (2014). Rehionalʹna servisna polityka yak neobkhidna umova rozvytku sfery posluh. Visnyk Zaporizʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Ekonomichni nauky. 2. 142-152.

Voronkova, Valentyna H., Teslenko, Tatyana V., Nikitenko, Vitalina A. & Bilohur, Vlada E. (2020). Impact of the worldwide trends on the development of the digital economy. Amazonia Investia. Volume 9. Issue 32. 81-90.

https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/issue/archive

Voronkova, V. H. & Sosnin, O. V. (2015). Formuvannya informatsiynoho suspilʹstva v Ukrayini: vyklyk chy potreba chasu? Humanitarnyy visnyk Zaporizʹkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi. 60. 13-24.

Voronkova, V. H. & Cherep, A. V. (2020). Kreatyvni tsyfrovi tekhnolohiyi yak mehatrendy rozvytku turystychnoho biznesu: poshyrennya yevropeysʹkoho dosvidu v Ukrayini. Humanities studies: zbirnyk naukovykh pratsʹ. Zaporizhzhya : Zaporizʹkyy natsionalʹnyy universytet. Vyp.6 (83). 165-179.

http://humstudies.com.ua/article/view/227431

Nesterenko, Olena & Oleksenko, Roman (2020). Social philosophical reflection of the individual legal education philosophy as the basis for the democratic society functioning. Humanities Studies. Запоріжжя : ЗНУ, 4(81). 165-181.

Nikitenko Vìtalina (2020). Evolution and further development of the real world in the conditions of technological changes in the context of socio-philosophical discourse. Humanities Studies. Запоріжжя : ЗНУ.4(81). 60-73.

Nikitenko, Vitalina (2019). The impact of digitalization on value orientations changes in the modern digital society. Humanities Studies. 2 (79). 80-94.

Oleksenko, Roman (2019). Position and role of modern economic education as the main megatrend of innovative development of Ukraine. Humanities Studies. 2 (79). 169-181.

Oleksenko, R. I. (2015). Filosofiya rozvytku informatsiynoho suspilʹstva v epokhu hlobalizatsiyi. Hileya: naukovyy visnyk. 98. 230-232

Oleksenko, R. (2015). Epokha hlobalizatsiyi, yiyi vplyv na informatsiyne suspilʹstvo. Pʺyata vseukrayinsʹka naukova konferentsiya «Suchasni sotsialʹno-humanitarni dyskursy». 56-59.

Oleksenko, R. I. (2013). Fylosofyya, myrovozzrenye y moralʹ sovremennoho predprynymatelya kak sostavnaya ékonomyko-sotsyalʹnoho razvytyya obshchestva. Sotsyosfera» : nauch.-metod. y teor.zhurnal. 1. 31.

Fursin, O. O. (2020). Optymizatsiya orhanizatsiyi yak yedynoho tsiloho: komunikatyvni aspekty. Publichne upravlinnya ta administruvannya u protsesakh ekonomichnykh reform: zbirnyk tez dopovidey IV Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, 25 bereznya 2020 r. Kherson : DVNZ «KHDAU». 335-337. https://web.znu.edu.ua/NIS/2019/tom-4.pdf

Fursin, O. O. (2017). Publichne upravlinnya ta administruvannya yak roz•haluzhena i bahatorivneva systema upravlinnya: teoretychni ta praktychni zasady funktsionuvannya. Stanovlennya i rozvytok informatsiynoho suspilʹstva yak osnovy zabezpechennya konkurentospromozhnosti Ukrayiny u sviti ta staloho rozvytku suspilʹstva i derzhavy». Materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi 23–24 lystopada 2017 roku / Red.-uporyadnyk: d.filosof.n., prof. V.H. Voronkova. Zaporizhzhya : Vyd-vo ZDIA.158-162.

Fursin, O. O. (2021). Komunikatsiyni tekhnolohiyi ta innovatsiyni rishennya v upravlinni v umovakh informatsiynoho suspilʹstva.Innovatsiyni rishennya v ekonomitsi, biznesi, suspilʹnykh komunikatsiyakh ta mizhnarodnykh vidnosynakh: materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi internet-konferentsiyi. Dnipro : Universytet mytnoyi spravy ta finansiv. 851-854.

Cherep, A. V., Voronkova, V. H., Andryukaytene, Rehina & Nikitenko, V. O. (2020). Kontseptsiya kreatyvnykh tsyfrovykh tekhnolohiy u turystychnomu biznesi. Humanities studies: zbirnyk naukovykh pratsʹ. Zaporizhzhya : Zaporizʹkyy natsionalʹnyy universytet. 5(82). 196-209.

http://humstudies.com.ua/article/view/220949

Cherep, Alla, Voronkova, Valentyna, Muts, Luai Faisal & Fursìn, Alexander (2019). Information and innovation technologies as a factor of improving the efficiency of digital economy and business in the Globalization 4.0. Humanities Studies. Zaporizhzhya : ZNU. 1(78). 170-181.

Shcherbakov, H. A. (2021). Vlyyanye y posledstvyya pandemyy COVID-19: sotsyalʹno-ékonomycheskoe yzmerenye. MYR (Modernyzatsyya. Ynnovatsyy. Razvytye). T.12. №1. 8-22.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-14

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ