КРЕАТИВНІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК МЕГАТРЕНДИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ: ПОШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26661/hst-2020-6-83-12

Ключові слова:

креативні цифрові технології, мегатренди розвитку, туристичний бізнес, європейський досвід, ціннісні виміри цифровізації, концепція «розумного міста», агротуризм, сільський туризм, науковий туризм, креативний smart-туризм, е-tourism

Анотація

Актуальність дослідження у тому, що поряд з науково-технічною революцією відбувається антропологічна і цифрова революція, суть яких у глибинній зміні мислення людини, форм її соціального життя, зумовлених фундаментальними змінами у ціннісно-цільових структурах суспільства у цілому, які привели до перенесення основних соціальних процесів із сфери матеріального світу у цифрову сферу. Мета дослідження – теоретичні і практичні засади формування концепції креативних цифрових технологій як мегатрендів розвитку туристичного бізнесу у контексті поширення європейського досвіду в Україні. Завдання дослідження: проаналізувати поняття «цифрового середовища», «цифрового добробуту», «цифрового комфорту» та ціннісні виміри цифровізації; дослідити концепцію «розумного міста» в контексті використання досвіду Європи; з’ясувати розвиток агротуризму, сільського та наукового туризму як нових мегатредів туристичного бізнесу; виявити сутність та напрями розвитку креативного smart-туризму та е-tourism як форм туризму нового покоління. У результаті проведеного аналізу розроблено концепцію цифрових креативних технологій як мегатрендів розвитку туристичного бізнесу у контексті поширення європейського досвіду в Україні; з’ясовано концепцію Digital-аналітичного інформаційного мислення та культури як складової цифрових креативних технологій у туристичному бізнесі; вироблено напрями упровадження концепції інноваційного розвитку туристичного бізнесу в умовах COVID-19. Методологія аналізу. Методи – антропологічний, аксіологічний, феноменологічний, онтологічний, системний, структурно-функціональний, феноменологічний. Підходи – гуманістичний, крос-культурний, цивілізаційний. Принципи – цілісності (співмірності), інноваційності, нелінійності (відхилення від рівноваги), відкритості, гомеостатичності (самостабілізації), самодетермінації (самоналаштування), саморрегуляції, самоуправління. Парадигми - синергетична, Agile-менеджменту (гнучкого), Просвітництва 2.0, людиноцентрична модель збалансованого розвитку, спіралеподібної динаміки, нелінійності, синтезу економіки, культури і техніки. Концепції та теорії – smart-культури, smart-технологій, smart-освіти, smart-людини, smart-туризму, smart-управління як високоінтелектуального, високотехнологічного, високоінноваційного розвитку суспільства. В результаті створено концепцію інноваційного розвитку туристичного бізнесу за рахунок data-science, Digital-технологій, удосконалення data-аналітичного мислення і культури туристичних компаній

Біографії авторів

В. Г. Воронкова, Інженерний навчально-науковий інститут Запорізького національного університету

Доктор філософських наук, професор, Академік академії наук вищої освіти України, завідувач кафедри менеджменту організацій та управління проектами

А. В. Череп, Запорізький національний університет

Доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки, Заслужений діяч науки і техніки України, Академік академії наук вищої освіти України

Посилання

Voronkova V. H., 2019. Tsyfrova ekonomika & tsyfrovyi menedzhment informatsiinoho suspilstva. Zbirnyk materialiv XIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Upravlinnia sotsialno-ekonomichnym rozvytkom rehioniv ta derzhavy» / [za red. A.V. Cherep]. Zaporizhzhia : Vydavnytstvo ZNU. 20–21.

Voronkova V. H., 2010. Rozvytok turyzmu yak sotsialnoho i kulturnoho yavyshcha v umovakh hlobalizatsii ta kros-kulturnoi komunikatsii. Naukovi zapysky Kyivskoho universytetu turyzmu, ekonomiky i prava. Seriia: Filosofski nauky. Vyp. 8. Kyiv: 23-35.

Voronkova V. H., Azhazha M. A., Andriukaitene Rehyna, 2016. Razvytye turyzma v uslovyiakh kulturnoi hlobalyzatsyy y ynformatsyonnoho obshchestva: krosskulturnыi analiz. Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos Mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas. 95-100.

Nikitenko E. K. , 2019. Turyzm yak chynnyk kreatyvnosti osobystosti ta rushiinoi syly kreatyvnoi ekonomiky. Materialy XXIV naukovo-tekhnichnoi konferentsii studentiv, mahistrantiv, aspirantiv, molodykh vchenykh ta vykladachiv. Problemy ekonomichnoho rozvytku v suchasnykh umovakh. Tom IV. II ZNU. Zaporizhzhia : II ZNU. 56-57.

Nikitenko V.O., 2020. Liudyna, kultura i turyzm yak chynnyky vplyvu na rozvytok kreatyvnoho potentsialu osobystosti v umovakh innovatsiino-informatsiinoho suspilstva : monohrafiia. Zaporizhzhia : ZNU. 340.

Nykytenko Vytalyna, 2020. Turyzm kak faktor razvytyia kreatyvnoi lychnosty y tsennostnoho yzmerenyia ynnovatsyonno-ynformatsyonnoho obshchestva. Theory and practice: problems and prospects. Scientific articles (Electronic publication). Kaunas. Lithuanian Sports University. 333-341.

Nikitenko V. O., 2019. The impact of digitalization on value orientations changes in the modern digital society. Vypusk 2 (79). Humanities studies. Zaporizhzhia : ZNU. 80-94.

Cherep A.V., Voronkova V.H., 2020. Kontseptsiia kreatyvnykh tekhnolohii u turystychnomu biznesi. Vyklyky yevropeiskoi rehionalnoi polityky v umovakh pandemii COVID-19: zbirnyk materialiv mizhnarodnoho kruhloho stolu. m.Ternopil : ZUNU. 54-58

Oleksenko R. Y., Hosteva N. P., 2013. Эkonomycheskyi mekhanyzm hosudarstvennoho rehulyrovanyia turystycheskoi otrasly Ukraynы. Sovremennыi nauchnыi vestnyk. T. 13. №. 152. 5-15.

Andriukaitene, R. M., Oleksenko, R. I., Chumak, T. V., 2018. Upravlinnia navchalnym zakladom yak kontseptualna zasada tvorennia novoi ukrainskoi shkoly. Osobystisno-profesiinyi rozvytok vchytelia umovakh realizatsii kontseptsii novoi ukrainskoi shkoly: Vseukrainska naukovo- praktychna konferentsiia z mizhnarodnoiu uchastiu, Melitopol, 14-16 chervnia 2018. 16–18.

Oleksenko R. Y., 2013. Rыnochnыe otnoshenyia v sovremennom fylosofsko-эkonomycheskom dyskurse. Novыi unyversytet. Yoshkar-Ola. 22.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-23

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ