ФІЛОСОФІЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/hst-2024-19-96-14

Ключові слова:

штучний інтелект, вища освіта, соціально-філософські проблеми, освітня та наукова діяльність

Анотація

Стаття присвячена аналізу перспектив, ризиків та переваг застосування штучного інтелекту у вищої освіті. Розглянуто стан та перспективи розвитку штучного інтелекту, обґрунтовано важливість вивчення даної проблеми та необхідність проведення подальших досліджень, щодо впливу на академічну доброчесність, якість та успішність навчання. Мета статті – дослідження та аналіз етичних та філософських питань, пов'язаних з використанням штучного інтелекту у вищій освіті. Завдання дослідження: 1) проаналізувати вплив штучного інтелекту на викладачів, здобувачів вищої освіти та освітню систему в цілому; 2) визначити потенційні переваги та ризики використання штучного інтелекту у вищій школі; 3) розглянути етичні питання, пов'язані з використанням штучного інтелекту в освітньому процесі та науковій діяльності; 4) запропонувати рекомендації щодо відповідального використання штучного інтелекту у вищій школі. Використано методи загально-філософського аналізу для узагальнення та систематизації результатів досліджень. Розглянуто, що цифрові технології активно застосовуються у вищої школі. Відмічено, що це призводить до позитивних тенденцій, зокрема, пропонуються здобувачам персоналізовані навчальні курси та методичний матеріал, адаптований до їхніх особливостей. Штучний інтелект дозволяє значно автоматизувати розробку технічних завдань, методичних матеріалів для освітнього процесу, спростити документообіг тощо. Відзначено також ризики, які виникають при використанні штучного інтелекту, а саме, проблеми конфіденційності, відсутності відповідальності, не дотриманням принципів академічної доброчесності тощо. Для запобігання та зниження ризиків необхідно дотримуватися принципів – прозорості, конфіденційності, соціальної відповідальності та запобігання шкоди людині. Все це вимагає приведення законодавства в галузі використання штучного інтелекту у відповідності з міжнародними нормами, а для освітян переосмислення не лише системи оцінювання знань та контролю здобувачів, а й всієї парадигми методології викладання у вищій школі.

Посилання

Maidaniuk I., Tsoi T., Hoian I., Doichyk M., Patlaichuk O., & Stupak O. The Problem of Artificial Intelligence in Contemporary Philosophy. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 2022. 13(4), P. 436-449. https://doi.org/10.18662/brain/13.4/397

Довгань С. А., Бутурліна О. В., Тухтарова Т. К. Філософські проблеми трансформації медіапростору під впливом цифрових технологій. Науково-теоретичний альманах «Грані», 2020. Т. 23, № 1–2. С.40–48.

Стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні: монографія / А.І.Шевченко, С.В.Барановський, О.В.Білокобильський та ін.; За заг. ред. А.І.Шевченка. Київ: ІПШІ, 2023. 305 с

Поліщук О., Поліщук О., & Дудченко В. Філософія штучного інтелекту в освітньому процесі. Humanities studies: Collection of Scientific Papers, 2022. 13 (90). P. 103–109

McCarthy J., Minsky M. L., Rochester N., & Shannon C. E. A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, August 31, 1955. AI Magazine, 2006. 27(4), 12. https://doi.org/10.1609/aimag.v27i4.1904

Copeland J (Ed.). The Essential Turing: The ideas that gave birth to the computer age . Oxford: Clarendon Press, 2004. 622 P. ISBN 0-19-825079-7

Minsky M. The Society of Mind, Published by Simon and Schuster, New York, 1986. 336 p.

Deutsch D. Philosophy will be the key that unlocks artificial intelligence, 2012. https://www.theguardian.com/science/2012/oct/03/philosophy-artificial-intelligence

Bostrom N. Superintelligence. Paths, Dangers, Strategies. Oxford University Press, 2014. 345 Р. https://dorshon.com/wp-content/uploads/2017/05/superintelligence-paths-dangers-strategies-by-nick-bostrom.pdf

Бусол О. Ю. Потенційна небезпека штучного інтелекту. Інформація і право. 2015. №2. С.121-128

Montréal Declaration: Responsible AI. Montréal Declaration for a Responsible development of artificial intelligence 2018 – https://monoskop.org/images/d/d2/Montreal_Declaration_for_a_Responsible_Development_of_Artificial_Intelligence_2018.pdf

European Commission. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Artificial Intelligence for Europe, 2018. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A237%3AFIN

Зелінська Д. О. Філософія як ключ до створення штучного інтелекту //Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ИНТУ, Вінниця, 14-23 березня, 2018 р. https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/20448/4144.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Stahl B. C., Antoniou J. et al. Organisational responses to the ethical issues of artificial intelligence / B. C. Stahl, J. Antoniou, M. Ryan, K. Macnish, T. Jiya // AI & Society, 2022. Vol. 37. p. 23-37

European Parliament resolution of 19 May 2021 on artificial intelligence in education, culture and the audiovisual sector (2020/2017(INI)). EUR-Lex – 52021IP0238 – RU – EUR-Lex (europa.eu) ,

Драч І., Петроє О., Бородієнко О., Регейло І., Базелюк О., Базелюк Н., & Слободянюк, О. Використання штучного інтелекту у вищій освіті. Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство». 2023. 15, 66-82. https:// doi.org/10.31874/2520- 6702-2023-15-66-82

Alexander B., Ashford-Rowe K., Barajas-Murphy N., Dobbin G., Knott J., McCormack M., Pomerantz J., Seilhamer R., & Weber, N. EDUCAUSE Horizon Report: 2019 Higher Education Edition. https://library.educause.edu/-/media/files/library/2019/4/2019horizonreport.pdf?la=en&hash=C8E8D444AF372E705FA1BF9D4FF0DD4CC6F0FDD1

Khurana D, Koli A, Khatter K, Singh S. Natural language processing: state of the art, current trends and challenges. Multimed Tools Appl, 2023. 82(3). р. 3713-3744. doi: 10.1007/s11042-022-13428-4.

Андрощук А. Г., Малюга О. С. Використання штучного інтелекту у вищій освіті: стан і тенденції. International Science Journal of Education and Linguistics, 2024. Vol. 3, No. 2. p. 27-35. doi: 10.46299/j.isjel.20240302.04.]

Толочко С. В. Безперервна освіта викладачів у процесі саморегуляції у віртуальних середовищах. Diversity and inclusion in scientific area : proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference. (Warsaw, January 26-28, 2023). Warsaw, 2023. p. 317–323

Певень К., Хміль Н., Макогончук Н. Вплив штучного інтелекту на зміну традиційних моделей навчання та викладання: аналіз технологій для забезпечення ефективності індивідуальної освіти. Перспективи та інновації науки, 2023. № 11(29). c. 306-316: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/5496

Толочко С. В., Бордюг Н. С., Міронець Л. П. Академічна доброчесність та штучний інтелект в освітній і науковій діяльності. Інноваційна педагогіка, 2023. Випуск 62. Том 2. с. 25 – 32

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-27

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ