РОЗРОБКА МОДЕЛІ ЦИФРОВОГО СПОРТУ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ФОРМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/hst-2024-19-96-12

Ключові слова:

модель цифрового спорту, фізичне виховання, зміцнення здоров’я, підвищення фізичної активності, кіберспорт, спортивна індустрія, механізми цифровізації спортивної індустрії, інноваційна форма фізичного виховання

Анотація

Стаття присвячена розробці моделі цифрового спорту як новаторського підходу до фізичного виховання. У сучасному цифровому світі, де технології стають все більш важливими, необхідно використовувати їх для покращення фізичної активності та здоров'я. Ця модель поєднує в собі елементи віртуальної реальності, ігровість та фітнес-технології для створення привабливого та ефективного середовища для занять спортом. Мета дослідження – розробка моделі цифрового спорту як інноваційної форми фізичного виховання, зміцнення здоров’я та підвищення фізичної активності. Методологія дослідження. Для розробки моделі цифрового спорту як інноваційної форми фізичного виховання, зміцнення здоров’я та підвищення фізичної активності використовуються різні методи. Статистичний аналіз даних використовується для обробки результатів дослідження, включаючи порівняння середніх значень, аналіз варіації, кореляційний аналіз та інші статистичні методи для встановлення взаємозв'язків між факторами. Контент-аналіз використовується для аналізу вмісту ігор або тренувальних програм в цифровому спорті. Він дозволяє визначити наявність та характер певних елементів, таких як фізичні вправи, інтерактивні елементи тощо. Фізіологічні вимірювання передбачають вимірювання фізіологічних Результат дослідження. 1. Проаналізовано цифрові інновації як пріоритет розвитку цифрового спорту. 2. Сформовано модель цифрового спорту як інноваційної форми фізичного виховання. 3. Розкрито напрями цифровізації спортивної індустрії. 4. Визначено коннотативні характеристики цифровізації спортивної індустрії. 6. З’ясовано механізми цифровізації спортивної індустрії у контексті розширення можливостей цифрової економіки. 6. Охарактеризовано кіберспорт як різновид цифрових технологій та заходи щодо підтримки індустрії кіберспорту та інтернет- індустрії. 7. Розроблено практичні рекомендації стратегії високоякісного розвитку цифрової спортивної індустрії в нову епоху. Представлені результати досліджень та рекомендації щодо впровадження моделі цифрового спорту в систему фізичного виховання для досягнення оптимальних результатів у збереженні та підвищенні рівня фізичної активності та здоров'я у сучасному суспільстві.

Посилання

Andriukaitiene, Regina, Voronkova V. H., Kyvliuk O. P., Nikitenko V. O. Formation and development of smart society as high-minded, high-tech and high-intelligent community. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy. 2017. Вип. 71. С.17-25.

Antanas Usas, Ausrine Sidlauske. The influence of digital marketing on the ommunication of football clubs. Humanities studies: Collection of Scientific Papers. Zaporozhzhia: Publishing house “Helvetica”, 2022. 13 (90). С. 54-58.

Bilohur, Vlada, Syvohop, Eduard, & Karabanov, Yevhen. A new paradigm for the development of the sports industry in digitalization conditions (based on the experience of highly developed countries in the world). Humanities studies: Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporizhzhia : Publishing house “Helvetica”, 2023. 16 (93). С.84-94.

Bilohur Vlada, Skrypchenko Iryna, Nepsha Olexandr. The influence of globalization and digitalization on the establishment and conceptual digital sports development in China. Humanities studies: Collection of Scientific Papers. Zaporozhzhia : Publishing house “Helvetica”, 2023. 14 (91). С.83-92.

Bilohur Vlada, Andriukaitiene Regina & Makieshyna Yuliia. Educational policy in the field of sport. during the COVID-19 pandemic: challenges, threats, development trends. Humanities studies. Запоріжжя : ЗНУ, 2021. Вип. 7(84). С. 65–74.

Bilohur, Vlada, Syvohop, Eduard, Oleksenko, Roman, Kotova, Elena. Philosophical reflection of sports philosophшcal evolution as a science in its foreign views, concepts, and dimensions. Humanities studies: Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporizhzhia : Publishing house “Helvetica”, 2023. 15 (92). P. 64-72.

Bilohur, Vlada. Формування концепції спортивного менеджменту у контексті викликів пандемії COVID-19. Humanities studies: Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporizhzhiа : Publishing house “Helvetica”, 2021. 9 (86). P.71-70.

Bradauskiene, Kristina, & Svagzdiene Biruta. Sports as leisure during the pandemic period: theory and practice. Humanities studies: Collection of Scientific Papers. Zaporozhzhia: Publishing house “Helvetica”, 2022. 13 (90). P.69-73.

Voronkova Valentina, Cherep Alla, Nikitenko Vìtalina, Andriukaitiene Regina. Conceptualization of digital reality expertise in conditions of stochaic insurance: nonlinear methodology. Humanities studies: Collection of Scientific Papers Zaporozhzhia: Publishing house “Helvetica”, 2019. 2 (79). P.182-195.

Voronkova Valentyna, Nikitenko Vitalina, Bilohur Vlada, Oleksenko Roman, Butchenko Taras. The conceptualization of smart-philosophy as a post-modern project of non-linear pattern development of the XXI century. Cuestiones Políticas, Volumen 40, Número 73, julio-diciembre de 2022. Pp.527-538.

Kaykaian, Raffi. The application of social responsibility practice expression in sports organizations. Humanities studies: Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporizhzhia : Publishing house “Helvetica”, 2023. 15 (92). P. 73-78.

Lekavičius, Tomas. Management of human resources in a sports organisation from the point of view of employees. Humanities Studies. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. Вип. 5 (82). С. 147–159.

Максименюк М. Ю., Нікітенко В. О. Формування парадигми інформаційно-комунікативного суспільства як різновиду складної соціальної системи і взаємодії. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 66. С.266-278.

Molokanoviene, Diana, Andriukaitiene, Regina, & Bilohur, Vlada. Social responsibility – practise application in sports organization. Humanities studies: Collection of Scientific Papers. Zaporozhzhia : Publishing house “Helvetica”, 2022. 11 (88). P. 99–109.

Narkevičius Matas. The quality of sports club services. Humanities studies: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhia : Publishing house “Helvetica”, 2023. 15 (92). P. 74-83.

Nikitenko V.O Modern geokultura as a geokulturnij phenomenon. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. 2013a. Вип. 53. С.261-270.

Nikitenko V. O. Human values as geocìnnostì global scale: the anthropological dimension Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhia : publishing ZDIA. 2013b. Вип. 55. С. 139-146.

Nikitenko Vitalina, Voronkova Valentyna, Andriukaitiene Regina, Oleksenko Roman. The crisis of the metaphysical foundations of human existence as a global problem of post-modernityand the ways of managerial solutions. Propósitos y representaciones. 2021. Том 9. Випуск 1. С. 96

Rakašius, Tomas. Assessment of the communication of the football club on social networks. Humanities studies: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhia : Publishing house “Helvetica”, 2023. 15 (92). P. 84-88.

Олексенко Р. І. Деякі підходи до людини як об'єкта комплексного дослідження у філософії. Міжнародна науково-практична конференція: "Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи", МДПУ ім. Б. Хмельницького, м. Мелітополь 11-12 червня. 2015. 52-55.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-27

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ СПОРТУ