АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ СУЧАСНИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ ПОНЯТТЯ «ПРИРОДА» ТА «ОБРАЗ ПРИРОДИ» У СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/hst-2024-19-96-11

Ключові слова:

природа, образ природи, природний гуманізм, довкілля, філософія Китаю, модернізм, постмодернізм

Анотація

У статті досліджується феномен поняття «Образ природи» та його еволюція у філософії Китаю від давніх часів до наших днів, вплив на сучасні екологічні стратегії як у Китаї, так і у світі. стаття присвячена змінам, які відбуваються у сучасному уявленні про образ природи у китайській філософії. Мета статті - здійснити сучасні філософські рефлексії на тему природи у контексті взаємодії культурних, екологічних та соціальних аспектів в китайській філософії. Завдання дослідження: 1) здійснити еволюцію уявлень про природу у китайській філософії; 2) проаналізувати китайську філософію як частину китайської культури; 3) розкрити природний гуманізм як уособлення природи та невід'ємної частини людського життя; 4) з’ясувати найбільш поширені образи природи у сучасній китайській філософії; 5) обгрунтувати постмодерністські екологічні імплікації та важливість спільної відповідальності всього світу за екологічні проблеми. Мета та завдання дослідження спрямовані на огляд досліджень сучасних філософських та екологічних галузей науки щодо аналізу природи у сучасній китайській філософії. Використання кроскультурного методу дозволило порівняти концепції природи в китайській філософії з іншими філософськими традиціями та історичними етапами розвитку китайської філософії. Здійснюючи аналітичний огляд даної проблематики, автор вивчає сучасне уявлення природи у китайській філософії, модернізацію китайської філософії, теорію природної людської природи у китайській філософії, а також китайські філософські конструкції та роздуми. Наукова новизна теми полягає в тому, що дослідження пропонує нові підходи до розв'язання екологічних проблем. Еволюція уявлень про природу у китайській філософії здійснена через багату спадщину традиційних уявлень про природу, які базуються на концепціях гармонії, взаємозв'язку та балансу. У зв'язку зі світовою глобалізацією та взаємодією різних культур, китайська філософія може враховувати інші культурні уявлення про природу та навколишнє середовище. Еволюція уявлень про природу у китайській філософії вимагає інтеграції традиційних концепцій з сучасними науковими дослідженнями, а також активної участі у глобальних дискусіях щодо екологічних проблем. Сучасна китайська філософія може сприяти збереженню біорізноманіття та підтримці здорових екосистем шляхом вироблення усвідомленого підходу до взаємодії людини з природою. Практичне значення еволюції уявлень про природу у китайській філософії полягає в сприянні сталому розвитку, збереженні природних ресурсів, підтримці екологічної свідомості та виробленні стратегій для збереження навколишнього середовища. Сучасна китайська філософія є цікавим об'єктом наукового дослідження через її унікальний характер і вплив на сучасний світ.

Посилання

Гардашук Т. В. Сучасний екологізм: теоретичні засади та практичні імплікації: Автореф. дис... д-ра філософ. наук: 09.00.09 / Т.В. Гардашук ; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. Київ, 2006. 36 с.

Головні підходи до футурології та прогнозування з позиції філософії (в контексті розробляємої тематики екологічної футурології). Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe / Scientific and Professional Conference Humanities and Social sciences in the Era of Globalization – 2017. Held in Budapest on 28 –th of May 2017. P.29–31.

Годзь Н. Б. Щодо обґрунтування понять «втрачене майбутнє» та «нереалізоване майбутнє». Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХХV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017 р.: у 4 ч., Ч. IV. / за ред. проф. Сокола Є.І. Харків: НТУ «ХПІ», 2017. С. 283.

Годзь Н. Б. Вступ до екологічної футурології: монографія.Харків: Видавець Олександр Савчук, 2017. 572 с.

Годзь Н. Б. Урбаністика в світлі аналізу сучасних потреб екологічної футурології в Україні. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXХІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2022, 17-20 травня 2023 р. / за ред. проф. Сокола Є.І. Харків: НТУ «ХПІ», 2023. С. 900.

Голубовська І. О. Етноспецифічні константи мовної свідомості: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.15; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Київ, 2004. 38 с.

Концептуальні виміри екологічної свідомості : Моногр. / М. М. Кисельов, В. Л. Деркач, Т. В. Гардашук, А. В. Толстоухов, Ф. М. Канак; НАН України. Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди, Благод. орг. "Центр практ. філос.". Київ : Вид. ПАРАПАН, 2003. С. 299-308.

Михайлов В. С. Людиновимірність соціально-філософської традиції Давнього Китаю і сучасність: автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / В. С. Михайлов ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". Київ, 2010. 20 с.

Шекера Я. В. Генеза та функціонування художніх образів у китайській поезії доби Тан (VII-X ст.): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Київ, 2006. 19 с.

李蔓莉. 浅论中国哲学的现代意义.明日风尚, 2017. 110

王国良. 中国哲学基本精神及其现代价值. 文化软实力研究,2016,56-60

邢东风. 中国哲学研究的困境和出路. 中国人民大学学报, 1999. 11-15

汤兆雪. 中国哲学中的意境思考. 文化学刊, 2020. 56-60

范蠡. 中国哲学真理观研究的重要意义——中国哲学的趋势, 2019 第二届中国哲学真理观国际学术会议论文集, 2019. 15

买买提依明·吾布力. 浅论中国哲学的源头.山西青年, 2019. 36

曹林. 哲学中的自然观对中国古代音乐思想文化的影响研究.文化月刊, 2023.147-149

张雅迪. 中国哲学中“自然”概念的内涵及衍化.上海交通大学学报, 2024, 11-23

彭彤. 中国传统自然哲学的重释与回归. 河南大学, 2023. 97-100

中国哲学中关于人与自然的学说.中国社会科学.16页

杨国荣. 中国哲学的现代走向:反思与展望. 探索与争鸣, 2020. 34-38

朱晶.中国哲学的现代化与世界化.法制博览, 2019. 298

张文祥. 回顾与展望_中国哲学研究现状. 未来与发展, 2020. 24-30

赖功欧. 中国哲学的研究现状及其展望——25年历程之概观.江西社会科学,2005. 7-16

李钟麟.论中国哲学的自然人性论与对人性回归的追求.中共中央党校学报, 2007. 29-32

王巧慧. 中国哲学中的后现代生态意蕴. 厦门大学, 2024, 90-91

吉钰佩.现代中国哲学构建的语言学反思.湘潭大学, 2012.

乔望舒.以胡适为例论现代中国哲学史研究的探索.浙江大学, 2008.

景波.老子对知识的态度和认识及其对当代教育的启示, 2018(9):234.

孙兵.“中国哲学史”的编撰及“生命哲学”的建构.黑龙江大学, 2006.

孙璟涛.论哲学的个性.吉林大学, 2003.

周璇.开创中国哲学史研究的现代化时代.黑龙江大学, 2004.

陈斌玉.朱谦之《中国哲学对欧洲的影响》研究.北京外国语大学, 2021.

徐宁.《中国哲学大纲》的马克思主义哲学中国化研究.渤海大学, 2013.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-27

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ