ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА НАВИЧОК У СФЕРУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ КОНТЕКСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/hst-2023-17-94-11

Ключові слова:

цифрові компетентності, цифрова грамотність, європейський контекст, фізичне виховання і спорт, стратегії цифрової освіти

Анотація

Формування цифрових компетентностей у підготовці фахівців фізичного виховання і спорту в умовах цифровізації є актуальним завданням, оскільки сучасний світ все більше використовує цифрові технології в різних сферах життя. Це стосується не лише аспектів навчання, а й ведення тренувань, аналізу результатів, комунікації зі спортсменами та іншими зацікавленими сторонами. Цифровізація підготовки фахівців фізичного виховання та спорту стає все більше актуальною, а європейський досвід в цій сфері може слугувати джерелом цікавих концепцій та стратегій. Мета дослідження – теоретичні і практичні аспекти впровадження цифрових технологій та навичок у сферу фізичного виховання та спорту в європейському освітньому контексті. Об’єкт дослідження – цифрові технології та навички у сфері фізичного виховання та спорту як соціальний та освітянський феномен. Предмет дослідження європейський освітній контекст формування цифрових технологій та навичок у сфері фізичного виховання та спорту. Методологія дослідження. Філософські методи дозволяють глибше зрозуміти концепції та явища, а також розглянути їх у більш широкому філософському, етичному та соціокультурному контексті. Використано підходи – феноменологічний герменевтичний, екзистенціоналістський, аксіологічний, загальнофілософські, які допомогли розкрити цю складну, але цікаву інноваційну тему. Результат дослідження. Розкрито основні напрями формування цифрової грамотності у фахівців з фізичного виховання і спорту. З’ясовано європейський досвід використання цифрових технологій у галузі фізичного виховання і спорту. Проаналізовано концепції цифровізації підготовки фахівців фізичного виховання і спорту у контексті європейського досвіду. Обгрунтовано формування цифрової компетентності і цифрової грамотності та показати спільне і відмінне між цими термінами. Визначено стратегії розвитку цифрової грамотності та цифрової компетентності у контексті європейського виміру. Таким чином, дослідження цифрової грамотності та цифрової компетентності у фізичному вихованні та спорті має важливе теоретичне значення для науки та практичне значення для покращення якості навчання та розвитку цифрових компетентностей фахівців.

Посилання

Antanas Usas, Ausrine Sidlauske. The influence of digital marketing on the ommunication of football clubs. Humanities studies : Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporozhzhia : Publishing house “Helvetica”, 2022. № 13 (90). С. 54–58.

Bilohur, Vlada, Syvohop, Eduard, & Karabanov, Yevhen. A new paradigm for the development of the sports industry in digitalization conditions (based on the experience of highly developed countries in the world). Humanities studies : Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporizhzhia : Publishing house “Helvetica”, 2023. № 16 (93). С. 84–94.

Bilohur Vlada, Skrypchenko Iryna, Nepsha Olexandr. The influence of globalization and digitalization on the establishment and conceptual digital sports development in China. Humanities studies : Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporozhzhia : Publishing house “Helvetica”, 2023. № 14 (91). С. 83–92.

Bilohur Vlada, Andriukaitiene Regina & Makieshyna Yuliia. Educational policy in the field of sport. during the COVID-19 pandemic: challenges, threats, development trends. Humanities studies. Запоріжжя : ЗНУ, 2021. Вип. 7 (84). С. 65–74.

Bilohur, Vlada, Syvohop, Eduard, Oleksenko, Roman, Kotova, Elena. Philosophical reflection of sports philosophшcal evolution as a science in its foreign views, concepts, and dimensions. Humanities studies : Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporizhzhia : Publishing house “Helvetica”, 2023. № 15 (92). P. 64–72.

Bilohur, Vlada. Формування концепції спортивного менеджменту у контексті викликів пандемії COVID-19. Humanities studies : Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporizhzhiа : Publishing house “Helvetica”, 2021. № 9 (86). P. 71–70.

Bradauskiene, Kristina, & Svagzdiene Biruta. Sports as leisure during the pandemic period: theory and practice. Humanities studies : Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporozhzhia: Publishing house “Helvetica”, 2022. № 13 (90). P. 69–73.

Kaykaian, Raffi. The application of social responsibility practice expression in sports organizations. Humanities studies : Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporizhzhia : Publishing house “Helvetica”, 2023. № 15 (92). P. 73–78.

Lekavičius, Tomas. Management of human resources in a sports organisation from the point of view of employees. (Управління людськими ресурсами в спортивній організації з точки зору співробітників). Humanities Studies. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. Вип. 5 (82). С. 147–159.

Molokanoviene, Diana, Andriukaitiene, Regina, & Bilohur, Vlada. Social responsibility – practise application in sports organization. Humanities studies : Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporozhzhia : Publishing house “Helvetica”, 2022. № 11 (88). P. 99–109.

Narkevičius Matas. The quality of sports club services. Humanities studies : Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporizhzhia : Publishing house “Helvetica”, 2023. № 15 (92). P. 74–83.

Nikitenko V.O Modern geokultura as a geokulturnij phenomenon. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia, 2013. Вип. 53. С. 261–270.

Rakašius, Tomas. Assessment of the communication of the football club on social networks. Humanities studies : Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporizhzhia : Publishing house “Helvetica”, 2023. № 15 (92). P. 84–88.

Олексенко Р. І. Деякі підходи до людини як об’єкта комплексного дослідження у філософії. Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи : Міжнародна науково-практична конференція / МДПУ ім. Б. Хмельницького, м. Мелітополь 11–12 червня. 2015. С. 52–55.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-28

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ СПОРТУ